Preduzetnik SAM

20.05.2020.

POSTANI ČLAN

MastermindSAM radionica za učesnike

Za učesnike programa MastermindSAM održana je radionica na kojoj su date neophodne instrukcije za funkcionisanje grupa.

Radionicu je vodila Milica Pićurić, Leadership Design at AGILISHIFT uz čiju stručno nadgledanje će se i odvijati ovaj program.

Milica je kroz pet segmenata – komunikacija, logistika, redosled sastanaka, struktura sastanaka i karakteristike dobrog MastermindSAM učesnika, provela sve prisutne na ovoj online radionici.

 

KOMUNIKACIJA:

Komunikacija između članova grupe može da se odvija preko aplikacije koju sami izaberu, a koja najviše odgovara svim članovima grupe.

To mogu biti email, WhatsApp / Viber / iMessage, Facebook grupe, LinkedIn grupe, Microsoft Teams i dr.

LOGISTIKA SASTANAKA:

Potrebno je da se članovi grupe dogovore o mesto održavanja sastanaka. Na raspolaganju su im: prostorije SAM-a, prostorije firme određenog člana, ICT Hub, Nova Iskra ili Zoom online ukoliko još ne žele da se viđaju uživo.

REDOSLED SASTANAKA:

Prvi sastanak grupe biće simulacija koju će voditi Milica Pićurić. Ovo će biti demonstracija, pokazna vežba, kako bi trebalo da izgledaju sastanci. U okviru simulacije, odrediće se redosled predstavljanja članova na svakom sastanku.

STRUKTURA SASTANAKA:

-          Reset - podsećanje članova o tzv pravilima, najboljima praksama i karakteristikama idealnih Mastermind polaznika (sledeći slajd)

-          Izveštaj o rezultatima koje je ostvario/la član koji je predstavljao/la svoje izazove na prethodnom sastanku

-          Član koji je u “Hot seat”-u predstavlja svoju firmu, trenutni izazov, ili bilo koju temu kojom želi da se bavi.

-          Ako se sastanak odvija u prostorijama firme

■     Obilazak firme

■     Po mogućnosti predstavljanje tima

- Ostali članovi postavljaju pitanja, dele slična iskustva, itd.

- Brainstorming opcija, kreiranje akcionog plana i obavezivanje

- Fidbek link

- Slikati posetu, odmah poslati kratak izveštaj SAMu radi promocije grupe

 

KARAKTERISTIKE IDEALNOG MASTERMIND UČESNIKA

Učesnik MastermindSAM programa bi trebalo da ima sledeće karakteristike: otvorenost, radoznalost, postavljanje OTVORENIH pitanja, aktivno slušanje, asertivnost, podrška, organizacija, uključivost, vera u program/proces, samopouzdanje i poverenje.

SLEDEĆI KORACI:

  • Izbor kanala za komunikaciju
  • Zakazivanje simulacije
  • Redosled predstavljanja
  • Zakazivanje prvog sastanka

Tim lider MastermindSAM programa kome svaki učesnik može da se obrati ukoliko ima pitanja je Tanja Lazarević, Operations Manager, SAM.