SAM Radni doručak

08.05.2019.

POSTANI ČLAN

Rezultati istraživanja stavova menadžera u ERASMUS projektu “Advanced Data Analytics in Business – ADA”

Članovi SAM-a učestvovali su u istraživanju koje je u cilju pokretanja novih master projekata na našim univerzitetima, obavljen u okviru projekta “Advanced Data Analytics in Business”.

Istraživanje se organizuje u dve faze. Prva faza bila je kvantitativno istraživanje na uzorku menadžera, članova SAM-a kako bi se videlo u kojoj fazi razvoja se nalaze kompanije kao i da bi se razumelo kako se data scientist-i uklapaju u današnju organizacionu strukturu.

Sledeća faza je polustruktuirana diskusija sa data scientist-ima (ili njihovim direktno pretpostavljenim) kako bi se nalazi produbili.

Istraživanje stavova menadžera (članova SAM-a)

Procesi koji već danas imaju prioritet u primeni nove analitike su: insight-i o potrošaču i preciznije targetiranje (izraženije kod srednjih i velikih kompanija), finansijsko planiranje i analiza (izraženije kod malih preduzeća), cenovna politika i profitabilnost

Ispitanici procenjuju da je primena napredne analitike u njihovim kompanijama na prilično niskom nivou. Osnovna prepreka jeste nerazumevanje kako primeniti naprednu analitiku.

Sektori koji su najčešće zaduženi za optimalno upravljanje podacima i unapređenje poslovnog odlučivanja su finansije, menadžment & business intelligence.

Za razliku od razvijenijih zemalja gde su se već jasno izdvojile funkcije za upravljanje podacima, ispitanici (posebno iz srednjih i većih kompanija) navode širok spektar funkcija.

Najveći broj ispitanika tvrdi da, prema njihovom razumevanju i znanju, njihove kompanije nisu implementirale nijedan data science projekat do sada. One koje jesu, za to su koristile interne resurse.

Ispitanici su prosečno upoznati šta je posao data scientist-a. Svaka peta kompanija zapošljava data scientist-e. Ispitanici uglavnom ne znaju da li će u narednih godinu dana zapošljavati nove data scientist-e.

Data scientist-i rade u različitim sektorima. To svakako otežava prilagođavanje edukacije. Naime, osim komunikacionih veština, menadžeri smatraju da su industrijsko znanje i znanje biznisa veoma važne veštine.

Predstavnici kompanija trenutno više vrednuju pravljenje output-a & vizualizaciju, nego proces dolaženja do outputa (verovatno zbog niskog poznavanja tehnika koje data scientist može da upotrebi).

Na osnovu ovih inputa i koristeći najbolje prakse univerziteta iz Francuske, Grčke, Austrije i Italije, naši univerziteti će kreirati nove metodologije, smerove i master programe iz oblasti analize podataka koje će moći da pohađaju kako studenti, tako i zaposleni tj kadrovi iz privrede

Istraživanje je deo ERASMUS projekta „Advanced Data Analytics in Business - ADA“ na kom SAM učestvuje u partnerstvu sa 4 najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima iz EU.

Fokusiran je na stvaranje novih stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka (Business analytics), koji će se unutar kompanija baviti analizom podataka u širem obliku (matematičkim i statističkim analizama, „rudarenjem“ podataka, modelima predviđanja poslovanja, testiranjima podataka, analizom velike količine podataka (big data), mašinskim učenjem, analizom tekstova i slično). Novi master program biće razvijen, primenjen i akreditovan, a pratiće ga raznovrsni programi celoživotnog učenja za stručnjake iz različitih sfera poslovne zajednice

Ova istraživanja sprovodi kompanija DATA DO, članica SAM. DATA DO je kompanija koja se bavi primenom data science-a u biznisu. Njeni eksperti imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa podacima – pomažu kompanijama da podatke stave u funkciju: da ih interno (optimizujući interne procese koristeći novu analitiku) i eksterno monetizuju (kreiraju dodatni prihod prodajući podatke koji mogu imati vrednost na tržištu podataka).

Rezultate istraživanja možete pogledati na linku.