Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Saradnja sa institucijama  ::  Inicijative  ::  Treći okrugli sto sa Vladom Srbije: „Nelikvidnost: stvarni problem ili dobar izgovor?“

Inicijative

08. 10. 2009.

Treći okrugli sto sa Vladom Srbije: „Nelikvidnost: stvarni problem ili dobar izgovor?“

Treći okrugli sto Srpske asocijacija menadžera sa Vladom Srbije održan je 8. oktobra 2009. godine sa temom: „Nelikvidnost: stvarni problem ili dobar izgovor?".

Učesnici panela su bili Premijer Mirko Cvetković, guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, Slobodan Vučićević predsednik Srpske asocijacije menadžera i predsednik uprave Droga Kolinska, Draginja Đurić, član Upravnog odbora SAM i izvršni direktor Banca Intesa, Vladimir Čupić, član Upravnog odbora SAM i izvršni direktor Hypo Alpe Adria Bank, i Dragoljub Vukadinović - Predsednik kompanije Metalac. Moderator je bio Boris Begović, predsednik Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS)

Okvir za diskusiju poslužila su sledeća pitanja:

 •  Da li su svetska finansijska kriza i globalna recesija krivi za sve?
 •  Kolika je ranjivost srpske privrede i da li se tu nešto može promeniti?
 •  Poreklo nelikvidnosti: makroekonomske politike ili mikroekonomske neefikasnosti?
 •  Razumevanje nelikvidnosti: autonomni problem ili indikator „bolesti"?
 •  Izvori nelikvidnosti: država kao (najveći) dužnik?
 •  Domaći bankarski sektor: čuvar (sopstvene) likvidnosti?
 •  Rizik plasmana i njegovi izvori: zašto su visoke kamatne stope?
 •  Stečajno zakonodavstvo i njegovo sprovođenje: šta preostaje poveriocima?
 •  Pretvaranje potraživanja u kapital: šta se dobija, ukoliko uopšte može da se sprovede?
 •  Kraj globalne recesije: automatsko razrešenje problema likvidnosti?
 • „Nikad ne propusti dobru krizu!" - da li smo i ovu propustili?

Učesnici panela su Premijeru poručili da od države očekuju da uredno izmiruje svoje obaveze, reformiše javna preduzeća, efikasnije sprečava sivu ekonomiju, skrati rokove za izmirenje dugova i onemogući dužnike da otvaraju nove frime.

Okrugli sto realizuje se u okviru projekta Unapređenje poslovnog ambijenta za razvoj privatnog sektora u Srbiji u saradnji sa CIPE (Center for International Private Enterprise, US). Osnovni cilj projekta je unapređenje dijaloga između javnog i privatnog sektora putem aktivnog učešća u kreiranju okvira i predlaganju rešenja putem konsenzusa ključnih aktera poslovne, stručne i političke javnosti u oblastima važnim za dalje reformske procese na putu uspostavljanja održive, međunarodno konkurentne i izvozno orjentisane domaće privrede.