Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Profesionalni razvoj  ::  SAM Predavanja  ::  Zašto je korporativno upravljanje važno za mala i srednja preduzeća i porodične kompanije?

SAM Predavanja

21. 03. 2017.

Zašto je korporativno upravljanje važno za mala i srednja preduzeća i porodične kompanije?

Trening namenjen vlasnicima i menadžerima malih i srednih preduzeća u razvoju realizovan je u saradnji IFC-a i SAM-a

U utorak 21. marta Alexey Volynets (IFC, Washington D.C.) i Vladimir Hrle (IFC, Serbia) održali su celodnevni trening za članove Srpske asocijacije menadžera, vlasnike i menadžere malih i srednjih preduzeća, predstavivši im, jedninstvenu na tržištu, SME metodologiju upravljanja.

„Tradicionalne“ metode upravljanja malim i srednjim preduzećima bazirale su se na pojednostavljivanju praksi korišćenih za upravljanje velikim sistemima i korporacijama. Obzirom da mala i srednja preduzeća imaju jedinstvene karakteristike, „tradicionalne“ metode njihovog vođenja nisu se pokazale naročito uspešnim.

Prepoznavši ovo, IFC je analizirao faze rasta MSP, identifikujući mogućnosti i izazove koji prate određenu fazu, i u skladu sa tim razvio smernice za njihovo prevazilazenje.

Princip ovog treninga je da preduzetnicima ne plasira isključivo primeri najboljih praksi kompanija, već da ih obuči da identifikuju praktična rešenja korisna za njihovu kompaniju.

U skladu sa ovim principom trening ima tri cilja:

  1. Da pojasni i prikaže šta je to menadžment malih i srednjih preduzeća, kako on doprinosi razvoju preduzeća i njegovom opstanku među konkurencijom
  2. Da pomogne preduzećima da uspostave i održe dobre prakse vođenja i upravljanja
  3. Da obezbedi preduzetnicima praktična uputstva i alate za identifikaciju najkorisnijih načina upravljanja promenama koje bi doprinele značajnom poboljšanju uspešnosti kompanije. 

Zašto je korporativno upravljanje važno za mala i srednja preduzeća i porodične kompanije?