SAM Radni doručak

05.04.2018.

POSTANI ČLAN

Kako da samouvereno poslujete na engleskom jeziku

Škola jezika inlingua Galindo predstavila je članovima SAM-a kako da savremeno komuniciraju sa poslovnim partnerima i klijentima u internacionalnom okruženju korišćenjem novih veština i znanja iz oblasti poslovnog engleskog jezika.

Predavači Miloš Đerić, Jelena Joksimović i Marija Tomić upoznali su članove sa frazama i vokabularom koji se može koristiti pri formalnim i neformalnim susretima i razgovorima sa inopartnerima.

Svoj deo izlaganja, Miloš Đerić je bazirao na konverzaciji preko telefona, Skajpa i tokom online sastanaka sa više učesnika (Conference call). Kako početi telefonski razgovor, ponoviti ključne poruke razgovora i završiti ga, zatim koje smetnje u razumevanju mogu da nastanu tokom conference calla i kako ih izbegnuti i ukloniti, zasnivala se prezentacija Miloša Đerića.

Sa Marijom Tomić, članovi su uvežbavali korišćenje različitih fraza sa istim značenjem pri čemu se stavio akcenat na izbegavanje stalne upotrebe istih reči.

Sastanci i skupovi u međunarodnom okruženju se takođe, postavio kao jedan od izazova pri konverzaciji, a o standardizovanim frazama koje mogu da pomognu da samouvereno nastupite i učestvujete iznoseći svoje stavove bez zadrške, govorila je Jelena Joksimović.  Takođe, predstavljeni su načini kako da započeti i voditi neformalne razgovore pre i posle sastanaka sa kolegama iz različitih zemalja kroz upoznavanje sa kulturološkim karakteristikima partnera iz zemalja sa kojima najčešće sarađuju srpske kompanije.

Svi učesnici Radnog doručka inlingua GALINDO međunarodni jezički centar sa poklanio je svoje autorsko izdanje Ilustrovani englesko-srpski rečnik za mlade.

"Rečnik je pregledan, privlačan za oko, bogato ilustrovan i urađen u skladu sa zahtevima moderne leksikografije" Ivan Klajn, akademik, recenzent rečnika.