SAM Radni doručak

06.06.2014.

POSTANI ČLAN

Radni doručak " EU i privreda Srbije" sa prof. dr Anom Trbović

Srpska asocijacija menadžera je u četvrtak 5. juna 2014. godine organizovala Radni doručak na temu "EU i privreda Srbije" sa prof. dr Anom Trbović, dekankom Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju ( FEFA) i posebnom savetnicom ministra za preduzetništvo i konkurentnost u Ministarstvu privrede.

Naša gošća se posebno osvrnula na programe i fondove Evropske unije koji su dostupni preduzećima u Srbiji, kao i načine na koje srpska privreda može da se uključi u procese intergracije. Predstavljanjem programa za konkurentnost malih i srednjih preduzeća, koji podrazumeva prilagođavanje programa od 2014. do 2020. godine, istaknuti su glavni ciljevi programa, kao i kako unaprediti usluge, kako podstaći rast i i unapređenje preduzetničke kulture.

Osim ovog dela, profesorka je istakla koje su teme važne za privredu iz ugla kandidata i koji su koraci koji nas očekuju u procesima integracije.

Ovom priliko najavljujemo i novi Radni doručak u vidu prezentacije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i predstavljanje „ENEF-Enterprise Expansion Fund" Fond-a za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća (ENEF), kojim upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).