SAM Radni doručak

17.09.2019.

POSTANI ČLAN

Radni doručak za inovacije sa kompanijom Adizes

Na temu kako organizaciona transformacija i struktura mogu da podstiču inovaciju i na koji način ih možete pokrenuti, prezentovao je predstavnik Adizes SEE, dr Zvezdan Horvat.

U okviru obeležavanja 25 godina postojanja, Adizes SEE planira da održi veliki broj aktivnosti među kojima se nalazi i ovo predavanje za članove SAM porodice.

Prezentacija je održana sa različitim primerima kompanija koje su se menjale u korist inovacije i onih koje se nisu menjale kroz vreme, te su propale. Dr Zvezdan Horvat je dalje definisao efektivnost, efikasnost kao i različite poglede na definiciju inovacije.

Kroz prezentaciju, dr Zvezdan Horvat je takođe pomogao prisutnima da razumeju odgovore na sledeća pitanja:

  • Zašto firme i organizacije opstaju kroz vreme ?
  • Kako pokrenuti inovacije transformacijom organizacione strukture ?
  • Kako su inovacije povezane sa angažovanostima, odgovornostima i proaktivnostima ?
  • Koji su konkretni koraci za uspešnu strukturnu transformaciju ?

Dr Horvat je kroz dijagram fleksibilnosti i kontrolisanosti predstavio životni vek jedne uspešne firme.

„Firma u početku ima veliku fleksibilnost, a malu kontrolisanost. Kako firma stari, fleksibilnost se zamenjuje kontrolom. Kontrolisanost utiče na nedostatak u inovaciji. 

Kroz objašnjenja PAEI modela i raznih modela struktura, kao i ličnih primera i višegodišnjh iskustava koje dr Horvat ima, zaključeno je da je konstantna inovacija neophodna za razvoj i održavanje jedne firme.

Neki od citata koje se mogu izdvojiti su:

„Nije ideja da ste idealni, idealno je nemoguće, ideja je da ste bolji od prošle godine“.

„Kao middle menadžer, ako ne možeš da kažeš da, nemoj da kažeš ne“.

„Kreativnost i inovacija u firmi su vežbe za fleksibilnost“.

Dr Horvat završio je prezentaciju sa izdvajanjem dve važne stavke:

  • Bitna je strukturna inovacija
  • i stalno multifunkcionalno unapređivanje procesa

Zahvaljujemo se našem "zlatnom ambasadoru", Zvezdanu Horvatu na odvojenom vremenu.