SAM Radni doručak

22.01.2015.

POSTANI ČLAN

"Bezbednost poslovanja - da li delujete pre pojave problema"- Radni doručak sa kompanijom TMS SEE

U petak, 24. oktobra, održan je Radni doručak u saradnji sa kompanijom TMS SEE i našim članom Boškom Gavovićem na temu Bezbednosti poslovanja.

Uvod u današnje predavanje predstavio je prof.dr Mladen Milošević direktor Inovacionog centra Fakulteta Bezbednosti koji nas je upoznao sa upravljanjem bezbednosnih rizika u uslovima savremenog poslovanja. Kroz zanimljive primere iz prakse, predavač nas je sproveo kroz moguće rizike poslovanja, ali i procese kojima se utvrđuje uzroci, nivoi i obimi rizika, kao i načini kojima se pristupa za njihovo tretiranje ili kontrolu.

Boško Gavović je predstavio značaj korporativne bezbednosti i naglasio koliko je ona neophodan segment u sistemu korporatinvih vrednosti. Kroz svoje izlaganje istakao je koliko je ona važna za nesmetano funkcionisanje kako velikih privrednih, industrijskih sistema, tako i srednjih i malih kompanija. Ova vrsta bezbednosti organizuje, usmerava, predlaže, sprovodi i kontroliše mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi kompanijske zaštite.

Korporativna bezbednost ključna je u brojnim segmentima zaštite kompanije, naglašene su samo neke: fizičko-tehnička zaštita, preventivna, aktivno sprečavanje svih vrsta zloupotreba, prevencije finansijskih gubitaka i poremećaja u poslovanju kao i drugih potencijalnih šteta. U savremenom sistemu rada, korporativnu bezbednost čine ekonomska, informaciona i socijalna bezbednost kao i pravno i informaciono-analitičko obezbeđenje, a u širem smislu i bezbednost vezana za životnu i prirodnu sredinu i intelektualna svojinu. Zbog toga je neophodna pravovremena identifikacija rizika, i blagovremeno preduzimanje mera, kako bi se smanjili na najmanju moguću meru.

Članovi su aktivno učestvovali u diskusiji, ilustrujući brojne primere iz prakse, u kome je istaknuto da je uspešna, profitabilna i dugoročno održiva samo ona kompanija čiji je menadžment sposoban da na vreme prepozna, predupredi, umanji i otkloni ekonomske rizike poslovanja.

Korporativna bezbednost jeste stalna edukacija, kontinuirani trening izvršnog i srednjeg menadžmenta, kao i upoznavanje sa rizicima i kreiranje alata i procedura za prevazilaženje istih.

Zahvaljujemo se predavačima Bošku Gavoviću, direktoru iz TMS SEE kompanije i profesoru Mladenu Miloševiću na gostovanju i zanimljivom predavanju.

Fotografije pogledajte ovde.