SAM Radni doručak

23.05.2018.

POSTANI ČLAN

Motorola pametna komunikaciona rešenja za proizvodnju

Proizvodni sektor sve više ima potrebu za integrisanom komunikacionom platformom koja će im omogućiti da povećaju produktivnost, povećaju zaštitu radnika i značajno smanje vreme prekida u poslovanju. TeleGroup i Motorola Solutions su osmilili rešenje bazirano na komunikacionom sistemu u postrojenju koji nesmetano povezuje sve radnike i pospešuje automatsku razmenu informacija između uređaja i radnika.

U temu Radnog doručka uvela je Tanja Lazarević, Operations Manager, Srpska asocijacija menadžera.

Predstavnici kompanija TeleGroup i Motorola Solutions, Jovan Kladarić, Account Manager, Telegroup i Oliver Zuber, Channel Account Manager, South-Eastern Europe, Motorola Solutions članovima SAM-a predstavili su kako da povećaju efikasnost svog poslovanja kroz jednostavnu komunikaciju među zaposlenima, kako da sa što manje ulaganja smanje vreme prekida rada i povećaju produktivnost kao i kako da smanje rizike od katastrofalnih nesreća koje se dešavaju u proizvodnim pogonima kao posledica neblagovremene i nejasne komunikacije.

Jovan Kladarić, Account Manager kompanije TeleGroup, istakao je da inteligentni radio sistemi omogućavaju praćenje proizvodnog procesa i proaktivno obaveštavanje ključnih zaposlenih o kvarovima i mogućim problemima u procesu proizvodnje, čime se smanjuje rizik i predupređuju problemi vezani za neplanirane prekide rada u procesu proizvodnje.

Integrisana komunikacija u fabričkim postrojenjima bazira se na Motorola MOTOTRBO digitalnoj dvosmernoj radio platformi. MOTOTRBO povezuje zaposlene i opremu kako bi proizvodnja u fabričkim postrojenjima bila učinkovitija, procesi automatizovani i što je najvažnije kako bi se upravljalo rizicima.

Mototrbo sistem podržava glasovnu komunikaciju, omogućava prenos podataka, tekst poruke, ima GPS, Man down, Lone worker, aplikacije i predstavlja instant, privatnu i sigurnu komunikaciju za celu organizaciju.

Jedinstvene mogućnosti motorola Mototrbo su:

‐         Kompletan nadzor nad sistemom

‐         Daljinsko podešavanje i upravljanje sistemom

‐         Daljinski nadzor statusa baterija

‐         Unutrašnje pozicioniranje i praćenje

Benefiti za korisnika su:

–        Povećana bezbednost radnika

–        Povećana produktivnost uz bolju koordinaciju ekipa

–        Smanjenje troškova poziva povezivanjem radija sa telefonskom centralom

–        Obezbeđen servis, podrška i delovi

Predstavnicima kompanija koje su bile prisutne na radnom doručku pružena je mogućnost besplatnog testiranja savremenih Motorola radio stanica u realnim uslovima njihovih poslovnih okruženja.