SAM Radni doručak

19.03.2019.

POSTANI ČLAN

Pravni rizici i zamke u vođenju ICT kompanije

Kako pravilno postaviti figure na ICT business tabli i rešiti protokole i odnose kako bi se umanjio rizik nastavka ICT spora, prezentovala je advokatska kancelarija “Naumović i partneri” na Radnom doručku u SAM-u.

Zašto je Sun Cu važan za pregovanje, odgovorio je advokat Zoran Naumović: “Nikad nemojte da procenjujete da li će druga ugovorna strana da preduzme ili neće da preduzme neku akciju protiv Vas, već procenjujte da li ima ugovorni potencijal da to uradi ili ne i na osnovu toga planirajte Vašu ugovornu poziciju.”

Pravni rizik predstavlja potencijal za gubitke usled regulatornih ili pravnih radnji, a postoji nekoliko glavnih vrsta pravnog rizika: Regulatorni rizik, rizik usklađenosti, rizik ugovora, ne-ugovorna prava, ne-ugovorne obaveze, rizik spora i reputacioni rizik.

U mnogim slučajevima, kompanije koje u potpunosti nameravaju da se pridržavaju zakona i dalje imaju rizike usaglašenosti zbog mogućnosti kvarova u upravljanju. Rizik od spora je potencijal da neslaganje sa klijentom, partnerom, zaposlenim, zainteresovanim stranama ili članom zajednice poremeti vaše poslovanje.

Kako bi se počelo sa pravnom zaštitom, bitno je da se tačno utvrdi šta je zaista vaš proizvod ili usluga, da li je to Copyright, Trademark, Design, Patent-Design, Trade secret.

Kako napraviti odgovarajuće ugovore, iznela je Jovana Živkovski, advokatska kancelarija “Naumović i partneri”.

Da biste pravno držali pod kontrolom osobe koje rade za vas i interno i eksterno, bitno je da definišete protokole. Sve ugovore je potrebno raditi “custom made” i najviše spornih situacija ima u praksi kada ugovore sastavljaju inžinjeri.  Detaljan ugovor je ključni element dobre poslovne saradnje i bitno je unapred predvideti sve potrebe u pogledu predmeta ugovora i definisati ih na adekvatan način.

O poslovnoj tajni i načinu kvalifikacije, govorila je Milica Popadić iz advokatske kancelarija “Naumović i partneri”. Bilo koja informacija koja ima komercijalnu, tržišnu vrednost zato što nije opšte poznata niti je dostupna trećim licima, kvalifikuje se kao poslovna tajna. Prema istraživanju, 80% poslovnih tajni prenesu zaposleni.

Mere koje se mogu preduzeti kako bi se zaštitila poslovna tajna jesu: zakon, poslovna politika odnosno protokoli, ugovorne obaveze i odgovarajući standardi.