Preduzetnik SAM

07.04.2021.

POSTANI ČLAN

Imajte veru u sebe - Mind Networking sa Draganom Popovićem, vlasnikom AIGO Business System-a

U okviru inicijative za preduzetnike Mind Networking, sastanak sa prvom grupom članova održao je Dragan Popović, vlasnik, AIGO Business System i član UO SAM-a.

U razgovoru koji je trajao preko dva sata, Dragan je učesnicima preneo svoju priču kako je razvijao posao od malog preduzetničkog poduhvata pokrenutog 1997. godine, do velikog sistema kakav je danas AIGO.

Tokom poslovnog i ličnog razvoja, drži se svojih pet postulata:

  1. Imati veru u sebe i veru u druge
  2. Pronaći mir sa sobom tako da dobro znate šta volite, a šta ne volite, šta želite, a šta ne želite.
  3. Poštovati sve ljude na vašem putu
  4. Znati da se sačeka
  5. Neprekidno se menjati, učiti, promeniti ponašanje, promeniti izazove

Dragan je istakao da su mu se prioriteti u poslovanju, menjali sa rastom. U početku je najviše vremena posvećivao razgovoru sa kupcima, dok danas najviše priča sa svojim zaposlenima. „Od starijih učim, a poštujem ideje mlađih“ – rekao je Dragan Popović.

Danas, AIGO Business System je grupacija sa 200 zaposlenih u kojoj svaka od kompanija ima dobro razvijenu svoju viziju i misiju i jasnu svrhu svog postojanja i poslovanja. Na ovom nivou razvoja, najvažniji su mu zaposleni, zatim konsultanti, kupci, banke, prijatelji kuće i dobavljači.

Za uspeh u preduzetništvu postoji samo jedna stvar, kako je rekao, a to je trajanje. A osnovni moto koji ga pokreće je prodaja: „Sve gledam iz prodajnog ugla, kako ja mogu da nadogradim to svoje u odnosu na konkurenciju ili u odnosu na sebe“.