Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Saradnja sa institucijama  ::  Srpski menadžeri i Fiskalni savet u razgovoru o ekonomskim i fiskalnim kretanjima i mogućim merama za pokretanje privrednog rasta

Saradnja sa institucijama

20. 04. 2017.

Srpski menadžeri i Fiskalni savet u razgovoru o ekonomskim i fiskalnim kretanjima i mogućim merama za pokretanje privrednog rasta

Na tradicionalnom sastanku koji Srpska asocijacija menadžera svakog aprila organizuje sa predstavnicima Fiskalnog saveta Republike Srbije govorilo se o fiskalnim kretanjima tokom 2016. i početkom 2017. godine, stopi privrednog rasta i merama koji se mogu primeniti kako bi se dodatno doprinelo privrednom rastu i makroekonomskoj stabilnosti zemlje.

Predsednica SAM-a Stanka Pejanović i član Upravnog odbora SAM-a Branko Greganović, u prisustvu većeg broja članova Asocijacije vodili su razgovor sa predstavnicima Fiskalnog saveta Pavlom Petrovićem, Nikolom Altiparmakovim i Vladimirom Vučkovićem.

Na početku sastanka, članove Fiskalnog saveta i članove SAM-a pozdravila je Dragana Stanojević, šef USAID Projekta za bolje uslove poslovanja koja je pozdravila dijalog privatnog i javnog sektora na važne i aktuelne teme. Neke od diskutovanih tema bile su: kako podstaći investicije privatnog sektora, koji su glavni pokretači privrednog oporavka i umanjenja fiskalnog deficita, koje su mogućnosti za dalje smanjenje javnih rashoda, da li postoji prostor za umanjenje fiskalnog opterećenja zarada, kao i koje su glavne prepreke za dalji rast preduzeća iz MSP sektora.

„Članovi Fiskalnog saveta i članovi Srpske asocijacije menadžera tradicionalno se sastaju jednom godišnje da iz različitih uglova sagledaju situaciju privrednih tokova u Srbiji, budući da je privredni rast ključan ne samo za povećanje životnog standarda već i za održivost javnih finansija, koje je nemoguće bez privrednog rasta, tako da je bilo korisno da članovi Fiskalnog saveta iz pozicije budžetskih  brojeva daju svoje viđenje šta je moguće i šta je poželjno, a članovi Srpske asocijacije menadžera sa stanovišta privrede šta je to što njih tišti i koje su im glavne prepreke, naročito u fiskalnoj sveri, da više investiraju i brže rastu naredne godine.“ izjavio je Nikola Altiparmakov.

„Ova vrsta dijaloga korisna je i neophodna kako bi se stvari u Srbiji i dalje pomerale unapred. Fiskalni savet ima integritet i intrigantnost u svojim nalazima, mišljenjima i razmišljanjima i predstavlja veoma poštovanu i cenjenu ustanovu koja utiče na način na koji privreda vidi stvari i na način na koji Vlada ocenjuje svoj rad i dalje postupke“ rekli su iz SAM-a.

Radni doručak sa Fiskalnim savetom organizovan je u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja (BEP).

Radni doručak sa Fiskalnim savetom Republike Srbije