SAM Radni doručak

06.11.2018.

POSTANI ČLAN

Medijacija u privredi

Radnom doručku na temu „Medijacija u privredi – od destruktivnog konflikta do konstruktivnog rešenja”, prisustvovalo je preko 60 predstavnika privrednih društava, pravnih i HR službi kompanija i javnih preduzeća, sudija, advokata, pravnika i menadžera.

Događaj su organizovali Partneri Srbija i ADR Partners d.o.o, u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera (SAM), a uz podršku MATRA programa Ambasade kraljevine Holandije u Srbiji.

Ovo je bila jedinstvena prilika za prisutne da čuju iskustva vrhunskih medijatora iz SAD-a o tehnikama rešavanja kompleksnih privrednih sporova, iskustva razvoja medijacije u privrednim sporovima u Hrvatskoj, kao i prezentaciju trenutno najefikasnijeg evropskog modela medijacije koji se primenjuje u Italiji.