SAM Radni doručak

17.04.2018.

POSTANI ČLAN

Digitalizacija poslovanja kao imperativ

AIK Banka bila je domaćin radnog doručka u SAM-u, čija je tema bila „Digitalna transformacija – evolucija ili revolucija“.

U skladu sa svojom digitalnom orijentisanošću i pozicijom lidera, kada je reč o inovativnim i modernim bankarskim servisima, AIK Banka je okupila veliki broj menadžera, koji su se saglasili da je digitalizacija poslovanja neizbežna u modernom dobu. Prisutni su imali priliku da dobiju odgovore na pitanja o postavljanju strategije i akcionog plana, kao i načinu na koji Banka sprovodi digitalizaciju.

„Kada je reč o digitalizaciji kompanija u Srbiji, neizbežna je transformacija postojećih, tradicionalnih modela poslovanja, ali i kreiranje novih inovativnih proizvoda za digitalno doba. Poslovanje banaka u narednom periodu oslanjaće se na digitalne kanale, dok će tradicionalne ekspoziture doživeti transformaciju u pravcu digitalnih i elektronskih finansijskih servisa po svim komunikacionim kanalima, kreiranje jedinstvenog korisničkog iskustva, razvoj 24/7 samouslužnih zona, dalji razvoj elektronskog i mobilnog bankarstva. Kao jedna od vodećih banaka na tržištu u segmentu digitalnih servisa i inovativnih projekata, AIK Banka je prepoznala potrebu tržišta za savremenim tendencijama, zbog čega je, prateći svetske trendove u bankarstvu, u svoju ponudu uvrstila novu eBanking i mBanking platformu, i najsavremenije usluge plaćanja i transfera novca, KešKlik i AIKeWallet“, istakao je Bojan Pavlović, direktor sektora direktnih kanala AIK Banke.

Pored digitalizacije poslovanja iz ugla banke, bilo je reči i o načinima pomoću kojih Srbija olakšava poslovni ambijent privredi i građanima, i realizuje transformaciju javne uprave. Odgovore na ova pitanja prisutni su mogli da čuju u okviru predavanja Dražena Maravića, Direktora Nacionalne akademije za javnu upravu.