Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Profesionalni razvoj  ::  MenProSAM  ::  Aktivnosti  ::  Počela edukacija mentora i mentija

Aktivnosti

20. 05. 2015.

Počela edukacija mentora i mentija

Prvi korak u realizaciji MenProSam programa je edukacija mentora i mentija koja je bila organizovana kroz dve obuke, gde su mentori i mentiji dobili više informacija o samom mentorskom procesu, njihovim ulogama, kao i savete kako da na najbolji način sarađuju na putu profesionalnog i ličnog rasta mentija.

Pre prvog susreta mentora i mentija, važno je bilo obe strane upututi  na pripremu za mentorski proces. Neka od pitanja koja bi mentiji i mentori trebalo da sebi postave:

Menti

● Koje su moje snage?

● Koje su moje glavne razvojne potrebe?

● Šta su moji kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi?

● U kojim oblastima me mentor može podržati?

● Kako mogu pomoći mom mentoru da me podrži?

Mentor

● Šta mogu ponuditi svom mentiju?

● Šta želim iz mentorskog odnosa?

● Koja profesionalna i lična iskustva su mi najviše pomogla u mom razvoju?

● Koje sam važne lekcije naučio? Kako ih mogu iskoristiti u radu sa mentijem?

● Kako će se meriti napredak i da li mentorski proces funkcioniše ili ne?