Biznis vesti

10.02.2021.

POSTANI ČLAN

KONTINUIRANA PODRŠKA MK GRUPE FONDACIJI SOS DEČIJA SELA SRBIJA - 30.000 EVRA CENTRU ZA PODRŠKU PORODICI "PUTOKAZ" U NIŠU

Svi zainteresovani za rad Fondacije detaljnije informacije mogu pronaći na web sajtu: www.sos-decijasela.rs Na istom mestu možete se informisati i o tome kako postati donator i podržati rad Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

MK GROUP I AIK BANKA DONIRALI 30.000 EVRA

CENTRU ZA PODRŠKU PORODICI “PUTOKAZ” U NIŠU

 MK Group i AIK Banka, donirale su 30.000 evra Centru za podršku porodici „Putokaz” u Nišu. Ovaj Centar je 2014. godine osnovala   Fondacija SOS Dečija sela Srbija kako bi pružila pomoć porodicama iz Niša, koje su u riziku od izdvajanja dece. Za proteklih šest   godina, otkako Centar postoji, više od 1500 niške dece i 260 porodica, koristilo je ovaj vid podrške. Donacija Centru „Putokaz“ deo je   kontinuiranih društveno-odgovornih aktivnosti koje je kompanija MK Group usmerila ka deci i porodicama u lokalnim zajednicama u   kojima posluje.

 „Kao društveno angažovana institucija koja je čvrst oslonac domaćoj nauci, privredi i razvoju, AIK Banka posebnu pažnju posvećuje   mladim ljudima, obrazovanju i trudi se da bude podrška društvu u svim zajednicama u kojima posluje. Drago nam je što smo ovom   donacijimo zajedno sa MK Group pomogli Centar za podršku porodici Putokaz u Nišu u njihovoj humanoj misiji,” istako je Periša   Ivanović, Pomoćnik pri Izvršnom odboru AIK Banke.

 

 

  “Kompanija MK Group godinama unazad pomaže rad i aktivnosti Fondacije SOS Dečija sela Srbija, odnosno decu i mlade bez roditeljskog staranja iz cele   Srbije, fokusirajući se na zapošljavanje i osamostaljivanje mladih iz alternativne brige. Pored izgradnje Kuće za mlade pri SOS Dečijem selu u Kraljevu, MK   Group kontinuirano obezbeđuje zimovanja na Kopaoniku i edukacije za mlade, tako da je ova donacija nastavak naše kontinuirane saradnje. Donacija   namenjena Centru za podršku porodici „Putokaz“ u Nišu izuzetno je značajna, jer nam pomaže da nastavimo svoj rad sa porodicama u riziku od izdvajanja   dece i gubljenja starateljstva,“  rekla je Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

 „Grad Niš već godina podržava SOS Dečija sela Srbija i Centar za podršku porodici „Putokaz“. Njihov rad značajno doprinosi poboljšanju uslova života niških   porodica koje se nalaze u riziku. Iako Centar pomaže pojedicima, posledično pruža podršku i celoj lokalnoj zajednici. Iskustvo nam je pokazalo da u Fondaciji   SOS Dečija sela Srbija imamo dobrog saradnika i partnera i sigurni smo da će se tako biti i u budućnosti,“ istakla je Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice   Niša.

  Na koji način je Centar za podršku porodici u Nišu uticao na poboljšanje života njegove porodice ispričao je jedan od roditelja uključenih u aktivnosti: “Podrška   “Putokaz”-a mi je veoma važna i zaista mi mnogo znači. Razgovor i savetovanje su mi pomogli da razumem zašto se moje dete ne slaže sa drugom decom.   Naša porodična savetnica povezala me je sa školom i Centrom za socijalni rad, što mi je značilo da bolje shvatim šta treba da radim kao roditelj. Moje dete je u Centru dobilo podršku u učenju, a učešće na radionicama je pomoglo da se bolje slaže sa drugarima. Materijalna pomoć je za našu porodicu bila važna, ali mi je još važnije što sam shvatio da nemam samo ja probleme, kao i da imam sa kime da ih podelim.”

Saradnja kompanije MK Group i Fondacija SOS Dečija sela Srbija uspešno se realizuje već dugi niz godina, i predstavlja svetao primer dugogodišnje društveno-odgovorne saradnje u Srbiji. Kompanija MK Group je 2012. godine, sa 220 hiljada evra, finansirala izgradnju kuće u kojoj je smeštena „Zajednica mladih“ pri SOS Dečijem selu u Kraljevu. Od tada MK Group, na čelu sa predsednikom Miodragom Kostićem i potpredsednikom Aleksandrom Kostićem kontinuirano pomaže SOS Dečija sela Srbija, a u znak zahvalnosti za podršku g. Kostić je 2015. godine odlikovan Bedžom časti od strane međunarodne organizacije SOS Dečija sela.

Fondacija SOS Dečija sela, u Srbiji je prisutna od 2004. godine, stvarajući porodice za decu i mlade bez roditeljskog staranja i u nevolji, kao i porodicama u riziku, pomažući im da izgrade stabilnu budućnostim, doprinoseći tako i razvoju zajednica u kojima žive. Podrška Fondacije deci, mladima i porodicama u riziku sprovodi se dugoročno, kroz SOS Dečije selo u Kraljevu, tri Centra za podršku porodici (u Beogradu, Obrenovcu i Nišu), i Centar „Jaki mladi”.

U SOS Dečijem selu Kraljevo u proteklih 15 godina dom je našlo više od 160  dece iz cele Srbije. U 15 porodičnih kuća, sa svojim SOS hraniteljima danas živi 69 dece i mladih bez roditeljskog staranja. Svakom detetu pristupa se individualno i pruža podrška do osamostaljivanja. U toku srednje škole mladi započinju pripremu za osamostaljivanje u „Zajednici mladih“ koja predstavlja drugu fazu dugoročne brige. U njoj se trenutno nalazi desetoro mladih, dok je u trećoj fazi brige, programu polu-samostalnog života, dvoje studenata. Nakon osamostaljivanja Fondacija mladima pruža savetodavnu i, ukoliko je potrebno, finansijsku podršku, kao i podršku u zapošljavanju.

Karijerni Centar „Jaki mladi“ namenjen je mladima, uzrasta od 16 do 30 godina, koji su odrasli bez roditeljskog staranja, izašli iz sistema socijalne zaštite, kao i mladima u riziku. Osnovna uloga Centra je povećanje zapošljivosti mladih sa ciljem da se što brže i lakše osamostale i započnu život van sistema socijalne zaštite. Uz podršku pri zapošljavanju, mladima se pruža i individualno psiho-socijalno savetovanje što je od velikog je značaja s ozirom da se upravo kod njih neretko sreće nedostatak životnih veština i samopouzdanja.  Kroz Centar „Jaki mladi“ tokom 2020. godine prošlo je 167, a za pet godina postojanja više od 500 mladih sa teritorije Beograda.

Prevencija izdvajanja dece iz porodice izuzetno je važan aspekt rada SOS Dečijih sela Srbija.

Veliki značaj za lokalnu zajednicu imaju Centri za podršku porodici u Nišu, Beogradu i Obrenovcu, u kojima stručni tim Fondacije pruža edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku porodicama u riziku od izdvajanja dece i gubljenja starateljstva. Kroz individualni rad doprinosi se razvijanju roditeljskih veština, ekonomskom osnaživanju i integraciji u društvenu zajednicu.

Tokom 2020. godine Centri za podršku porodici pružili su različite vidove podrške za 170 porodica, sa 584 dece i  odraslih. Zahvaljujući njihovom posvećenom radu, iz porodice je izdvojeno samo jedno dete. Podeljeno je više od 1000 paketa pomoći u hrani, higijeni, zaštitnim sredstvima, školskom priboru, lekovima, odeći i obući, kućanskim aparatima, obzebeđen je ogrev, rekonstrukcija kuće, podeljeno je 849.379 kilograma voća i povrća. Od svog osnivanja do danas Centri za podršku porodicama podržali su i pomogli više od 600 porodica i 1500 dece i mladih.

Kroz programe hitne pomoći, u proteklih 10 godina Fondacija SOS Dečija sela Srbija podržala je obnovu škola posle zemljotresa u Kraljevu, najugroženije porodice i lokalne zajednice posle velikih poplava, i desetine hiljada dece i porodica izbeglica u tranzitu kroz Srbiju. Organizovane su različite obuke za profesionalce iz sistema socijalne zaštite i hranitelje, koje su imale za cilj podizanje stručnih znanja u oblasti brige o deci sa specifičnim potrebama (trauma, prava dece), a Fondacija aktivno radi i na promovisanju i zagovaranju prave dece i porodice u Srbiji.

„Rad Fondacije SOS Dečija sela Srbija ne bi bio moguć bez podrške donatora, kompanija i građana,  saradnje sa institucijama uključenim u brigu o deci i lokalnim zajednicima. U proteklih 15 godina naša Organizacija je sa donatorima, Vladom i partnerima gradila odnos međusobnog poverenja i uvažavanja, zahvaljujuči kome nam donatori pružaju dugoročnu podršku, a mi se neprekidno trudimo da deci i mladima osiguramo DOM PUN LJUBAVI i visoke standarde dobrobiti i nege,“ ističe Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

Detaljnije informacije o Fondaciji SOS Dečija sela Srbija pronađite na web sajtu: www.sos-decijasela.rs.

Na istom mestu možete se informisati i o tome kako postati donator i pružiti podršku deci i mladima bez roditeljskog staranja, kao i porodicama u riziku uključenim u programe Fondacije.