SAM Radni doručak

23.04.2019.

POSTANI ČLAN

Radni doručak sa kompanijom Telegroup

10 years challenge: kako smo povećali efikasnost naših timova?

Kultura instant komunikacije prelila se iz privatnog u poslovni život i unela novu dimenziju u okvire poslovne kolaboracije. Danas se cene velika brzina i niski troškovi, a najznačajniji resurs za poslovanje u 21. veku jesu znanje, pravovremene i relevantne informacije koje međusobno delimo i koje nam napredni sistemi i automatizovani alati dostavljaju na upit.

Primere dobre prakse do koje su došli u kompaniji Telegroup preneli su članovima SAM-a, Neša Vidojević, Head of Product Management i Nemanja Jovanović, CRM Manager.

Sistemi komunikacije u savremenom poslovanju predstavljaju mnogo više od onoga kako su nekada percipirani i jesu ključna komponenta za uspešno funkcionisanje jedne kompanije.

Težište sa razvoja mobilnih aplikacija, sve više se pomera ka razvoju aplikacija za ljudsko telo. Niel Harbisson je prvi registrovani kiborg na svetu. Niel je rođen sa ahromatopsijom (totalni daltonizam) – potpuno slepilo za boje i uz pomoć antene (elektronsko oko) koja je povezana na njegovu lobanju tako da on sada čuje boje jer je svakoj boji dodeljena svoja frekvencija. Niel sada vodi fondaciju i pomaže ljudima da postanu kiborzi sa idejom da se razvijaju aplikacije za ljudsko telo umesto za mobilne aplikacije.

Prema istraživanju McKinsey Global Institut, došlo se do podataka da je 61% radne nedelje raspoređeno na sledeća tri zadatka:

a)       Čitanje i odgovaranje na mejlove

b)      Traženje i prikupljanje informacija

c)       Komunikaciji i internoj saradnji

Takođe, dokazano je da čak:
38% vremena zaposlenog je izgubljeno na dupliranju posla
58% zaposlenih izgubi sat vremena tokom dana u traganju za informacijama

25 sati nedeljno je utrošeno na pisanje mejlova, traženje informacija
59% menadžera propusti bitnu informaciju jer ne mogu da je pronađu ili je nikada nisu videli

Primenom kolaboracionih online alata, donosi top 5 benefita:

-          Jasnija razmena informacija

-          Centralizovanu komunikaciju, pristup fajlovima i apdejt progresa

-          Izbegavanje loše komunikacija i pristup zapisima komunikacije

-          Povećanje efikasnosti u feedbacku timova

-          Primena uvida u projekat + progres među članovima tima

U kompaniji TeleGroup, primenom Cisco Webex Teams svi timovi su kreirani na jednom mestu što omogućava brz pristup značajnim informacijama, na istom mestu poruke i deljena dokumenta, efikasnu razmenu ideja, kratke poruke u prirodnom okruženju za većinu zaposlenih.

Zahvaljujući informacijama iz space-a kojima svi mogu pristupiti, sastanci su efikasniji i kraći i nije bitna lokacija jer svaki član tima, gde god se nalazi, može pristupiti sistemu i zajednički raditi na dokumentima.