Aktivnosti

23.01.2015.

POSTANI ČLAN

SAM Radni doručak sa Fujitsu: "Bezbedno radno mesto i čovekove potrebe"

U ponedeljak, 8. decembra, održan je Radni doručak u saradnji sa kompanijom Fujitsu i našim članom Nebojšom Bjelotomić na temu "Bezbedno radno mesto i čovekove potrebe".

Nebojša je sa kolegom Markom Grujičićem govorio o radnom mestu budućnosti koje je orjentisano ka potrebama modernog čoveka, a koje se formira svuda oko nas. Nova generacija zaposlenih sve više prelaze na BYOD (Bring Your Own Device) i koriste društvene mreže na poslu i za posao, te se s toga javlja potreba kompanija da zaštite svoje korporativne mreže, podatke i usluge.

Nebojša i Marko su prisutne upoznali sa tehnologijama koje omogućavaju poslovanje po meri modernog čoveka - fleksibilno, ali ujedno i bezbedno.

Procena radnog mesta i optimalni raspored radnih zadataka uvek su predstavljali prednost nad konkurencijom. Sada je lepeza tih mogućnosti mnogo veća. Moderno preduzeće trebalo bi da uspostavi ravnotežu između samostalnosti zaposlenih i neophodne kontrole menadžmenta nad njima. Jedino tako može da se obezbedi poslovni uspeh. S jedne strane, zaposleni dobijaju mogućnost da (fleksibilno) rade na način koji im omogućava najveći radni učinak, a s druge, uz visoku produktivnost, menadžment obezbeđuje uspešnu budućnost preduzeća.