Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Profesionalni razvoj  ::  SAM Radni doručak  ::  Alternativni kanali finansiranja - Telegroup Finance

SAM Radni doručak

05. 10. 2017.

Alternativni kanali finansiranja - Telegroup Finance

Naplata potraživanja je jedan od ključnih faktora uspeha svakog privrednog društva. Iz pravovremene i sigurne naplate potraživanja prozilaze svi ostali aspekti uspeha poslovanja. Svaki čovek, čiji je zadatak nesmetano funkcionisanje jednog privrednog društva , razume se, sa očekivanim rastom i razvojem poslovanja, svakodnevno se susreće sa pitanjem kako postići finansijsku ravnotežu, kakav je plan likvidnosti, koliki je iznos dospelih obaveza, kakve su zalihe, zatim kolika su potraživanja od kupaca, kakve su likvidnosne rezerve, da li investirati u osnovna sredstva, na koji način finansirati investiciju

Odgovore na ova pitanja treba dati brzo, svaki od njih je obavezujući i dalje trasira put poslovanja.

Sve gore navedeno je veoma teško i kompleksno rešiti.  Iz tih razloga ljudi na pozicijama finansijskih direktora, vlasnika i osnivača privrednih društva,  top menadzera i privatnih preduzetnika  treba da budu edukovani, da pored tradicionalnog načina finansiranja  postoje i alternativne mogućnosti.

U davanju odgovora kako  brže, lakše i sa više izvesnosti  rešavati poslovne izazove u velikoj meri može da Vam pomogne faktoring finansiranje - alternativni  instrument plaćanja i naplate.

Kako možete  skratiti  vreme  vezivanja sredstava u potraživanjima, kako produžiti rok (valutu) plaćanja, kako da se kreditno ne zadužujete i ne narušavate kreditnu sposobnost, a ipak obezbedite potrebnu likvidnost, ključna su  pitanja u savremenom biznisu. Članovi TeleGroup Finance  tima su  dali odgovore  na ova pitanja i predstavili način funkcionisanja domaćeg i međunarodnog faktoring posla.

Posebno su izdvojili  važnost sledećih tema:

  • Faktoring; nastanak, primena, razvoj

  • Domaći i međunarodni faktoring

  • Faktoring Classic  - Inteligentni i moćan način finansiranja

  • Obrnuti Faktoring - Sutra je danas, ukoliko koristite obrnuti (dobavljački) faktoring

  • Faktoring u svetu i kod nas

Direktor  faktoring društva TeleGroup Finance,  Dragana Stefanović,  je posebno istakla važnost poslovnog okruženja i klime,  osvrnuvši se pre svega na  zakone koji su doneti u prethodnim godinama (Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o faktoringu), koji su  doprineli  da srpska poslovna aktivnost bude uređenija, a njeni učesnici disciplinovaniji. Kako srpsko društvo bude razvijalo svoju poslovnu kulturu,  tako će mogućnost korišćenja sofisticiranih finansijskih instrumenata biti veća. Ovde pre svega mislim na osiguranje potraživanja, a odmah nakon toga na svest svakog privrednika da u poslovni Ugovor ulazi sa odlukom da ga sprovede, a ne da ga izbegne. U tom trenutku će alternativno finansiranje biti najjednostavnije, najbrže, najdostupnije  za primenu našim privrednicima.

Direktor prodaje faktoring društva TeleGroup Finance, Dragana Mizdrak, je istakla značaj razumevanja funkcionisanja faktoring poslova, a nakon toga i primenu različitih proizvoda u zavisnosti šta zahteva trenutni nivo poslovanja  jednog privrednog društva.  Ne koriste faktoring  na isti način privredna društva koja su u fazi rasta (mala i srednja preduzeća), velika privredna društva , privredno društvo koje ima ili se sprema za investiciona ulaganja, privredno društvo koje započinje saradnju sa velikim nepoznatim kupcem i td. Faktoring ne treba gledati kao kredit niti upoređivati njihove uslove. 

Faktoring  je finansijska usluga koja pomaže  privrednom društvu da  raste i da nema ograničenja u finansiranju poslovnih planova, faktoring  je tu da biznis raste bez ograničenja.

O kompaniji TeleGroup Finance 

Društvo za faktoring TeleGroup Finance je  prvo faktoring društvo sa Odobrenjem Ministarstva finansija Republici Srbiji za obavljanje faktoring poslova. Odlikuje ih  značajno iskustvo i efikasnost, posebno polazeći od činjenice da je društvo  osnovano  na inicijativu JUBMES banke a.d. Beograd, jedne od najrenomiranijih bankarskih institucija koja je prepoznala i predvidela buduće potrebe tržišta i klijenata. Ulaskom u TeleGroup  sistem, faktoring društvo, tada Jubmes Faktor,  zadržao je   strateški pravac  definisan na početku i isti značajno ubrzao – izgradnja TeleGroup Finance kao jedne od najrenomiranijih  faktoring kompanija u Republici Srbiji i Adriatic regionu.  TeleGroup Sistem je u poslednjem kvartalu 2016. godine osnovalo faktoring društvo u Banja Luci sa ciljem da privrednim društvima koji posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine približili poslove faktoringa. Posebno su ponosni na činjenicu da je TeleGroup Finance jedina  faktoring kuća u Republici Srbiji koja je član globalne, međunarodne asocijacije faktoring kuća - Factors Chain International (FCI).

Svesni činjenice da finansije imaju centralnu ulogu u poslovanju  svakog  privrednog društava i da  zaposleni u TeleGroup Finance-a imaju veliko znanje i iskustvo iz obe oblasti, posebna pažnja se posvećuje neposrednom i  profesionalnom odnosu prema klijentima kako bi  klijentima ponudili rešenja za faktoring koja su prilagođena specifičnim zahtevima i potrebama svakoga od njih ponaosob. Tako su  razvili ceo set specijalno dizajniranih proizvoda za potrebe, trgovine, špedicije, hemijske i IT industrije i tako dalje.

Misija ovog faktoring društva je da na teritoriji RS budu prepoznati kao partnerska kuća,  a nakon toga i finansijska institucija koja ima moć i sposobnost da razume i podrži zdrav biznis, te da svojim klijentima omogući da se svako od njih bavi svojom glavnom  delatnošću, dok je njihov posao da se staraju o  finansijama. 

Veliko HVALA članici Dragani Stefanović na inicijativi za realizaciju ove teme u SAM-u! 

Alternativni kanali finansiranja - TeleGroup Finance