MENADŽER SAM

09.02.2021.

POSTANI ČLAN

Povežite se kroz Business Hub

U ovim izazovnim vremenima, podrška pravih osoba je od ključnog značaja. Zbog toga vas podsećamo na Business Hub, jedinstveni sistem podrške među članovima.

Business Hub je nastao iz potrebe za konsultacijama i podrškom u vezi sa izazovima u poslovanju i povezuje članove kojima je potreban savet, sa članovima Asocijacije koji su stručni u toj oblasti.

Svaki član SAM-a koji se susreće sa određenim poslovnim izazovom, bilo da se radi o menadžerskoj ili preduzetničkoj oblasti, može zatražiti podršku kroz Business Hub.  

Kako koristiti Business Hub?

Potrebno je da uputite mejl izvršnoj kancelariji, sa navedenim pitanjem za koje Vam je potrebna konsultacija. Izvršna kancelarija će Vas u roku od 48 sati povezati sa članom iz Business HUB mreže čiji opis poslovanja ima veze sa vašim izazovom.

Povezivanje je na dobrovoljnoj osnovi, u cilju dobijanja saveta i pomoći, baziranog na iskustvu i znanju članova.

Ukoliko vam je potrebna stručna podrška, savet, mišljenje eksperta – obratite se na office@sam.org.rs sa naznakom “Business HUB”.

Dodatne informacije:

Business Hub pruža prvi i osnovni savet među kolegama.
Korišćenje Business Hub mreže ne podrazumeva pružanje besplatnih pravnih, finansijskih ili drugih usluga. Članovi Business HUB mreže biće slobodni da sugerišu svojim kolegama iz članstva ukoliko tu granicu pređu.  
Nivo pitanja i kvalitet saveta su subjektivnog karaktera i ne predstavljaju stavove kompanija iz kojih dolaze članovi, niti stavove SAM-a.
Business Hub je mreža međusobne podrške i deljenje iskustva.