Postanite član

SAM je pravo mesto za svakog odgovornog menadžera u Srbiji koji želi unapređuje sebe, svoju kompaniju, svoje okruženje.
U svom fokusu imamo pojedince, menadžere i lidere:
- Koji žele da rade na sebi, da unapređuju svoja znanja i veštine, da uče od iskusnijih i tako razvijaju svoju kompaniju, grade svoj tim i svoje naslednike i ostavljaju pozitivan trag u društvu.
- Koji donose i šire pouzdanost, stručnost, integritet, odgovornost i dobrotu.
- Koji razumeju koliko su ljudi i naši zaposleni i mladi važni i stoga žele da prenose svoje znanje, da budu mentori i uzori generacijama koje dolaze.
- Koji veruju da promena kreće od njih samih.

POSTANI ČLAN

Ko sve može biti član SAM-a?

Članovi Udruženja mogu biti fizička lica koji obavljaju menadžersku delatnost i/ili funkciju.

Za potrebe ovog Udruženja utvrđuje se sledeća definicija menadžera:

Menadžer je osoba sa primarnim zadatkom postavljanja ciljeva, planiranja aktivnosti i donošenja odluka u procesu rukovođenja radom i poslovanjem. Menadžer je odgovoran za usmeravanje, organizovanje i praćenje rada grupe pojedinaca, odnosno osoba koja obavlja poslovne ili preduzetničke funkcije.

Menadžer je i osoba koja je imenovana za predsednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora privrednog društva ili ima status lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u privrednom društvu, organizaciji društvenih delatnosti, banci ili drugoj finansijskoj organizaciji, i drugim oblicima saradnje i poslovanja uz naknadu.

Ova definicija menadžera uključuje i funkcionere privrednih komora, savetnici uprava i osnivači privrednih društava koji se bave poslovima rukovođenja.

Brošuru o SAM-u možete preuzeti ovde.

Koji su koraci u proceduri
učlanjenja u SAM?

1. Popunjavanje prijave

Prijavu možete preuzeti ovde, a zatim je proslediti na adresu office@sam.org.rs. Uz nju je potrebno priložiti radnu biografiju, fotografiju i potpisanu izjavu o saglasnosti za obradu podataka koju možete preuzeti ovde.

2. Slanje prijave

Prijava i radna biografija se šalju na e-mail adresu ili faks SAM. Prijava mora da sadrži i imena lica koja su članovi SAM i koja Vas preporučuju za članstvo, od kojih jedan treba da bude član Upravnog odbora Asocijacije.

3. Odobrenje od strane UO

Po članu 10. Statuta SAM, Upravni odbor odlučuje o prijemu u članstvo po podnetim prijavama, o čemu se kandidati pismeno obaveštavaju nakon donetih pojedinačnih odluka. Detaljnu proceduru o učlanjenju možete preuzeti ovde.

4. Uplata godišnje članarine

Na osnovu Odluke Skupštine, godišnja članarina se plaća za period od kalendarskih godinu dana i iznosi 800 evra za redovne članove i 400 evra za pridružene članove i plaća se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Ukoliko firma u kojoj je član zaposlen nije u mogućnosti da za člana uplati godišnju članarinu, članu se odborava da kao fizičko lice uplati za 50% umanjeni iznos godišnje članarine. Pravilnik o članarinama možete pogledati ovde.

Novi članovi do 35. godina starosti, prilikom pristupa u Asocijaciju plaćaju sniženu članarinu za prvu godinu članstva. Izuzetno, ukoliko jedna kompanija želi da učlani dva ili više svojih menadžera u Asocijaciju, toj kompaniji se odobrava popust u plaćanju njihovih članarina. Svi članovi su u obavezi da plaćaju godišnju članarinu. Izvršna kancelarija SAM će Vam u roku od 7 dana po prijemu u članstvo dostaviti račun za članarinu. Tek po uplati članarine, postajete punopravni član SAM.

 

Za sve informacije o proceduri učlanjenja i visini članarine možete kontaktirati izvršnu kancelariju SAM na office@sam.org.rs ili na 011 308 76 05.