Postanite član

SAM je pravo mesto za svakog odgovornog menadžera u Srbiji koji želi unapređuje sebe, svoju kompaniju, svoje okruženje.
U svom fokusu imamo pojedince, menadžere i lidere:
- Koji žele da rade na sebi, da unapređuju svoja znanja i veštine, da uče od iskusnijih i tako razvijaju svoju kompaniju, grade svoj tim i svoje naslednike i ostavljaju pozitivan trag u društvu.
- Koji donose i šire pouzdanost, stručnost, integritet, odgovornost i dobrotu.
- Koji razumeju koliko su ljudi i naši zaposleni i mladi važni i stoga žele da prenose svoje znanje, da budu mentori i uzori generacijama koje dolaze.
- Koji veruju da promena kreće od njih samih.

POSTANI ČLAN

Ko sve može biti član SAM-a?

Članovi Udruženja mogu biti fizička lica koji obavljaju menadžersku delatnost i/ili funkciju.

Menadžer je osoba koja se bavi upravljačkim poslovima u nekom privrednom društvu, javnom organu, obrazovnoj, zdravstvenoj ili drugoj instituciji ili ustanovi, koja je odgovorna za postizanje planiranih ciljeva organizacije ili nekog njenog dela.

Menadžer je osoba kojoj je povereno planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola članova organizacije u cilju dostizanja ciljeva. Za ostvarivanje ciljeva, menadžer angažuje druge članove organizacije i raspoložive resurse. Bitna odlika menadžera je da je to osoba koja donosi odluke, koja ima punu ili delimičnu odgovornost i/ili ovlašćenja za sprovođenje strategije i poslovne politike organizacije.

Za redovno članstvo u Udruženju, osoba na gore navedenim pozicijama mora da ispuni sledeće opšte i posebne kriterijume:

Opšti kriterijumi:

  1. Da demonstrira u svom radu vrednosti SAM-a: pouzdanost, promena, odgovornost i prijateljstvo;
  2. Da promoviše odgovorno liderstvo (deljenje znanja, brigu o drugima, težnju za ličnim razvojem i razvojem drugih);

Posebni kriterijumi

  1. Da je na menadžerskoj poziciji najmanje dve (2 godine) i da upravlja/rukovodi radom najmanje pet (5) osoba koje izvršavaju poslove i dodeljene zadatke na osnovu mesta koje zauzimaju u organizaciji;
  2. Ukoliko je preduzetnik, da firma broji najmanje 5 zaposlenih;
  3. Ukoliko se radi o poslovnim savetnicima i konsultantima, da ima najmanje pet (5) godina iskustva na menadžerskim pozicijima u smislu tačke 1.

 

Brošuru o SAM-u možete preuzeti ovde.

Statut SAM-a možete preuzeti ovde.

Koji su koraci u proceduri
učlanjenja u SAM?

1. Popunjavanje prijave

Prijavu možete preuzeti ovde, a zatim je proslediti na adresu office@sam.org.rs. Uz nju je potrebno priložiti radnu biografiju, fotografiju i potpisanu izjavu o saglasnosti za obradu podataka koju možete preuzeti ovde.

2. Slanje prijave

Prijava i radna biografija se šalju na e-mail adresu SAM-a. Prijava mora da sadrži i imena lica koja su članovi SAM-a i koja Vas preporučuju za članstvo, od kojih jedan treba da bude član Upravnog odbora Asocijacije.

3. Odobrenje od strane UO

Po članu 10. Statuta SAM, Upravni odbor odlučuje o prijemu u članstvo po podnetim prijavama, o čemu se kandidati pismeno obaveštavaju nakon donetih pojedinačnih odluka. Detaljnu proceduru o učlanjenju možete preuzeti ovde.

4. Uplata godišnje članarine

Na osnovu Odluke Skupštine, godišnja članarina se plaća za period od kalendarskih godinu dana i iznosi 800 evra za redovne članove i 400 evra za pridružene članove i plaća se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Ukoliko firma u kojoj je član zaposlen nije u mogućnosti da za člana uplati godišnju članarinu, članu se odborava da kao fizičko lice uplati za 50% umanjeni iznos godišnje članarine. Pravilnik o članarinama možete pogledati ovde.

Novi članovi do 35. godina starosti, prilikom pristupa u Asocijaciju plaćaju sniženu članarinu za prvu godinu članstva. Izuzetno, ukoliko jedna kompanija želi da učlani dva ili više svojih menadžera u Asocijaciju, toj kompaniji se odobrava popust u plaćanju njihovih članarina. Svi članovi su u obavezi da plaćaju godišnju članarinu. Izvršna kancelarija SAM će Vam u roku od 7 dana po prijemu u članstvo dostaviti račun za članarinu. Tek po uplati članarine, postajete punopravni član SAM.

 

Za sve informacije o proceduri učlanjenja i visini članarine možete kontaktirati izvršnu kancelariju SAM na office@sam.org.rs ili na 011 308 76 05.