Aktivnosti

23.11.2022.

POSTANI ČLAN

Management 3.0: Empowerment

O tome šta je empowerment i zašto danas nije stvar izbora već potreba govorio nam je Vladimir Kelava, Agile Coach u kompaniji Seven Bridges.

Vladimir je već dugi niz godina deo sveta razvoja softvera, radeći kao Software Engineer, Team Lead, Scrum Master i Agile Coach. Posvećen je podsticanju ljudi da rastu i stvaraju bolje radno okruženje u zdravim i uspešnim timovima. Vladimir je takođe licencirani Management 3.0 fasilitator, što ide ruku pod ruku sa njegovim interesom za temu uloge menadžmenta u 21. veku.

Empowerment nije binarna stvar (crno i belo). Umetnost menadžmenta leži u pronalaženju ravnoteže između diktatora i anarhiste.

„U okviru Management-a 1.0 lideri pretpostavljaju da poboljšanje celine zahteva praćenje, popravku i zamenu delova. Management 2.0 prepoznaje da su „ljudi najvredniji resurs“, ali se istovremeno menadžeri radije drže hijerarhije - dobra ideja, loša implementacija. Menadžment 3.0, s druge strane, nije još jedan okvir. To je mindset, kombinovan sa stalno promenljivim kolekcijama igara, alata, i prakse koje pomažu svakom radniku da upravlja organizacijom. To je način sagledavanja sistema rada.” - rekao je Kelava.

Management 3.0 oslanja se na pet principa:

1. Angažovanje ljudi i njihova interakcija
2. Poboljšanje sistema
3. Fokus na ugođaju svih klijenata
4. Upravljanje sistemom, a ne ljudima
5. Zajedničko stvaranje posla

„Empowerment zahteva delegiranje odluka. „Pravi“ nivo delegiranja je balansiranje. Ono zavisi od nivoa zrelosti tima i uticaja njegovih odluka. Delegiranje zavisi od konteksta... Distribuirana kontrola će svaki sistem učiniti efikasnijim”, zaključio je Kelava.