SAM Radni doručak

22.01.2015.

POSTANI ČLAN

SAM radni doručak sa DNA Communications

Da li se budućnost marketinga nalazi duboko u ljudskom mozgu?

Srpska asocijacija menadžera organizovala je radni doručak sa agencijom DNA Communications na temu neuromarketinga. Neuromarketing je nova oblast marketinga koja omogućava da što bolje sagledamo reakcije koje se odvijaju u ljudskom mozgu, u cilju što jasnijeg razumevanja i predviđanja procesa donošenja odluka, i primene tog znanja u efikasnim komunikacijama.

Tim povodom predavači su bili Dejan Ranđić i Dr Nikolaos Dimitriadis, direktori agencije DNA Communications, koji su koji su prisutnima predstavili najnovija otkrića neuroloških nauka od značaja za marketing i komunikacije.

„Tržište marketinga u Srbiji polako postaje prezasićeno. Modeli i ideje koje agencije koriste počinju da liče na copy-paste sistem. Naravno, ukoliko želite da napredujete na ovom tržištu, potrebne su prave inovacije. Prepoznali smo taj potencijal u neuromarketingu i razvili jedinstvenu metodologiju koju uspešno implementiramo kako interno tako i eksterno u kampanjama za klijente", rekao je u svom uvodom obraćanju Dejan Ranđić.

„Neuromarketing donosi potpuno novu metodologiju, novi koncept razmišljanja i promenu u načinu našeg poimanja komunikacija. Apsolutno sam siguran da će za nekoliko godina to biti primarni oblik marketinga", reči su sa kojima je svoje predavanje započeo dr Nikolaos Dimitriadis.

Nova istraživanja u neuronauci otkrivaju da se ljudski mozak može podeliti na tri zasebna dela koji deluju kao posebni organi. „Novi Mozak" misli, obrađuje racionalne podatke, „Srednji Mozak" oseća, obrađuje emocije i osećanja, i „Stari Mozak" odlučuje, on pregleda unose iz druga dva mozga i kontroliše proces donošenja odluka. Naučeni smo da komuniciramo sa Novim Mozgom, logično i racionalno, a zapravo ne obraćajući se, na jeziku koji može razumeti, mozgu u kome se donose odluke, primitivnom Starom Mozgu.

Dr Nikolaos Dimitriadis tokom predavanja govorio je o tome da ljudi u marketingu uglavnom imaju pretpostavke kako se neke stvari odvijaju u ljudskoj glavi. Kako i sam kaže to je kockarska igra, prepuna rizika, sa mnogo novca u igri. „Kompanije ulože veliki novac u kampanju šta se dešava - mole se da uspe. Nauka nam, u tom smislu, omogućava da eliminišemo taj teret i pruža osnovu i metodologiju koju možemo i praktično primeniti. Upravo na osnovu nauke možemo i razviti vrlo konkretne tool-ove i strategije, kako bi precizno i nepogrešivo definisali poruke koje otvaraju put ka „buy button-u" u mozgu naših potrošača.„

DNA Communications jedina sertifikovana neuromarketing agencija u regionu, upravo od strane pionira u ovoj oblasti, prve svetske neuromarketing agencije, "Sales Brain".