SAM Radni doručak

09.04.2019.

POSTANI ČLAN

Radni doručak: Data Science – Strategija za rast poslovanja

Kako primeniti najnaprednije tehnologije i inovirati poslovanje, prezentovao je tim kompanije Enetel Solutions na Radnom doručku u SAM-u.

Za napredovanje u godinama koje su pred nama biće potrebno “prigrliti” nove tehnologije zasnovane na mašinskom učenju i posmatrati ih kao nove prilike i mogućnosti! Kako koristiti tehnike mašinskog učenja nad novim skupovima podataka iz raznih izvora, kako pojednostaviti procese/interne procedure i time smanjiti zavisne troškove i koje benefite dobijate primenom alata mašinskog učenja u domenu eCommerce-a, predstavili su predstavnici kompanije Enetel Solutions, Nikola Jančevski, Product Manager Data Science, Marija Miljković, Data Scientist i Silvia Šušnjević, Business Development Manager.

Novi lideri postaće one kompanije koje budu koristile najnaprednije tehnologije za stvaranje svojih inovativnih proizvoda. Danas se traži  ’Analytics-ready mind-set’. Prediktivna analitika transformiše svakodnevni rad na iznenađujuće načine, tako da lideri moraju držati širom otvorene oči za sve te mogućnosti.  Kako biste držali korak sa svetom, potrebno je oformiti tim koji će se baviti prediktivnom analitikom - sve bazirati na i u jednom čoveku, nije dobro rešenje. Taj tim mora uključiti ljude sa jakim domenskim znanjima - data scientist-e koji poznaju inženjering i arhitekturu podataka, dizajnere …

Ukoliko želite da korisnici upotrebljavaju vaše nove alate, potrebno je da pametan algoritam ima privlačan paket koji hvata oko vaših korisnika. Većina njih ne može čitati kod ili razumeti izlaz modela. Da bi delovali na te uvide, treba ih lako pripremiti i koristiti ‘zanimljive prozore’  koje im pomažu u donošenju odluka i testiranju potencijalnih scenarija.

U kompaniji Enetel kreirali su platformu Impoqo wit lab koja upravo inteligentnim alatima otkriva kompleksne obrasce i zakonistosti.

Impoqo wit lab uvidi su moćno oruđe za donošenje pravovremenih poslovnih odluka.

Korišćenje prediktivnih alata direktno se utiče na:

Povećanje prodaje i povećanje prihoda - Prediktivni alati omogućavaju automatsko generisanje personalizovanih preporuka za svakog kupca čime se povećavaju korisnički engagement i zadovoljstvo, kao i frekvencija kupovina i vrednost kupovine, tj. vrednost prosečne korpe, što trgovcima donosi rast profita. Vizuelne pretrage takođe doprinose boljem UX-u.

Automatizacija marketinga - Prediktivni alati omogućavaju uvide u korisničke potrebe, tako da trgovci mogu automatizovano da lansiraju promocije, promovišu proizvode sa najvećom verovatnoćom uspeha prodaje, te da precizno targetiraju publiku i ostvare značajno uvećanje profita. Sve šire su primene dinamičkog generisanja cena.

Optimizacija korisničke podrške - Prediktivni alati omogućavaju kvalitetniju korisničku podršku uz smanjenje troškova. Otkrijte nove mogućnosti da istovremeno povećate profitabilnost i unapredite odnose sa korisnicima kako biste sprečili njihov odliv.

Sistem upravljanja lagerom i logistikom - Prediktivni alati omogućavaju planiranje lagera sa maksimalnim profitom, tako što se unapred prepoznaju obrasci visoko traženih artikala i preporučena količina. Optimizacija ruta pri isporuci.

Detekcija i prevencija prevara - Prediktivni alati omogućavaju da se analizom korisničkog detektuju ponašanja koja imaju veliku verovatnoću potencijalne prevare.

Srpska asocijacija menadžera u partnerstvu sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima iz EU učestvuje na projektu stvaranja stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka (Advanced Data Analytics in Business). Cilj projekta je da se popuni postojeći gap na tržištu rada i da se kroz saradnju sa kompanijama i drugim zainteresovanim licima razvije održiv studijski program po uzoru na druge međunarodne programe iste orijentacije, kako bi postao vodeći program za analizu poslovnih podataka u regionu Zapadnog Balkana.