Ciljevi i vrednosti
SAM-a

Ciljevi SAM-a su unapređenje poslovnog ambijenta,
unapređenje međunarodne saradnje, rad na kontinuiranoj
edukaciji i povezivanju menadžera

POSTANI ČLAN

Ciljevi Udruženja su:

  1. Ustanovljavanje jedinstvenih strukovnih i profesionalnih standarda u oblasti statusa, prava, obaveza i profesionalne odgovornosti menadžera;
  2. Standardizacija kodeksa profesionalne etike menadžera i podizanje poslovne etike među zaposlenima;
  3. Promovisanje kulture poslovanja i podizanja svesti o ulozi menadžera u društvu;
  4. Promovisanje liderstva među mladim menadžerima;
  5. Unapređenje međunarodne saradnje;
  6. Aktivno delovanje u procesima regulisanja pitanja relevantnih za unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomski razvoj Republike Srbije;
  7. Okupljanje i povezivanje preduzetnika i menadžera oko zajedničkih profesionalnih interesa u sferama razvoja menadžerske struke, razmene menadžerskih znanja i iskustava;
  8. Legitimnost predstavljanja zajednice menadžera u kontaktima sa sličnim nacionalnim udruženjima i drugim relevantnim institucijama na evropskom i globalnom nivou;
Vrednosti SAM-a

Pouzdanost

Prijateljstvo

Promena

Odgovornost