Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Profesionalni razvoj  ::  SAM Radni doručak  ::  Budućnost Biznis transfera u Srbiji

SAM Radni doručak

18. 10. 2017.

Budućnost Biznis transfera u Srbiji

Da li i kakve odgovore imaju na biznis transfer, kako vide svoju budućnost i budućnost svojih kompanija, čemu se nadaju osnivači kompanije u Srbiji, istraživao je Adizes početkom 2017 a rezultate istraživanja, zajedno sa predlozima koji mogu da vlasnicima da pomognu u rešavanju ovog kompleksnog problema, predstavio je Boris Vukić, partner ASEE na radnom doručku u SAM-u.

Biznis transfer podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu (deca, menadžeri, zaposleni, drugi preduzetnici ili menadžeri…) ili preduzeće čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti preduzeća.

Prenos poslovanja je sastavni deo života svakog preduzeća, kao i života svakog vlasnika preduzeća. Najčešće je proces biznis transfera povezan s odlaskom u penziju vlasnika preduzeća, ali penzionisanje je samo jedan od razloga. U razvijenim zemljama sve je prisutniji trend ranijeg povlačenja iz poslovanja zbog promene interesa i profesije osnivača, dobre prilike za prodaju preduzeća ili želje za pokretanjem novog preduzetničkog poduhvata.

Loše okolnosti prenosa poslovanja predstavljaju iznenadne situacije, kao što su bolest ili smrt vlasnika preduzeća, naročito u slučaju kada ovim situacijama nije prethodila kvalitetna priprema.

U razvijenim zemljama koje imaju dugu tradiciju preduzetništva i privatnog vlasništva područje biznis transfera usko se povezuje sa problematikom razvoja i održivosti porodičnih preduzeća. Porodična preduzeća su važan deo svake ekonomije, a njihov značaj se prepoznaje kroz udeo u broju zaposlenih (50- 80% zaposlenih u privatnom sektoru) i udeo u ukupnom broju preduzeća (više od 60% u većini zapadnoevropskih zemalja). Prema istraživanjima, samo 30% porodičnih preduzeća preživi prenos poslovanja na drugu generaciju, 13% na treću generaciju, a svega 3% ima duži životni vek. Istraživanja EU, zatim, govore o rizičnosti biznis transfera kao faze u razvoju poslovanja, bez obzira na (ne)porodičnu, vlasničku i upravljačku strukturu preduzeća. Poteškoće u savladavanju biznis transfer procesa ima oko 150.000 malih i srednjih preduzeća godišnje, u odnosu na 600.000 koliko ih se procenjuje da godišnje prolazi taj proces, te je na taj način ugroženo oko 600.000 radnih mesta.

Kompleksnost biznis transfera jerezultat pravnog, finansijskog, poreskog, organizacijskog i psihološkog aspekta ovog procesa. Biznis transfer u većini slučajeva zahteva dugogodišnju, detaljnu i pravovremenu pripremu.

Biznis transfer u kontekstu BiznisTransfer Barometar istraživanja čiji su rezultati prezentovani na ovom radnom doručku, podrazumeva prenošenje poslovanja preduzeća na drugu osobu ili preduzeće čime se osigurava kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti preduzeća. Za razliku od Evropske unije koja biznis transfer posmatra isključivo kao prenošenje vlasništva nad preduzećem, Biznis Transfer  Barometar istraživanje u Srbiji, osim prenošenja vlasničke funkcije, razmatra i prenošenje upravljačke funkcije u preduzeću. Polazeći od pretpostavke da će se u velikom broju preduzeća u Srbiji prenos menadžerske funkcije i prenos vlasništva odvijati kao dve odvojene faze u procesu prenosa poslovanja (prvo prenos menadžerske, a kasnije i prenos vlasničke funkcije), prenošenje menadžerske funkcije u preduzeću je analizirano kao deo sprovođenja biznis transfer procesa.

Adizes SEE (ASEE) se od 2006. godine bavi pružanjem podrške porodičnim kompanijama na prostoru bivše Jugoslavije. Ta podrška se u najvećoj meri odvija kroz konsalting usluge pri pripremi, to jest profesionlizaciji kompanija, kroz savetovanje osnivača i porodica u definisanju porodičnih politika i edukaciju i pripremu naslednika. Kvantitativno istraživanje je za Adizes SEE sprovela agencija Masmi iz Beograda a anketa je sprovedena ili direktnim razgovorom sa osnivačima (F2F) ili putem telefonskih razgovora (CATI). Istraživanje je obuhvatilo 205 vlasnika kompanija i pred vama su, ne samo rezultati istraživanja, već i preporuke za poboljšanje privrednog ambijenta kao i preporuke za vlasnike šta da čine dok čekaju na poboljšanje privrednog ambijenta. 

Budućnost Biznis transfera u Srbiji