Aktivnosti

21.07.2009.

POSTANI ČLAN

Delegacija Srpske Asocijacije Menadžera u poseti kolegama u Hrvatskoj, dogovor - velika regionalna konferencija menadžera u Portorožu, 06-07.03.2008.

Ana Bovan (u sredini), Danijel Pantić (gornji levi ugao) i Zdravko Lončar (gornji desni ugao) - sa kolegama iz Slovenije i Hrvatske

Na poziv CROMA-e (Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika) delegacija Srpske asocijacije menadžera, u sastavu: Ana B. Bovan, Zdravko Lončar i Danijel Pantić, posetila je Zagreb 9. novembra 2007.

Delegacija SAM-a prisustvovala je predavanju koje je eminentni američki profesor Stephen Young održao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na temu: „Stremljenje prema velikom: uloga vrednosti u globalnom ekonomskom razvoju“. („Reaching for Greatness: the role of values in global economic development“)

(Stephen Young)

Profesor Young je izvršni direktor Caux Round Table, organizacije koja se bavi istraživanjem i uspostavljanjem moralnih standarda društveno odgovornog poslovanje korporacija (CSR). U svom globalnom delovanju Caux Round Table povezuje neke od vodećih poslovnih ljudi sveta koji prihvataju principe moralnog kapitalizma, na bazi istraživanja dominantnih sistema vrednosti u pojedinim kulturama, što podrazumeva i preporuke u pogledu mogućnosti unapređenja stanja u pojedinim zemljama.

Nakon inspirativnog predavanja, srpska delegacija je sa hrvatskim i slovenačkim kolegama dogovorila detalje velike regionalne konferencije koja će se održati 6. i 7. marta 2008. godine u Portorožu, sa fokusom na probleme dobrog korporativnog upravljanja, prekogranične ekonomske saradnje, uključujući mobilnost menadžera u regionu jugoistočne Evrope. Činjenica da se konferencija odvija u vreme predsedavanja Slovenije Evropskom unijom omogućiće prisustvo međunarodnh i regionalnih autoriteta u oblasti evropskih integracija na konferenciji, što daje priliku srpskim menadžerima da u direktnom kontaktu sa kolegama dobiju odgovore na sva bitna pitanja koja pogađaju poslovanje, a proističu iz procesa pridruživanja i sledstveno, pristupanja EU. Drugog dana konferencije planiran je i match making događaj koji će omogućiti učesnicima da upoznaju nove partnere sa prostora bivše Jugoslavije.

Jedan od uspešnih ishoda posete Zagrebu je i poziv za posetu profesora Young-a Beogradu, radi prezentacije dostignuća Caux Round Table i razmatranja mogućnosti za uspostavljanje CRT kluba, Srbija.

Dodatne informacije: http://www.cauxroundtable.org/about.html