Predstavljanje rezultata Indeksa globalne konkurentnosti (IGK) Svetskog ekonomskog forma (SEF) za 2019. godinu
POSTANI ČLAN