SAM Radni doručak

25.06.2014.

POSTANI ČLAN

Radni doručak" Koliko ste Vi i Vaša kompanija rezilijentni"?

Srpska asocijacija menadžera je u sredu 25. juna 2014.godine organizovala Radni doručak na temu” Koliko ste Vi ili Vaša kompanija rezilijentni” u saradnji sa kompanijom Skills.

Dragan Đorđević, vlasnik i direktor Skills-a, pozdravio je sve prisutne članove i u uvodnom delu predstavio gošću predavača, dr Snežanu Mijalković, psihoterapeuta i sertifikovani kouča.

 

U veoma konciznom predavanju, članovi su se upoznali sa rezilijentnošću, kao odlikom normalnog adaptacionog sistema čoveka, koji u današnjim stresnim i brzim vremenima ima aktivnu i pre svega zaštitnu ulogu. Ona se ogleda u efektivnoj regulaciji, u povezivanju sa drugima, u racionalnom rešavanju problema i aktivnoj potrazi za sredstvima zaštite. Govoreći o značaju "savitljivosti", odnosno izdržljivosti i adaptaciji u trenucima izazova, doktorka je posebno naglasila značaj ovakvih zaposlenih u kompanijama, kao i o mogućnosti razvijajanja ovih pozitivnih osobina i kod kolega koje ih nemaju.

 

Rezilijentne osobe su sklone optimizmu, imaju tendenciju da sve što im se dešava posmatraju iz perspektive korisnog iskustva, fokusiraju se na sopstvene prednosti i kvalitete, koriste konstruktivnu kritiku, razvijaju bliske veze sa drugima, imaju razvijene socijalne veštine i svesni su svojih emocija.

Više o ovoj oblasti, kao i o novim ličnim usavršavanjima možete dobiti na web stranici Skills-a; www.skills.rs.

Zahvaljujemo se našem članu Draganu Đorđeviću i dr Snežani Mijalković, na izuzetno prijatnom druženju, korisnim informacijama i zanimljivoj temi.