Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  O nama  ::  Izvršna kancelarija

Izvršna kancelarija

Izvršna kancelarija je organizaciono jezgro svih aktivnosti i projekata SAM. U koordinaciji sa Upravnim odborom,  zadužena za strateško planiranje, komunikaciju sa Vladom, medijima i  institucijama, prikupljanje finansijskih sredstava,  superviziju projekata,  mobilizaciju članstva i organizaciju događaja.

Kontakt: office@sam.org.rs

ZAPOSLENI U IZVRŠNOJ KANCELARIJI:

Jelena Bulatović

Jelena Bulatović –  jelena.bulatovic@sam.org.rs 

Izvršni direktor, rukovodi aktivnostima Asocijacije, predstavlja i zastupa SAM u komunikaciji sa članovima, poslovnom zajednicom, predstavnicima Vlade Republike Srbije, donatorima i medijima. Menadžer sa preko 15 godina iskustva u oblastima biznis diplomatije, ekonomskog razvoja, komunikacije sa Vladom i državnim institucijama, unapređenja poslovnog okruženja i projektnog menadžmenta. Pre dolaska u SAM 2009. godine, radila je šest godina u Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) u okviru ambasade SAD-a u Beogradu, gde je sa pozicije specijaliste za bankarstvo i finansije vodila projekte američke vlade za podršku ekonomskom razvoju Srbije. U periodu do 2003. godine radila je na projektima međunarodnih organizacija USAID, UNHCR i OSCE. Član je Upravnog odbora Opportunity Banke u Srbiji i Upravnog odbora inicijative SAMIT 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Dobitnica je nagrade „Žena heroina“ za 2014. godinu za svoj humanitarni rad i doprinos biznis diplomatiji. Nosilac priznanja „Srebrni znak Crvenog krsta” koje se dodeljuje za izuzetan doprinos ovoj organizaciji u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1997. godine. 

Melinda Marinović - melinda.marinovic@sam.org.rs

Rukovodilac kancelarije, zadužena za administraciju, finansije i logističku podršku sprovođenju programskih aktivnosti Asocijacije. Formalno obrazovanje stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a neformalno kroz brojne treninge i studijska usavršavanja. 

Tanja Lazarević - tanja.lazarevic@sam.org.rs

Operations and Relationship Coordinator u izvršnoj kancelariji planira, sprovodi i supervizira administrativne i operativne poslove u Asocijaciji. Zadužena za koordinaciju i sprovođenje svih aktivnosti u Asocijaciji. Odgovorna za uspostavljanje odnosa sa potencijalnim i postojećim članovima, zadužena za servisiranje i pružanje efikasne podrške članovima. Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Svoj profesionalni razvoj započela u Si & Si Company, na poziciji menadžera za odnose sa javnošću, radeći na poslovima eksterne i interne komunikacije. Nakon trogodišnjeg boravka u Si & Si grupaciji, prelazi u firmu PRODUKT, a potom u internacionalnim kompanijama nastavlja profesionalni razvoj u oblastima marketinga i PR-a.

Miloš Đuričanin - milos.djuricanin@sam.org.rs

Program menadžer - Odgovoran za programe i projekte Srpske asocijacije menadžera, fund raising, komunikaciju sa korporativnim partnerima, nevladinim organizacijama i članovima. Miloš je koordinator SAMPLE – Sekcije mladih lidera SAM-a. Pre dolaska u Asocijaciju radio je na pozicij menadžera projekata u Agropress-u, a na istoj poziciji je tri godine bio u AIESEC-u. Na više projekata je radio kao menadžer komunikacija i događaja. Miloš je AIESEC Alumni, Alumni Chamber LINKS programa (Centre for International Private Entreprise – CIPE), član Projektnog odbora “Divac omladinskih fondova”. Diplomirao je na Fakultetu poslovnih studija, Megatrend univerziteta.

Milica Aleksić - milica.aleksic@sam.org.rs

Marketing saradnik