SAM Radni doručak

11.05.2018.

POSTANI ČLAN

Homemade Coaching - Koučing na naš način

Kako preispitati vrednosti, postaviti očekivanja i rukovoditi u raznim situacijama, zahteva kombinaciju globalnih coaching iskustava uz neophodno uzimanje u obzir lokalnih specifičnosti! Svoja iskustva na ovu temu predstavili su predstavnici kompanije Actavis Srbija.

U vremenima turbulentnih primena coaching metodologija može da bude jedna od spasonosnih pilula za stabilizaciju tima i bolju komunikaciju. Uvođenje coaching kulture ne zahteva  budžetska sredstva ali zahteva dobru energiju ekipe rukovodilaca.

U kompaniji Actavis Srbija aktivno su uključili u svoje poslovanje metode homemade coaching-a. Članovima SAM-a predstavljeno je zašto se Actavis odlučio da uvede coaching u svoj sistem poslovanja i na koji način je proces tekao i teče još dalje. Izuzetno zanimljivo i dinamično predavanje održali su predstavnici Actavisa:

Pavle Marjanović – Generalni direktor

Lidija Vuletić - Regionalni rukovodilac stručnih saradnika farmacije

Romanca Pekurari  - Regionalni rukovodilac stručnih saradnika OTC

Miloš Trikić - Regionalni rukovodilac stručnih saradnika farmacije

Dejan Ilić - Regionalni rukovodilac  saradnika prodaje

U Radni doručak "Homemade Coaching" uvela je Tanja Lazarević, Operation manager Srpske asocijacije menadžera. Pozdravljajući prisutne Tanja je u uvodnom izlaganju naznačila da će tema biti najvažnija komponenta jedne kompanije, a to su njeni ljudi:  "Homemade metodologija koju je generalni direktor kompanije Actavis, Pavle Marjanović, uveo u poslovanje, pomogla im je pre svega da podignu motivaciju kod zaposlenih ali i da izvrše stabilizaciju tima". - naznačila je Tanja Lazarević i predstavila zatim učesnike ovog Radnog doručka.

Šta ga je navelo da počne da primeni coaching i na koji način ga sprovodi, izneo je Pavle Marjanović, generalni direktor Actavisa.

U nastavku prenosimo deo Pavlovog izlaganja:

Vreme u kojem živimo nas uči da je jedina konstanta -  promena. Takođe, te promene su sve brže i sve manje predvidljve. Upravljanje firmom u takvim okolnostima zahteva od menadžera nova znanja i veštine i drugačiji odnos prema zaposlenima nego ranije. Dakle, posao menadžera nije samo da kontroliše tim. Nije više dovoljno pitati saradnika da objasni zašto su mu rezultati ispod planiranih i kako će da dostigne plan prodaje do kraja godine ! Ili zašto su troškovi veći ili manji? U vrtlogu promena doba u kojem živimo, shvatiš da su ljudi jedini bitan resurs. Svi mi koji radimo u praksi gde prolazimo kroz scile i haribde stalnih promena to jako dobro shvatamo! Od zaposlenih se traži neuporedivo više znanja i veština nego ranije dok je stepen sigurnosti  da će  imati posao sve manji.

Jedan od ključnih motivatora je ulaganje u razvoj.  Kad kažem razvoj, mislim na iskrenu posvećenost menadžera kao i na kontinuitet rada na razvoju.  Menadžeri koji razvijaju svoje zaposlene dokazano dobijaju zauzvrat bolje rezultate!

Koučing je u osnovi razvoj ljudi. Ne možemo očekivati da zaposleni dodju u firmu u potpunosti pripremljeni za sve izazove. Potrebno je strpljivo i u kontinuitetu raditi na njihovom razvoju. Pažljivije slušati, biti tolerantniji, biti spreman da posvetiš vreme za koučing.

Stav i ponašanje menadžera diktiraju klimu u firmi. Ako su svi u firmi komforni sa davanjem i primanjem feedback-a i ako polaze od toga da je feedback pomoć u učenju i razvoju a ne pretnja, tada se polako gradi coaching atmosfera. Za građenje dobre klime potreban je i konzistentan sistem individualnih sastanaka u celoj firmi. Pre sastanka je neophodna obostrana priprema. Tokom razgovora menadžer postavlja pitanja, pažljivo sluša i prepušta sagovorniku da donese odluku koja je najbolja u tom momentu. U ovakvoj komunikaciji je bitno da pođemo od činjenice a ne od interpretacije iste. Svako "bojenje"  činjenice od strane menadžera odvlači diskusiju u nepoželjnom pravcu.

Pažljivom komunikacijom dovesti da zaposleni sam shvati šta treba da uradi u određenoj situaciji. Ne pecati ribu za zaposlene već im obezbediti štap za pecanje i pustiti ih da sami pecaju.

Ponekad ljudima koji nam raportiraju nedostaje poznavanje nekih veština. Ukoliko postoji dobra volja kod zaposlenog, ta vrsta koučinga je najmanje zahtevna i pre može da se nazove trening. Ukoliko postoji neuklapanje zaposlenog/zaposlene po pitanju ponašanja to već predstavlja koučing zadatak kome se treba posvetiti ozbiljnije. 

Koučing nam pomaže da da ne shvatimo negativni feedback kao kraj sveta, niti da je pozitivni feedback šansa da „dignemo nos“. Da na dobar način rešimo situaciju sa saradnikom koji, na primer, godinama ima izvrsne rezultate, ali je u prethodna dva kvartala ispod plana prodaje? Kako da pomognemo saradniku koji nikad ne završava zadati posao na vreme? Koučing sa saradnicima je važan i u pozitivnim situacijama, na primer kada su rezultati redovno iznad očekivanja? Pokazalo se da je koučing koristan i sa zaposlenima koji, na primer, godinama daju prosečne,  ali zadovoljavajuće rezultate.

Velike promene kroz koje kompanije prolaze globalno nose sa sobom optimizacije, sinergije, restruktuiranja. U prevodu na naš jezik – dramatično smanjivanje budžeta za treninge! 

Ako bi kao menadžeri to prihvatili „zdravo za gotovo“, svaka investicija u razvoj se svodi na minimum. O kontinuitetu ovde nema ni govora.

Drugačiji pristup je da pođemo od blagodeti globalizacije koja svima omogućava pristup znanju, samo ako to želimo! Na jedan klik miša su nam dostupna znanja, treninzi, radovi, razmišljanja svetskih eksperata. Sve to uglavnom besplatno. Ukoliko zaista postoji dobra volja po pitanju razvoja, mogućnosti su beskonačne.  Niko bolje ne poznaje potrebe organizacije za treningom od samih zaposlenih.  Uloga menadžera kao kouča  je da prioritizuje, prilagodi globalne izvore znanja lokalnim potrebama i da „udara ritam“ koučing sastancima na kojima se otvoreno govori o promenama, problemima, šansama, vrednostima i na kojima se formira vremenom nova kultura ! A pomak kulture na bolje donosi redovno i bolje rezultate poslovanja.