Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Profesionalni razvoj  ::  SAM Predavanja  ::  Održano predavanje na temu “Javni izvršitelji: Kako do efikasne naplate potraživanja”?

SAM Predavanja

13. 05. 2016.

Održano predavanje na temu “Javni izvršitelji: Kako do efikasne naplate potraživanja”?

U prijatnoj atmosferi prostorija Srpske asocijacije menadžera, u četvrtak, 12. maja, održano je predavanje na temu uloge Javnih izvršitelja, gde su ispred Komore izvršitelja svoja iskustva sa članovima SAM-a podelili Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore izvršitelja, Svetlana Manić, zamenica predsednice i gospodin Damir Šite. Oni su predstavili delokrug i način rada javnih izvršitelja, faze po kojima se odvija proces izvršenja, kao i na koji način mogu da se angažuju javni izvršitelji.

Predavači su ukazali da se korist od javnih izvršitelja, pre svega, ogleda u efikasnoj naplati potraživanja, bržem sprovođenju sudskih odluka, što vodi značajnom unapređenju poslovanja pravnih subjekata. Rečeno je da je zahvaljujući radu javnih izvšitelja najefiskasniji sistem naplate zabeležen u javnim preduzećima.

Damir Šite, javni izvršitelj, je sa članovi podelio iskustvo da je čak i u slučajevima kada postoji određena vrsta obezbeđenja naplate, sam proces naplate neizvestan, jer su dužnici veoma dobro upoznati sa svim mogućnostima osujećenja naplate. Ovo posebno važi u slučajevima gde su predmet obezbeđenja pokretne stvari, za koje poverilac vrlo često nije ni zainteresovan.

Na predavanju je navedeno da postoje tri načina rešavanja sporova: 1. interno, gde poverilac i dužnik pokušavaju da samostalno reše spor, 2. outsourcing, gde se angažuje neko treće neutralno lice i 3. angažovanje javnih izvršitelja, gde se dužnik više ništa ne pita, a poverilac je posao naplate prepustio izvršitelju. Pva dva načina mogu biti efikasna, ali sa druge strane mogu trajati veoma dugo i na kraju osujetiti naplatu.

Novi Zakon o javnim izvršiteljima stupa na snagu u maju ove godine (2016.) i uzimajući u obzir da pruža dodatne pravne lekove, kako za poverioce tako i za dužnike, sigurno će dodatno učiniti složenijim čitav proces.

Zahvaljujemo se predstavnicima Komore izvršitelja na odličnim predavanjima, kao i članovima SAM-a na iniciranju kvalitetne diskusije.

Predavanje na temu “Javni izvršitelji: Kako do efikasne naplate potraživanja”?