Preduzetnik SAM

05.08.2019.

POSTANI ČLAN

Samoispitivanjem do uspeha - MastermindSAM

Tri grupe iz trećeg ciklusa MastermindSAM tokom juna i jula održale su šest sastanaka na kojima su se posvetile rešavanju trenutnih izazova članova grupa.

U ovom ciklusu, vođenje je povereno članovima unutar grupa tako da su fasilitatori Ivica Suturović, Saša Jovanović i Andrej Kravčuk uz stručnu podršku Milice Pićurić. Program MastermindSAM se odvija uz podršku Naša mreža powered by Vip

“Sa svakim sastankom postaje sve jasnije koliko uticaja ova metoda grupnog rada i učenja pomaže članovima. Način samoispitivanja pokazuje koliko bolje upoznavanje sa samim sobom i sopstvenih okolnosti pozitivno utiče na individualni ali i razvoj drugih.” – utisci su Milice Pićurić tokom posmatranja rada MastermindSAM grupa.

Grupa koju čine Andrej Kravčuk (CUBE Team), Jelena Porej (Groundlink), Jelena Stanojevic (Ars Nova), Kristijan Kolaković (Adore Chocolates), Bojan Radojičić (WMS) i Nenad Bučevac (Challenger.live), na svojim viđanjima do sada, prešli su zajedno kroz izazove Nenada Bučevca i Bojana Radojičića.

Nenad Bučevac je predstavio svojoj grupi koju čine svoju veoma interesantnu poslovnu ideju povodom koje je i osnovao startup, a od članova grupe dobio je odličan fidbek u vezi aktivnosti svoje firme, u kom pravcu bi trebalo da ide i kako da ih bolje unapredi kako bi dostigao cilj.  Nenad je takođe od grupe dobio kontakte koji mu mogu dati značajnije savete i čak moguću investiciju. 

“Učešće u Mastermind programu mi je dalo gotovo neprocenjivo iskustvo da o startup ideji Challenger.live razgovaram sa ljudima koji su u top menadžmentu kompanija iz različitih privrednih grana. Najveća dodata vrednost je upravo u tome što sam imao priliku da na jednom mestu debatujem sa indivudualcima koji nisu potencijalni korisnici, već vrlo važni stejkholderi, poput investitora, finansijskih i HR direktora, pojedinaca koji su od nule podigli svoje kompanije i pre svega, roditelja potencijalnih korisnika.” - rekao je Nenad Bučevac.

Ova ista grupa se sastala i u prostorijama WMS-kada su članovi čuli o izazovima sa kojima se suočava Bojan Radojičić, direktor WMS-a.  Bojan je predstavio dva konkretna izazova - jedan vezan za svakodnevno upravljanje poslom i drugi vezan za konkretne savete kako bi sačuvao lični mir pri suočavanju sa sve većim izazovima sa kojima se lideru danas svakodnevno susreću.

Grupa koju vodi Saša Jovanović, osnivač digitalne agencije MANE, čine Slobodan Petrović (Buck lighting), Sava Pavlović (Živković Samardžić Law Office), Bojana Bjeličić (PWC), Dejan Popović (Deus Digital Drives) i Gordana Đurđević (SLOVO). Saša, koji uspešno radi na stranom tržištu preko 12 godina predstavio je članovima grupe aktivnosti svoje agencije kao i svoj trenutni najveći izazov.  MANE se nalazi u periodu rasta i zahteva odluku o tome kako dovesti procese do nivoa koje podržavaju tu vrstu rasta.  Članovi grupe su pažljivo slušali Sašu i podelili konkretna iskustva, jer se više od polovine grupe se suočila sa istim izazovom u toku rasta sopstvenih firmi.  Saša je otišao sa konkretnim smernicama pomoću kojih će napraviti dobro testirane i promišljene odluke.

Ista grupa je i obišla fabriku i kancelarije Buck Lighting-a.  Mastermind grupa je uvidela jednu pozitivnu i kolaborirajuću kulturu u firmu koju Slobodan vodi kao pravi primer modernog i otvorenog lidera.  Slobodan je dobio konkretne ideje i smernice pomoću kojih će dopreti do različitih delova tržišta koje želi da osvoji, kao i način na koji može bolje da komunicira mnogobrojne benefite i vrednost svojih kvalitetnih proizvoda.

"Bilo je pravo zadovoljstvo ponovo se sresti sa članovima Mastermind grupe i čuti dobronamerne komentare i zapažanja ljudi koji nisu iz oblasti osvetljenja. Primetio sam da na pojedine teme potpuno drugačije reaguju nego ljudi koji su svakodnevno u ovom poslu. Drugačiji pogled  na stvari automatski podstiče nove ideje, a neke od njih planiram i da vrlo brzo inkorporiram u dalji rad kompanije." – rekao je Slobodan Petrović.

Treća grupa se prvo sastala u kancelarijama Telenor-a gde je Zdravko Janković (Telenor) predstavio svoj rad u firmi, kao i trenutni izazov svojim kolegama iz grupe koje čine Ivica Suturović (Konsultant za digitalne inovacije), Bojan Munjiza (Transfera), Ljubica Njegomir Živić (Ineffable), Olivera Despotović Cvetković (MASMI) i Vladimir Čale (SVM).  Tema se vodila oko boljeg vođenja tima, kako bi se podstakle određene promene u ponašanju zaposlenih i  tradicionalne modele ponašanja i rada , usmerile ka razvoju preduzetničkog duha. "Mastermind mi je pomogao da korporativni šablon oplemenim razigranim preduzetničkim duhom i iskustvom polaznika iz moje grupe. Većina njih ima slična iskustva, koja prepoznajem kao neophodna za savremeno poslovanje." – rekao je Zdravko Janković.

Grupa se sastala i u Golf Klubu na Adi Ciganliji, gde je Ivica Suturović predstavio izazove sa kojima se suočava u predstavljanju jednog inovativnog digitalnog proizvoda na lokalnom tržištu.  Ivici je bilo potrebno objašnjenje na koji način može da probudi svest lokalnih privrednika u cilju jačanja i konstantnog razvoja digitalnog poslovanja. "Najvredniji rezultat Mastermind-a je upravo uvid u više perspektiva predstavljenog izazova, a u ovom slučaju to je razumevanje različitih pogleda ka digitalnim inovativnim rešenjima. Pažljivo slušajući kolege, došao sam do veoma korisnih informacija o ključnim i relevatnim motivacionim faktorima za pokretanje inovacija i uopšte jačanje online-a." – izjavio je Ivica Suturović.