SAM Radni doručak

21.01.2015.

POSTANI ČLAN

Koji su potencijalni izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Srbiji - SEAF Opportunity Fund

U petak, 10. oktobra, održali smo Radni doručak u saradnji sa predstavnicima SEAF Opportunity Fund-a, na temu alternativnih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća.

Prisutne je pozdravio Đorđe Bajović, direktor za investicije, koji je predstavio fond i u uvodnom delu govorio o dosadašnjim investicijama SEAF-a kako na Balkanu, tako i u svetu.

Od Vuka Đukića imali smo priliku da čujemo koje su prednosti partnerstva sa SEAF-om, koji su najznačajniji investicioni kriterijumi za SEAF Opportunity Fonda, kao i svim fazama procesa investiranja. Ovaj globalni investicioni fond, ima preko 20 godina iskustva, a do sada je uloženo u preko 400 kompanija širom sveta. Kroz brojne primere iz prakse, prisutni članovi su se informisali kako se ulaskom novih ivesticija putem Fonda poboljšava finansijsko planiranje i strateški razvoj kompanije. Predstavljene su i osnovne karakteristike prepoznavanja dobrih kompanija, koje podrazumevaju vlasničku strukturu, broj zaposlenih, izvoznu orjentisanost, iskusni i motivisani menadžment tim i drugo.

Prisutni članovi su saznali da SEAF Opportunity Fund ima 2 osnovne opcije investiranja: dokapitalizaciju i mezzanine, da postoje mogućnosti ulaganja u fazama, kao i da je maksimalni zbirni iznos ulaganja po kompaniji € 1.2 miliona.

Aleksandar Marić, suvlasnik Adore Chocolate kompanije, približio je svoja iskustva sa Fondom i naglasio značaj njihove pomoći kroz finansijsku podršku i savetodavne usluge.

Zahvaljujemo se predstavnicima SEAF-a, na gostovanju i vrlo korisnom predavanju, a Adore Chocolate na slatkom posluženju.