SAM Radni doručak

20.02.2014.

POSTANI ČLAN

Radni doručak "Stručno lice Srbije - Srpski siti klub"

Srpska asocijacija menadžera je u u četvrtak 20. marta u saradnji sa Srpskim Siti klubom, organizovala Radni doručak na temu “Stručno lice Srbije – mladost, znanje i energija na jednom mestu“.

Članovi su se upoznali sa predstavnicima kluba koju čine naši mladi ljudi, prepuni energije i entuzijazma, koji trenutno žive i rade u Velikoj Britaniji, ali koji su odlučni u želji da poslovni most između Srbije i Velike Britanije što bolje funkcioniše.


Srpski Siti klub umrežava ljude sa ovog prostora u Velikoj Britaniji i pomaže im pri pronalasku radnih mesta, aktivno se bave i lobiranjem relevantnih institucija, zalažu se na rešavanju problema nostrifikacije diploma i ubrzanje procesa dobijanja poslovnih britanskih viza i povezivanju kompanija i stručnjaka.


Jedan od dugoročnih ciljeva Srpskog Siti Kluba je da povratnici, visokoobrazovani mladi stručnjaci, imaju u vidu Srbiju kao privlačno tržište za nastavak svoje karijere.

Zahvaljujemo se Nataši Kočiš, Jeleni Kžanicki, Milošu Stefanoviću i Slavjani Ulf, na izdvojenom vremenu i korisnoj prezentaciji, u kojoj smo između ostalog saznali zbog čega se poslodavci baš nima obraćaju, na koji način se vrši selekcija kadrova i kako se koristi njihova baza od 1600 članova.

U konstruktivnoj diskusiji, članovi su dobili informacije koje će im biti korisne bilo da posluju u Velikoj Britaniji ili to tek planiraju.