Aktivnosti

30.01.2020.

POSTANI ČLAN

RADNI DORUČAK: KAKO DO DODATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE?

Eksperti u revizorsko-konsultantskoj kući PwC-Srbija Marko Fabris, Nikola Babović, Žarko Kaluđerović i Stefan Dobrić, ovog jutra su nas informisali na temu različitih izvora finansiranja sa tržišnog, pravnog, investicionog i poslovnog aspekta. Pored te teme, Milica Ostojić iz Vip Mobile-a nam je predstavila aplikaciju Naša Mreža, na kojoj možete naći sve informacije o poslovanju.

Prvi radni doručak u novoj 2020. godini je započet sa predstavljanjem izvora eksternog finansiranja i sažetkom našeg tržišta na temu fluktuacije kapitala. Žarko Kaluđerović je predstavio ovu temu sa ciljem da prisutnima približi odgovore na sledeća pitanja:

 • U koja tržišta se najviše investira ?
 • Da li postoji prilika za investicione fondove ?
 • Da li investitori imaju poverenje u region ?

Pored toga, Žarko je predstavio grupe investitora sa različitim motivima. Te grupe se mogu podeliti u Private equity investitore, Venture capital investitore i Strateške igrače. Nakon žarka, prezentaciju je preuzeo Stefan Dobrić, advokat u PwC-u. Stefan je prezentovao razlike između novog i starog zakona o alternativnim investicionim fondovima. Nova regulativa je predstavljena kao bolja iz sledećih razloga:

 • Harmonizacija sa EU, to jest, investitorima koji su upoznati sa regulativom iz Evropskoj Uniji će biti lako da investiraju i u Srbiji,
 • S'toga će biti više sredstava za MSME,
 • Bolja zaštita ivestitora ,
 • Atraktivniji poslobni ambijent, i poznato okruženje za strane ulagače,
 • Izdvajanje po kriterijumu kvaliteta investitora, jačanje tržišta kapitala, i
 • Boost za startup i IT zajednicu.

Stefan je potom pojasnio proces po kojem novi zakon prati proces investiranja. Treći predavač iz PwC-a, bio je Nikola Babović koji je prvo pojasnio razliku ponuda i učesnika koji mogu da učestvuju u investicijama, to jest mali investitori, polu-profesionalni investitori i profesionalni investitori, a potom detaljno razjasnio sve vrste alternativa investicionih fondova sa privatnom ponudom među kojima su i hedž fondovi, specijalni fondovi, AIF za ulaganje u nepokretnosti i ostali.

Marko Fabris je zaključio prezentaciju PwC-a sa primerima finansiranja kroz programe uštede i optimizacije poslovnih procesa. Neke od bitnijih stavki za analizu poslovanja Marko je izdvojio sledeće :

 • poređenje ostvarenih i planiranih rezultata,
 • likvidnost / obrtni kapital, 
 • Identifikacija rizika u kraće i dužem roku.

Marko Fabris je takođe istekao značaj pouzdanog izveštavanja prema različitim korisnicima, i podelio sa prisutnima "Treba uvek imati u vidu za koga je izveštaj namenjen". Ovaj deo prezentacije je završen sa primerima sa kojima kompanije mogu da uštede kroz optimizaciju i upravljanje obrtnim kapitalom, obavezama prema dobavljačima i optimizaciji zaliha.

Na samom kraju ovog radnog doručka, Milica Ostojić je predstavila aplikaciju Naša Mreža, preko koje koristnici mogu da se:

 • Informišu o novimama u poslovnom svetu,
 • Umreže radi stvaranja jake poslovne mreže,
 • Podrže jedni druge kroz deljenje raznih informacija.

 Ovim putem želimo da se zahvalimo svim predavačima iz PwC-a i Vip Mobile-a, kao i članovima koji su bili prisutni.