Preduzetnik SAM

30.10.2020.

POSTANI ČLAN

Redovna okupljanja Mastermajndovaca

Redovna okupljanja učesnika programa Mastermind se nastavljaju.

Mastermind program – IV generacija okupila je više od 30 učesnika programa. Sesije se nesmetano odvijaju na zadovoljstvo svih polaznika.

Teme "vrućih stolica" kroz koju prolazi svaki učesnik grupe, bile su kako pronaći odgovarajućeg zaposlenog i zadržati ga, posebno kada je reč o programeru, kako popraviti i unaprediti soft veštine, povući sledeći poslovni potez kao i u kom pravcu dalje razvijati karijeru.

Program vodi Milica Pićurić, Leadership Design at AGILISHIFT. Tim lider MastermindSAM programa je Tanja Lazarević, Operations Manager, SAM.