Aktivnosti

14.05.2015.

POSTANI ČLAN

Primena zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji – Cvetković&Skoko&Jovičić

Srpska asocijacija menadžera je u sredu 1. aprila 2015. godine organizovala Radni doručak na temu ” Primena zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji”u saradnji sa našim članom, advokatom Goranom Cvetkovićem, iz advokatste kancelarije Cvetković&Skoko&Jovičić.

U okviru odlične prezentacije izdeljene u nekoliko oblasti, članovi su imali priliku da čuju sve u vezi promena ovog zakona i od advokata Mine Skoko i Jelene Jovičić, partnera advokatske kancelarije.

 

U dinamičnom izlaganju saznali smo kako izgleda " jedinstveni šalter", na koji način će urbanistički planovi podsticati, a ne opstruirati izgradnju. 
Novine u izmenjenom zakonu će se odnositi i na odgovornost državnih organa i javnih preduzeća za postupanje u propisanim rokovima. Takođe, će omogućiti jednostavniji postupak za izgradnju objekata kada je investitor javni sektor.

 U okviru prezentacije, govorilo se i o primeni ograničavanja visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i o upisu prava na novoizgrađene objekte po službenoj dužnostii. Zatim, šta je sve olakšano objedinjenom procedurom, a posebno šta sve se odnosi na pojam građevinskog zemljišta, kao i koje su sve promene i izmene zakona u vezi izgradnje objekata.

 Cilj izmena zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksa za dobijanje građevinske dozvole, zatim unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj investitora, povećanje učešća građevinarstva u bruto domaćem proizvodu (BDP) sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017, povećanje ukupnog privrednog rasta i ubrzavanje mnogih investicija i reformi.

Zahvaljujemo se advokatu Goranu Cvetkoviću i njegovom timu, na sjajnoj prezentaciji i vremenu koje su posvetili našim članovima.