Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  SAMPLE  ::  O SAMPLE-u

O SAMPLE-u

Sekcija mladih perspektivnih lidera SAMPLE okuplja mlade biznis lidere, članove Srpske asocijacije menadžera. SAMPLE je osnovan 15. aprila 2010. godine kao prva sekcija SAM.

Sample predstavlja zvuk kratke dužine preuzet iz jedne melodije, a ponovljen više puta u novom ritmu kreira novu melodiju. Ideja je da se "melodija" (liderstvo) koju u sebi nose članovi sekcije udruži, ukomponuje, proširi i u budućnosti kreira "novu melodiju" na teritoriji cele Srbije. Ukratko, best practice (sample) koji će biti generisan u okviru Sample treba da postane standard (reprezentativni uzorak) i za ostale mlade ljude koji će stupati na menadžerske pozicije u Srbiji.

Vizija:

Sinonim za liderstvo mladih u Srbiji. Kredibilna i vodeća organizacija u zemlji (regionu) koja okuplja mlade menadžere i lidere iz sveta biznisa.

Misija:

Promovisanje liderstva na svim društvenim nivoima i podizanje menadžerskih kompetencija mladih ljudi u Srbiji.

Osnovni ciljevi SAMPLE:

1. LEADERS: Promocija liderstva i ideje da se liderske kompetencije ne dobijaju rođenjem već se mogu naučiti i usavršavati. Unapređenje (poslovne) klime za razvoj novih lidera, mladih preduzetnika i menadžera.

2. NETWORK: Stvaranje jake mreže mladih perspektivnih biznis lidera, kreiranje platforme za uspostavljanje međusobne saradnje, novih poslova i razmene iskustava.

3. EDUCATION: Edukacija članova i mladih u Srbiji. Podizanje menadžerskih kompetencija kod budućih menadžera/lidera i podrška mladima da ostvare svoj maksimalni potencijal i tako doprinesu razvoju svoje lokalne zajednice i Srbije u celini.

4. OUT OF BG: Ravnomerni regionalni razvoj i stvaranje preduslova za realizaciju lokalnih inicijativa.

5. VOICE: Kreiranje platforme za dvosmernu komunikaciju između relevantnih institucija države i mladih menadžera. Saradnja sa srodnim organizacijama u regionu, Evropi i svetu.