SAM :: Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/rss.html sr http://sam.org.rs/img/logo.png SAM :: Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/rss.html SAM Tech Talks - novi program http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27826/sam-tech-talks---novi-program.html SAM Tech Talks novi je program SAM-a koji je osmislila Radna grupa za mlade sa ciljem da poslovnu javnost pripremi i uvede u promene koje svakodnevno izaziva četvrta industrijska revolucija. ]]> Prvi SAM Tech Talks panel obrađivao je temu „U korak sa inovacijama“, a sagovornici su bili Maja Anđelković, viši savetnik za preduzetništvo i inovacije, Svetska banka, Washington, Srećko Miodragović, savetnik predsednika, Comtrade i sertifikovani Blockchain ekspert, Nenad Paunović, direktor tima za IT i preduzetništvo, Kabinet Predsednika Vlade Srbije, Marko Kovačević, predsednik UP MVP Workshop i Tatjana Lukić, Senior Partner Development Manager, Microsoft.

Razgovor je vodila Milena Mićanović, Vojvođanska banka, članica SAM-a i jedan od kreatora programa SAM Tech Talks.

U prostoru Microsoft Development Center Srbija, goste su na početku pozdravili Tanja Tatomirović, Communication Lead for Microsoft CEE MC Europe I Miloš Đuričanin, Business Development manager, SAM.

Inovacije vode ka efikasnijim sistemima, unapređenim proizvodima i uslugama, a sigurno i do trenutno nepojmljivih tehnologija! Sve ove promene doneće pregrupisavanje poslova i pojave novih zanimanja.

Istraživanje McKinseya je pokazalo da će oko 3 procenta ukupne radne snage morati da promeni zanimanje do 2030. godine, pri čemu neke od tih promena će biti unutar sektora i kompanija, a neke i van sektora i čak geografski drugačije. Novine koje se dešavaju u oblasti genetike, robotike, nanotehnologija, veštačke inteligencije, biotehnologija pa čak i u konzervativnoj industriji finansija dovode do velikih pomeranja. To sve dalje vodi do pregrupisanja poslova odnosno do pojave novih zanimanja ili pojačane potrebe samo za određenim postojećim zanimanjima i veštinama. Smatra se da je ključ rešenja u investiranju u ljudski kapital. Kroz poreske olakšice i druge podsticaje zakonodavci treba da podstaknu privatan sektor da investira u ljudski kapital slično podsticajima za investiranje u istraživanje i razvoj.

Maja Anđelković, viši savetnik za preduzetništvo i inovacije, Svetska banka, Washington, istakla je da Svetska banka podržava razvoj i komercijalizaciju inovacija u regionu i da je u nedavnom izveštaju naznačeno da će se takozvana mašina za konvergenciju verzija 2.0 fokusirati na konverenciju mogućnosti za ljude i firme širom EU tako da podrži sposobnost i veštine ljudi. „Kako tehnologija napreduje, nezaposlenost pada poslednjih 50 godina, tako da sam ja optimistična što se tiče stope zaposlenosti ali mislim nas čekaju pitanja etičke prirode, koliko će moći da se automatizuju odluke na razne teme, a pritom da se ostave etičke odluke ljudima. To pitanje se već danas postavlja kada se koriste razne alatke za npr. regrutovanje novih zaposlenih koje imaju ugrađene različite predrasude da zapošljavaju ljude koji su slični programerima koji su radili na algoritmima, same biraju slična imena, prezimena, pol i razne druge vrline i karakteristike.“ – rekla je Maja Anđelković komentarišući promenu u ljudstvu koju izaziva razvoj novih tehnologija.

„Automatizacija predstavlja ogromnu promenu načina na koji se posluje, doneće ukidanje manuelnih zanimanja kao što su prikupljanje i obrada podataka, sortiranje. Tehnološki razvoj za sve nas donosi ogromno polje mogućnosti za mnogo kreativniji i kvalitetniji rad i ono što nas najviše može omestida iskoristimo sve te prednosti je strah i otpor. Promena svesti je neophodna na svim nivoima. Tehnološki napredak treba posmatrati kao nešto što nam donosi dobrobit u kome će svako moći da nađe svoje mesto. - Tatjana Lukić, Senior Partner Development Manager, Microsoft.

„Savetovao bih mlađoj populaciji da kada dođu u fazu kada treba da odluče šta će im biti profesija, izbegavaju sve ono što je u vrlo bliskoj budućnosti moguće automatizovati na bilo koji način. Kompanije će naravno uvek radije prihvatiti neki sistem koji može da im završi posao nego plaćati radnu snagu ali takođe će neko sve te sisteme morati da kontroliše, upravlja njima i slično. Vrlo brzo ćemo postati svedoci masovne promene svesti u promeni zanimanja. – Srećko Miodragović, savetnik predsednika, Comtrade i sertifikovani Blockchain ekspert.

„Sa razvojem veštačke inteligencije postaje mi sve teže da zamislim poslove koje neće moći da rade mašine. Mi često kažemo da će mašine da rade automatizovane poslove, a kreativne stvari će ostati ljudima. Međutim, imao sam priliku da radim test pesama koje je napisala veštačke inteligencije nasuprot pesama koje je napisao čovek i bilo je teško uočiti razliku. Veštačka inteligencija uči eksponencijalno, što znači da uči na osnovu podataka, a naš mozak nije formatiran da razume eksponencijalna ubrzanja, tako da ako uključimo kompleksno donošenje odluka, kreativno razmišljanje, ono što je problematika je logistička priroda, odnosno da li će sve sisteme koje veštačka inteligencija može da uradi, moguće lako implementirati i dovoljno jeftino.“  - rekao je Nenad Paunović, direktor tima za IT i preduzetništvo, Kabinet Predsednika Vlade Srbije.

„Po studijama mi već vidimo da u narednih 10 godina neće postojati 80% poslova. Mene najviše plaši to što ne znamo šta će da popuni tih 80%. Ako neko kaže da su to samo programeri, to nije dovoljno dobro, jer treba biznis podrška, treba ideja i treba neko da upakuje sve to do krajnjeg korisnika. Ono što znamo je da će krajnji korisnici uvek da ostanu. Treba razmišljati između tehnologije i krajnjih korisnika. U postupku AI i ljudskog mozga, ovo će biti era načina na koji možemo da upotrebimo naš mozak, misli i kapacitet koji imamo kao ljudska bića, da stavimo u funkciju i progresivno idemo dalje. Duboko verujem da ovo nije priča o veštačkoj inteligencija već o načinu na koji ljudski mozak radi. Naša bitka kao preduzetnika i ljudi koji rade u korporacijama, biće u stvari bitka za ljudski mozak“. – izjavio je Marko Kovačević, predsednik UP MVP Workshop.

 

]]>
Fri, 22 Jun 2018 13:14:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27826/sam-tech-talks---novi-program.html
Mastermind SAM grupa preduzetnika završila je svoj ciklus http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27823/mastermind-sam-grupa-preduzetnika-zavrsila-je-svoj-ciklus.html Šesti i završni sastanak pilot programa Mastermind SAM održan je juče u prostorijama SAM-a u Beogradu. Učesnici su iskoristili priliku da razmisle o svom Mastermind iskustvu, podele utiske ali i rezultate koje su ostvarili pomoću MastermindSama. ]]> Svaki od učesnika izrazio je zahvalnost za priliku da uči od tako raznovrsne grupe ljudi, otvoreno i iskreno deli svoju viziju, izazove i iskustvo i kao krunu, dobija podršku od osoba koje ga upotpunosti razumeju.

Za preduzetnike i vlasnike malih preduzeća, usamljenost je jedan od glavnih problema, pošto zaposleni, prijatelji i porodica ne mogu da razumeju  napetosti u poslovanju preduzetnika sve dok sami ne iskuse isto.

Neki članovi su takođe istakli da im je izuzetno značajna bila prilika da sa članovima grupe sa više iskustva zajedno evaluiraju temeljitost vizija i planova. Kroz prodorno ispitivanje i razmene ličnih iskustava, članovi su imali priliku da uvide šta ih stvarno vodi, i da li će ih put koji su odabrali dovesti do željenog cilja.

Drugi su shvatili potrebu za timom koji dobro funkcioniše, čak i u mikro organizacijama, i koji se može skalirati sa rastom kompanije. Oslanjanjem na druge i delegiranjem zadataka, preduzetnici omogućavaju sebi da se više usredsrede na široko razmišljanje, i odrede sveukupni pravac što je jedan od aspekta koji mnogi vlasnici malih preduzeća ne uspevaju da postignu zbog stresa. Moć Mastermind grupe se ogleda upravo u tome što su ova saznanja došla od članova direktnim deljenjem svojih ličnih priča o uspehu na ovom frontu.

A ono što najviše govori o moći grupe je činjenica da su svi članovi koji su učestvovali u beta verziji programa izrazili želju da nastavi jednom mesečno sa zajedničkim okupljanjem u mastermind grupi i nakon kraja redovnog ciklusa!

Svaki od učesnika izrazio je zahvalnost za priliku da uči od tako raznovrsne grupe ljudi, otvoreno i iskreno deli svoju viziju, izazove i iskustvo i kao krunu, dobija podršku od osoba koje ga upotpunosti razumeju.

Za preduzetnike i vlasnike malih preduzeća, usamljenost je jedan od glavnih problema, pošto zaposleni, prijatelji i porodica ne mogu da razumeju  napetosti u poslovanju preduzetnika sve dok sami ne iskuse isto.

Neki članovi su takođe istakli da im je izuzetno značajna bila prilika da sa članovima grupe sa više iskustva zajedno evaluiraju temeljitost vizija i planova. Kroz prodorno ispitivanje i razmene ličnih iskustava, članovi su imali priliku da uvide šta ih stvarno vodi, i da li će ih put koji su odabrali dovesti do željenog cilja.

Drugi su shvatili potrebu za timom koji dobro funkcioniše, čak i u mikro organizacijama, i koji se može skalirati sa rastom kompanije. Oslanjanjem na druge i delegiranjem zadataka, preduzetnici omogućavaju sebi da se više usredsrede na široko razmišljanje, i odrede sveukupni pravac što je jedan od aspekta koji mnogi vlasnici malih preduzeća ne uspevaju da postignu zbog stresa. Moć Mastermind grupe se ogleda upravo u tome što su ova saznanja došla od članova direktnim deljenjem svojih ličnih priča o uspehu na ovom frontu.

A ono što najviše govori o moći grupe je činjenica da su svi članovi koji su učestvovali u beta verziji programa izrazili želju da nastavi jednom mesečno sa zajedničkim okupljanjem u mastermind grupi i nakon kraja redovnog ciklusa!

Grupu je vodila Milica Pićurić, Executive coach, Mili Coaching co i članica SAM-a.

Koncept Mastermind postoji već skoro 100 godina. Napoleon Hil je popularizovao koncept u svojoj knjizi "Razmišljaj i rasti bogat", koji je u potrazi za formulom uspeha identifikovao 17 osobina koje dele neizmerno uspešni ljudi. Koncept Mastermind-a se zasniva na iskustvu raznovrsne grupe ljudi. Ljudi u grupi se međusobno podržavaju, izazivaju jedni druge da se razvijaju i razmišljaju otvoreno i isprobavaju stvari u koje se ranije ne bi uključivali. Mastermind programi su prisutni širom sveta na najvišim nivoima vlasti, industrije kroz različite funkcije i teme.

Druga Mastermind SAM grupa počinje u septembru i biće namenjena generalnim menadžerima kompanija.

]]>
Thu, 21 Jun 2018 12:39:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27823/mastermind-sam-grupa-preduzetnika-zavrsila-je-svoj-ciklus.html
Tradicionalni XII Junski susret menadžera http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27815/tradicionalni-xii-junski-susret-menadzera.html Više od 200 menadžera, poslovnih lidera iz Srbije i specijalnih gostiju iz regiona, okupilo se na godišnjem Junskom susretu u Klubu poslanika ]]> 12. po redu, Junski susret Srpske asocijacije menadžera, okupio je najeminentnije zvanice iz poslovne zajednice, državnih institucija, kao i predstavnike diplomatskog kora i regionalnih udruženja menadžera. Ovogodišnje okupljanje obeležila je retrospektiva ostvarenih aktivnosti u prvoj polovini godine, kao i najava događaja i aktivnosti koje očekuju menadžere ali i širu društvenu zajednicu do kraja godine.

„U prvoj polovini godine realizovali smo mnogobrojne aktivnosti za naše članove, radili na profesionalnom razvoju menadžera i preduzetnika, realizovali treći ciklus mentorskog programa za mlade članove, ali tu ne planiramo da stanemo. Nastavićemo sa intenziviranjem regionalne i međunarodne saradnje i pozicioniranje SAM-a kao lidera u regionu s obzirom da smo od ove godine punopravni član Evropske konfederacije menadžera (CEC European Managers) čime smo dobili priliku da aktivno učestvujemo u radu ove evropske organizacije i koristimo njenu platformu za jačanje spoljnih veza i bolju konekciju sa strukovnim menadžerskim udruženjima koja imaju više od milion članova širom Evrope. Takođe, ove godine Srbija je preuzela predsedavanje inicijativom SAMIT100 biznis lidera jugoistočne Evrope i ovaj skup će ponovo, nakon 7 godina, biti održan u Srbiji u organizaciji SAM-a i srodnih udruženja i partnera iz regiona“, istakla je Stanka Pejanović, predsednica Srpske asocijacije menadžera.

Srpska asocijacija menadžera jedan je od inicijatora organizacije SAMIT-a 100, koji predstavlja prvu i jedinstvenu biznis inicijativu ove vrste i prvu platformu za susret najistaknutijih privrednika sa najvišim zvaničnicima regiona.  Pokrenuta u cilju da objedini glas zemalja u regionu i ojača buduću zajedničku ekonomsku saradnju, SAMIT 100 pruža konkretan doprinos unapređenju poslovnih odnosa i konkurentnosti celog regiona, a ove godine biće održan 1. i 2. oktobra u Beogradu.

Kompanija MPC predstavila je svoj novi projekat, Ušće Tower Two. Bojan Jevremović, Office leasing manager, MPC Properties, obratio se prisutnima i najavio ovaj veliki poduhvat.

 „SAM je danas organizacija sa preko 400 članova, uspešnih i odgovornih menadžera, koji pored kontinuirane težnje da se profesionalno razvijaju i unapređuju svoje poslovanje, žele da daju doprinos društvenoj zajednici i pruže podršku mladim menadžerima i generacijama koje dolaze. Vrlo smo ponosni što smo danas okupili poslovne partnere i saradnike ne samo iz zemlje već i iz regiona, kao i mnogobrojne predstavnike institucija i udruženja sa kojima zajedno radimo na unapređenju poslovnog ambijenta i razvoju ljudi i budućih poslovnih lidera. Naš ponos su i naši mladi članovi, menadžeri i preduzetnici, koji su budućnost i SAMa i Srbije“ – istakla je Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAMa.

Kako bi se članovi SAM-a konstantno profesionalno usavršavali, tokom ove godine, organizovano je više od 30 ekskluzivnih predavanja, treninga i radionica sa domaćim i stranim predavačima koji su prenosili najnovije svetske trendove na poljima uticajnog menadžmenta, inovacija, motivacije, razvoja ljudskih resursa, analize produktivnosti kao i novih veština lidera. Podsticanje poslovnog povezivanja profesionalnih menadžera i kompanija, negovano je preko već tradicionalnih događaja, a sam kraj godine Srpska asocijacija menadžera obeležiće dodelom prestižnih nagrada na svečanom događaju “SAM Gala 2018”.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 14:03:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27815/tradicionalni-xii-junski-susret-menadzera.html
Sastanak predstavnika Srpske asocijacije menadžera, Asocijacije menadžera Crne Gore i Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27813/sastanak-predstavnika-srpske-asocijacije-menadzera-asocijacije-menadzera-crne-gore-i-hrvatskog-udruzenja-menadzera-i-poduzetnika.html Uoči tradicionalnog Junskog susreta, Srpska asocijacija menadžera dočekala je goste iz regionalnih asocijacija menadžera, Hrvatske i Crne Gore, u Klubu poslanika. ]]> Sastanku su prisustvovali Stanka Pejanović, predsednica SAM-a, Melanija Pavlović, članica UO SAM-a i Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a, Budimir Raičković, predsednik AMCG i Anđela Radosavović, izvršna direktorka AMCG i Esad Čolaković, glavni menadžer CROMA i Damjan Čolaković, stručni saradnik CROMA.

U prijatnoj atmosferi, predstavnici tri regionalne asocijacije menadžera razmatrali su načine unapređenja bilateralne i regionalne saradnje na prostoru Zapadnog Balkana kao i kako da se zajedničkim delovanjem poboljša privredni ambijent i promoviše ekonomska saradnja. Tema razgovora bila je i prijem Srpske asocijacije menadžera u Evropsku konfederaciju menadžera (CEC). Takođe, pričalo se i o organizaciji Drugog kongresa menadžera u 2019. godini i daljem radu na osnaživanju regionalne asocijacije menadžera AMSEE.

]]>
Fri, 15 Jun 2018 13:46:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27813/sastanak-predstavnika-srpske-asocijacije-menadzera-asocijacije-menadzera-crne-gore-i-hrvatskog-udruzenja-menadzera-i-poduzetnika.html
Srpska asocijacija menadžera tradicionalno u žiriju za izbor „Blic preduzetnik 2017. godine“ http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27812/srpska-asocijacija-menadzera-tradicionalno-u-ziriju-za-izbor-blic-preduzetnik-2017-godine.html Panel diskusijom „Država i mali biznis“ zvanično je počeo izbor za „Blic preduzetnika 2017. godine“. ]]> Na panelu održanom u redakciji „Blica“ učestvovala je Jelena Bulatović, izvršna direktorka Srpske asocijacije uz Branislava Nedimovića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Dušana Mihailovića, člana Izvršnog odbora Eurobank, Zorana Martinovića, direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, i Branislave Simanić, direktorke Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije.

 

"Svima nam je cilj da preduzetnici ne idu u sivu zonu. Da sa jedne strane imamo državu koja ih oslobađa nekih nameta, banke relaksiraju uslove za preduzetnika, i da imamo udruženja koja pružaju dodatno podršku, da uče kako da modernizuju svoje poslovanje, da je to uspešna kombinacija." – izjavila je Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a.

Predrag Mihailović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Blic“ koji je moderirao panel diskusiju, istakao je da je cilj akcije „Blic preduzetnik“ promovisanje, jačanje i podrška preduzetničkom duhu u Srbiji.

„Ovo je jedanaesta godina da biramo najboljeg preduzetnika u Srbiji. Kriterijumi na osnovu kojih će u narednim nedeljam astručni žiri izabrati najboljeg su profitabilnsost, produktivnost, likvidnost, izvozni potencijal, kao broj zaposlenih i novozaposlenih. Žiri će ocenjivati i tehnološke inovacije u preduzećima kandidatima kao i njihovu orijentisanost ka zaštiti životne okoline i doprinos razvoju lokalne zajednice.“ – rekao je Predrag Mihailović.

Žiri u sastavu Siniša Mali, ministar finansija, Dušan Mihailović, član Izvršnog odbora Eurobank, Jelena Bulatović, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera, Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije i Suzana Lakić, novinarka „Blica“ u narednim nedeljama će od prijavljenih 300 preduzeća u Srbiji, po zadatim kriterijumima, selektovati 50 najboljih. Zatim će, detaljnim uvidom u poslovanje uz pomoć rejting aencije žiri odabrati deset najuspešnijih kandidata i na kraju odlučiti pobednika „Blic preduzetnik za 2017. godinu.“

Odluka će biti donešena sredinom jula, a „Blic preduzetnik godine“ biće nagrađen sa 1.000.000 dinara koje obezbeđuje Eurobank-a kao partner akcije.

]]>
Thu, 14 Jun 2018 12:07:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27812/srpska-asocijacija-menadzera-tradicionalno-u-ziriju-za-izbor-blic-preduzetnik-2017-godine.html
Menadžer za primer - Nebojša Mandić http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27798/menadzer-za-primer---nebojsa-mandic.html Druga osnovna funkcija menadžmenta – Liderstvo, bila je tema novog sastanka „Menadžer za primer“ koji je vodio Nebojša Mandić, Country Head, DHL Global Forwarding. ]]> U događaj je uvela Vesna Đukić, članica UO SAM-a, generalna direktorka Beogradske otvorene škole i jedan od kreatora programa „Menadžer za primer“. Vesna Đukić je istakla ideju programa, a to je da pod krovnom temom menadžmenta, članovi SAM-a, eksperti iz oblasti menadžmenta, vode sastanke na kojima će sa prisutnima diskutovati i davati konkretne savete i preporuke.

„Menadžer za primer“, Nebojša Mandić, osvrnuo se na najznačajnije veštine uspešnog lidera i iz svoje bogate karijere dao primere kako se on postavlja u kompleksnim sistemima upravljanja.

„Dok se menadžer bori sa kompleksnošću, lider se bori sa promenama, i još bolje, inicira promene, a onda nosi teret izazova da se te promene sprovedu!“ – istakao je Nebojša Mandić i dodao: „Neprestane promene su suštine svakog liderstva. Kad cela kompanija počne da radi, ona ide kroz “S” cikluse koji  vrlo brzo pređu u neko zasićenje. Tada je potrebno aktivno liderstvo. Zato je bitno da se lideri uspešno nose sa promenama.”

Članovima je skrenuo pažnju da je lični autoritet gradio sopstvenim zalaganjem: “Svoj lični autoritet uvek sam gradio tako da neko vidi korist od mene kao člana tog tima. Mnogi lideri formalnom organizacijom pokušavaju da nametnu autoritet. Čovek koji ne može da rukovodi sobom, nema nikakve šanse da rukovodi drugima. Kada se ostvari zadovoljstvo svojim životom, tada može da se rukovodi drugim ljudima.”

Objašnjavajući kako se ostvaruju ciljevi, Nebojša je istakao da pravi lider koristi sve resurse kako bi ostvario cilj, materijalne i nematerijalne, a bez ljudi i bez tima nikada neće moći da se postavi uspeh i ostvare rezultati. “Važno je da svako zna koji je cilj jer je onda zaposleni koji je konstruktivan i pozitivan u stanju da modifikuje svoj rad prema cilju koji treba da postigne.”  

Glavna zamka liderstva je to što su lideri skloni da prave svoje klonove. “Međusobno poštovanje je da svako da prostor onom drugom da misli drugačije. Ako imamo isti cilj, delimo isti interes i pokazujemo međusobno poštovanje, to je tim koji može da postigne uspeh.”

Zadovoljstvo ljudi, Nebojša Mandić istražuje svakog dana: “Istinski se interesujem za ljude i dosta znam o njima jer volim da ih čujem” dok za motivaciju svakome prilazi individualno, slušajući njegove utiske, upoznavajući sposobnosti, karakter i ličnost svakog zaposlenog. 

 

]]>
Tue, 5 Jun 2018 16:30:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27798/menadzer-za-primer---nebojsa-mandic.html
Customer 4.0 – Evolucija potrošača kao osnov za evoluciju poslovanja http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27794/customer-40--evolucija-potrosaca-kao-osnov-za-evoluciju-poslovanja.html Koje bitne promene su nastale u ponašanju potrošača, preneo je članovima SAM-a, Vukašin Vlahović, direktor sektora prodaje iz kompanije SAGA. ]]> Takođe, što je još važnije za upravljače u kompanijama, jeste i prenošenje znanja o tome na šta bi kompanije trebalo da obrate pažnju da bi sačuvale potrošača njihovih proizvoda i usluga.

Vukašin je istakao da su tehnologije, koje omogućavaju zadovoljstvo potrošača, već spremne za upotrebu, ali da je potrebno da svi ključni zaposleni budu uključeni u implementacije i primene istih, kako bi rezultat, a i sama upotreba bila što efikasnija. Takođe, veoma je bitno da se i potrošač pita u tom procesu. Chatbotovi, digitalni loyalty programi, digitalno automatizovani procesi ugovaranja i prodaje, digitalni lični identitet, lokacijski servisi, big data analitike i IoT-a su već danas u civilnoj upotrebi i u službi kompanija sa ciljem da prepoznaju i ispune želje potrošača.

Istraživanja otkrivaju da se u proseku svaki odrasli kupac u Ujedinjenom Kraljevstvu požalio barem jednom u toku 2016. godine. To predstavlja brojku od 55 miliona pritužbi koja je rezultirala time da je 28% potrošača manje novca potrošilo te godine nego prethodne. Ovaj neuspeh u pružanju traženog iskustva i postizanja odgovarajućeg zadovoljstva kupaca ogleda se u izgubljenom prihodu kompanija od više milijardi funti godišnje, samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na osnovu ovih istraživanja pretpostavlja se da je na nivou SAD-a izgubljeno 100 milijardi dolara i 400 milijardi dolara širom sveta.

U svetu u kome glavnu reč imaju potrošači, kompanije mogu da ostanu relevantne jedino ako sebe pravilno pozicioniraju u njihovom svetu. One moraju da budu na raspolaganju kad god i gde god potrošači to požele, ali i da se sklone kada potrošačima ne odgovara njihovo prisustvo, promene pristup i krenu ispočetka. Da bi ostale konkurentne, kompanije moraju da se menjaju. Ključ tih promena potiče upravo od značajne promene ponašanja i navika potrošača. Potrošač poslednje generacije ne želi da gubi vreme i sve želi sad i odmah. Ovo se najviše odnosi na generaciju starosti od 18 do 35 godina, takozvane Milenijalse. Oni komuniciraju digitalnim kanalima sa kompanijama, društvom i okolinom, kako bi brzo dobili ono što žele. Veliki deo kupovine obavljaju preko interneta ili makar pretražuju informacije pre nego što se odluče za kupovinu.

Da bi potrošač bio lojalan kompanije moraju da se fokusiraju na:

  1. Individualne ciljeve potrošača
  2. Perfektan korisnički servis – Bilo gde i bilo kad dostupna usluga
  3. Mobile frendly tehnologija
  4. Integracija servisnih kanala
  5. Analitika podataka
  6. Uključivanje internih ključnih resursa u primenu digitalne transformacije
  7. Redefinisanje operativnog modela poslovanja

 

]]>
Fri, 1 Jun 2018 12:22:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27794/customer-40--evolucija-potrosaca-kao-osnov-za-evoluciju-poslovanja.html
Prva Mentorska konferencija - Moć podrške http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27790/prva-mentorska-konferencija---moc-podrske.html Prva Mentorska konferencija obeležila je završetak mentorskog ciklusa za generaciju učesnika programa MenProSAM 2017 ]]> Učesnici najbrojnije mentorske generacije MenProSAM 2017, devet mentorskih parova, predstavilo je svoja iskustva pred više od 60 gostiju u hotelu Hyatt! Kroz zanimljive teme kojim su se bavili tokom programa, mentorski parovi izneli su svoje zaključke, uvide i rezultate do kojih su došli u prethodnih 9 meseci.

Izvršna direktorka SAM-a, Jelena Bulatović, zahvalila se članovima SAM-a, mentorima i mentijima, što su prepoznali vrednost programa MenProSAM kao i partneru i sponzoru prorama, Atria Group i Manpower Group.

Konferenciju je vodio Miloš Đuričanin, Program/Business Development Manager, SAM i inicijator MenProSAM programa u Srpskoj asocijaciji menadžera. „Sa MenProSAM 2017 programom napravili smo veliki i hrabar korak napred, okupili najveću generaciju do sada, organizovali dve bitne radionice na kojima smo definisali ciljeve koje želimo da postignemo, radionicu za medije i dva sjajna okupljanja učesnika programa na kojima smo delili svoje iskustvo i međusobnu podršku.” – rekao je Miloš Đuričanin i dodao: “Uz to, otvorili smo program i za 3 mlada tehnološka preduzetnika van članstva organizacije, koji su prošli kroz jedan odličan assesment proces. I na kraju ali ne i najmanje bitno, naprotiv, počeli da čuvamo znanje koje u programu generišemo i da ga delimo sa vama i celom poslovnom zajednicom. To radimo organizacijom ove Mentorske konferencije i digitalnom produkcijom, čiji ćete jedan mali deo videti i danas na konferenciji.”

Zatim je goste pozdravio Aleksandar Hangimana, Managing Director, Manpower group, sponzor programa MenProSAM 2017. – “Za Manpower je jako bitno što postoji program mentorstva jer nam je cilj da podržavamo program gde je moguće voditi i prepoznati talente”.

MenProSAM 2017 je treća generacija mentora i mentija i okupila je 58 profesionalnih menadžera.

Devet mentorskih parova predstavilo je svoja iskustva kroz teme kojima su se bavili tokom mentorskog procesa:

„Finlider 4.0.“

mentor: Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB banke, i

menti: Aleksandar Nedeljković, Finansijski direktor, Mainstream

 „Podrška za razvoj“

mentor: Bora Miljanović, CEO, Represent Communications, i

menti: Vladislav Nedić, generalni direktor, Agrogrnja

 „Driving Effectiveness“

mentor: Mihailo Janković, direktor, Nectar

menti: Miloš Perović, COO and Head of CRE Department, Termovent Komerc

 

„Možemo da damo samo ono što i sami želimo da prihvatimo“

mentor: Stanka Pejanović, predsednica SAM-a i generalna direktorka Gorenje Srbija, i

menti: Darko Vlajković, koordinator tima za razvoj analitičkih i izveštajnih alata, Hemofarm AD

 “Od mentorstva do zajednickog delovanja”

mentor: Nebojša Bjelotomić, direktor, SAGA, i

menti: Janko Pavlović, vlasnik/direktor, Digital Worx Beograd

 

"Kako upravljati sopstvenim startapom u HR biznisu“

mentor: Danijel Pantić, vlasnik i direktor, European Consulting Group, i

menti: Teodora Ćosić, partnerka/direktorka, Moja Kariera 

„Podrškom ću te, podrškom ćeš me“

Kako je razvoj mentorskog odnosa poslužio kao model za ostvarenje cilja mentorstva

mentor: Olga Svoboda, International Solutions Development Director, Gi Group HR Solutions, i

menti: Darko Soković, izvršni partner za strategiju i razvoj, Propulsion Fund 

„Jačanje samopouzdanja i priprema za rukovodstvo porodičnom kompanijom“

mentor: Biljana Jovanović, vlasnica i direktorka, Modna kuća „Luna“, i

menti: Ksenija Perčić, menadžer prodaje i marketinga, Suncokret 

„Razvoj soft skills kroz mentroski program“

mentor: Mila Marčeta, osnivač/vlasnik, Coaching agencija „Sidro“, i

menti: Andrea Šehić, izvršni direktor, ACES 

Dušan Basalo, Partner MenProSAM programa i Partner u kompaniji Atria Group zatvorio je prvu Mentorsku konferenciju rečima: „Teško je posle ovih pametnih ljudi koji su rekli sve korisne stvari bilo šta reći. Imali smo 58 učesnika ove godine, tj. 29 parova, što je zaista impozantan broj ne samo kod nas, nego i širom u regionu!“ – istakao je Dušan Basalo i dodao da će naredna generacija MenPROSAM 2018 biti na regionalnom nivou.

Nakon izlaganja svih parova, prisutni članovi glasali su za mentorski par koji je ostavio najveći utisak o svom mentorskom odnosu. Nagradu su dobile Biljana Jovanović i Ksenija Perčić.

Zahvaljujemo se hotelu Hyatt regency na obezbeđenom poklonu za najbolji mentorski par kao i našim članovima iz Dezert & Co na torti!

 

]]>
Thu, 31 May 2018 10:13:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27790/prva-mentorska-konferencija---moc-podrske.html
Upoznavanje članova UO sa novim članovima SAM-a http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27787/upoznavanje-clanova-uo-sa-novim-clanovima-sam-a.html Novim članovima SAM-a dobrodošlicu su poželeli članovi Upravnog odbora na koktelu ]]> U prijatnoj atmosferi SAM-a, nove članove pozdravili su članovi Upravnog odbora.

Upoznavanje članova UO i novih članova deo je inicijative radne grupe Drugar SAM koja je svoj rad usmerila na bolju integraciju novih članova u asocijaciju kao i povezivanje među članovima SAM-a, članova i članova UO. Ovo je bio drugi koktel ovog tipa koji je organizovan. Ovakvi kokteli na kojima će se novi članovi upoznavati sa članovima Upravnog odbora, održavaće se svakog kvartala.

]]>
Wed, 30 May 2018 09:56:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27787/upoznavanje-clanova-uo-sa-novim-clanovima-sam-a.html
Srpska asocijacija menadžera postala punopravni član Evropske konfederacije menadžera http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27784/srpska-asocijacija-menadzera-postala-punopravni-clan-evropske-konfederacije-menadzera.html Srpska asocijacija menadžera postala je punopravni član Evropske konfederacije menadžera (CEC European Managers), na redovnoj godišnjoj Skupštini u Majncu. ]]> Stanka Pejanović, predsednica SAM-a, na godišnjoj Skupštini izabrana je za člana Izvršnog odbora CEC-a na period od tri godine. 

“Punopravnim članstvom SAM je dobio priliku da aktivno učestvuje u radu CEC-a i koristi platformu organizacije za jačanje spoljnih veza i bolju konekciju sa strukovnim menadžerskim Udruženjma koja imaju više od milion članova širom Evrope. Ovo je i platforma za zajedničke projekte u okviru glavnih ciljeva CEC-a u narednom trogodišnjem mandatu“, istakla je Stanka Pejanović, predsednica SAMa, koja je učestvovala u radu na godišnjoj Skupštini u Majncu.

Punopravnim članstvom u ovoj organizaciji, SAM je u društvu menadžerskih asocijacija zemalja članica EU sa veoma jasnom agendom koja podrazumeva:

–      Razvoj ekspertize i rad u tri prioritetne oblasti: rodna i polna ravnopravnost, digitalizacija i veštačka inteligencija, integrativna solidarnost i aktivno starenje

–      Jačanje liderstva kroz: razvoj sistema upravljanja liderstvom i menadžmentom na osnovu evropske baze podataka o najboljim praksama, razvoj i razmena mišljenja menadžera širom Evrope na menadžerske i liderske teme kroz Evropsku mrežu menadžera

–      Doprinos sveobuhvatnije ekspertize evropskom socijalnom dijalogu usmeravanjem pažnje na tri prioritetne oblasti (rodna i polna ravnopravnost, digitalizacija i integrativna solidarnost)

–      Organizacija periodičnih zajedničkih sastanaka članica CEC-a na evropskom političkom nivou (uključujući novoizabranu Evropsku komisiju /Evropski parlament)

Na evropskom nivou, CEC je jedna od šest partnerskih organizacija iz različitih industrija, koju priznaje Evropska komisija i obuhvata članstvo od oko milion menadžera u Evropi kroz svoje nacionalne i sektorske federacije. Osnovana je 1989. godine, od strane francuske, nemačke i italijanske konfederacije menadžera, koji su bili vođeni željom da aktivnije učestvuju u evropskom i socijalnom dijalogu.

Predsednik Evropske konfederacije CEC je Ludger Ramme, predsednik nemačkog udruženja lidera ULA koji je na Skupštini dobio novi mandat od tri godine.

]]>
Fri, 25 May 2018 13:17:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27784/srpska-asocijacija-menadzera-postala-punopravni-clan-evropske-konfederacije-menadzera.html
Jedinstveni Mastermind momenti - četvrta sesija http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27781/jedinstveni-mastermind-momenti---cetvrta-sesija.html Razmena ideja kako bi se rešili poslovni izazovi, bila je tema nove Mastermind sesije. ]]> Današnji sastanak održan je kod Ervina Pašanovića, u prostorijama Adventis Real Estate Management-a, gde su učesnici nastavili sa brainstormingom oko ideja vezinih za poslovne izazove.

U izlaganju poslovnih izazova, učesnici ne samo da su delili svoja iskustva i savete, već su davali predloge za konkretno rešavanje problema, kao i svoje lične kontakte u svrhu unapređenja posla drugih ušesnika čime se stvarao jedinstveni Mastermind trenutak.

Bez Masterminda, učesnici ne bi imali priliku da dobiju tako direktnu preporuku i umrežavanje.

Mastermind SAM grupu čine: Dragana Milanović, Ervin Pašanović, Milutin Svirčev, Nataša Pavlović Bujas, Nikola Lazić i Tamara Stančev.

Grupu vodi Milica Pićurić, Executive coach, Mili Coaching co i članica SAM-a.

Sledeća sesija održaće se 6. juna.

MASTERMIND SAM program startovao je od marta i okuplja šest preduzetnika sa različitim profesionalnim iskustvima. Mastermind nudi kombinaciju brainstorminga, edukacije, jednake odgovornosti i podrške u grupnom okruženju kako bi vam se poboljšale poslovne i lične veštine. Mastermind pomaže svim članovima grupe ostvarivanje uspeha. Kroz grupni mastermind proces, prvo kreirate cilj, a zatim i plan da ga ostvarite. Članovi grupe vam pružaju podršku kreativnim idejama i pomažu u mudrom donošenju odluka.

]]>
Fri, 25 May 2018 12:44:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27781/jedinstveni-mastermind-momenti---cetvrta-sesija.html
Edu Talks - Prekretnice u razvoju karijere i odluke http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27777/edu-talks---prekretnice-u-razvoju-karijere-i-odluke.html Tema drugog EduTalks-a bila je “Prekretnice u razvoju karijere i odluke” o kojima je mladim članovima SAM-a svoje bogato iskustvo preneo Milan Petrović, CEO i vlasnik kompanije Fleet Partner i član UO SAM-a. ]]> Razgovor je vodila Ivana Jelovac, Client service director, BlackBox advertising, članica SAM-a i jedan od kreatora programa EduTalk. U drugom delu događaja, trening radionicu “Od intervjua do ponude za posao” održala je Teodora Ćosić, direktorka - partnerka, Moja Kariera i članica SAM-a.

Na početku razgovora, Milica Mihajlović, Marketing & Event Associate i kordinator Radne grupe za mlade, Srpska asocijacija menadžera, pozdravila je prisutne i zahvalila se Milanu Petroviću kao i svima iz Radne grupe za mlade koja je osmislila program Edu Talks.

Ivana Jelovac,  uvela je u razgovor predstavljajući bogat profesionalni put Milana Petrovića, od direktora prodaje do svoje kompanije. “Paralelno u dva mandata bili ste Predsednik Srpske asocijacije menadžera, trenutno ste član UO SAM-a. Imate titulu nosioca ambasadora znanja koju Vam je dodelila Life Learning akademija. Danas imate svoju kompaniju Fleet Partner.” – naglasila je Ivana Jelovac.

Odgovarajući na pitanja šta je na početku za njega značilo imati karijeru, a šta to znači iz današnje perspective, Milan Petrović skrenuo je pažnju da je to pitanje vezano i za same veštine i znanje koje čovek ima na početku da bi mnogo godina kasnije shvatio da ustvari ništa nije znao. “Tek kasnije kada prođeš mnoge stvari i naučiš i na svojim greškama, onda shvatiš da si na početku bio “empty box” koja je upijala sve što treba da upija.”

Na početku je shvatio da su brendovi i ljudi ti što ga inspirišu i na tome je zasnivao viziju svoje karijere, a svoje profesionalna napredovanja opisuje kao: “Kada u nešto verujem, malo toga može da me zaustavi. Između evolucije i revolucije, ja sam za revoluciju.” i dodaje:

“Stvari su jednostavne, mi se nalazimo na tački A i idemo do tačke B. Kada jasno definišemo tačku B, taj put koji treba da pređemo se odlično vidi sa svim raskrsnicama i preprekama koje treba da rešiš. To je meni pomagalo još više kad sam želeo da prenesem inspiraciju timu. Njima nacrtam cilj koji treba da ostvarimo, na taj način ljudi kad vide cilj oni idu dalje bez problema.”

Na pitanje u šta veruje i šta ga inspiriše, Milan Petrović je odgovorio: “Verujem u radnu etiku. Kad je čovek istrajan, to donosi rezultat. I verujem u timski rad. Lepota tima je u zajedništvu što više različitih jedinki.”

Da li su sve odluke koje je činio bile ispravne, Milan Petrović komentariše da su sve one deo iskustva: “Važno da imate što više različitih iskustava da biste mogli da definišete svoje vrednosti i budete u skladu sa njima. Onda ste srećni i ispunjeni i uspešni.” I dodao: “Kao što je važno kada ne ide, podjednako je važno i kada ide da znate zbog čega ide. Razumeti zbog čega ne ide je polazna osnova za sve ostale. Ja imam princip  da je važno da merite stvari koje radite. Kada nešto merite onda možete da znate gde ste, kada merite onda razumete, a kad razumete onda je lako da to popravite i unapredite.”

Inspiraciju nalazi u zadovoljnim zaposlenima: “Inspirišu me zadovoljni zaposleni jer oni stvaraju zadovoljne kupce. Tretiram ljude potpuno podjednako, bez obzira šta obavljaju. Činjenica je da neko ko je na većoj funkciji, ne znači da on više voli kompaniju od onih na nižoj. Ti možeš da zahtevaš od ljudi da urade sve u onom trenutno kad ljudi shvate koliko brineš o njima.”

U drugom delu događaja, Teodora Ćosić, direktorka - partnerka, Moja Kariera i članica SAM-a održala je trening radionicu “Od intervjua do ponude za posao”. Teodora je ukazala na osnovne elemente uspešnog intervju i koje su to zamke na koje treba obratiti pažnju.

Na radionici su obrađivana neprijatna pitanja koja je svako od prisutnih prolazio na intervjuu za razgovor, a održana je i simulacija razgovora za posao.

 

]]>
Fri, 25 May 2018 10:38:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27777/edu-talks---prekretnice-u-razvoju-karijere-i-odluke.html
Motorola pametna komunikaciona rešenja za proizvodnju http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27774/motorola-pametna-komunikaciona-resenja-za-proizvodnju.html Proizvodni sektor sve više ima potrebu za integrisanom komunikacionom platformom koja će im omogućiti da povećaju produktivnost, povećaju zaštitu radnika i značajno smanje vreme prekida u poslovanju. TeleGroup i Motorola Solutions su osmilili rešenje bazirano na komunikacionom sistemu u postrojenju koji nesmetano povezuje sve radnike i pospešuje automatsku razmenu informacija između uređaja i radnika. ]]> U temu Radnog doručka uvela je Tanja Lazarević, Operations Manager, Srpska asocijacija menadžera.

Predstavnici kompanija TeleGroup i Motorola Solutions, Jovan Kladarić, Account Manager, Telegroup i Oliver Zuber, Channel Account Manager, South-Eastern Europe, Motorola Solutions članovima SAM-a predstavili su kako da povećaju efikasnost svog poslovanja kroz jednostavnu komunikaciju među zaposlenima, kako da sa što manje ulaganja smanje vreme prekida rada i povećaju produktivnost kao i kako da smanje rizike od katastrofalnih nesreća koje se dešavaju u proizvodnim pogonima kao posledica neblagovremene i nejasne komunikacije.

Jovan Kladarić, Account Manager kompanije TeleGroup, istakao je da inteligentni radio sistemi omogućavaju praćenje proizvodnog procesa i proaktivno obaveštavanje ključnih zaposlenih o kvarovima i mogućim problemima u procesu proizvodnje, čime se smanjuje rizik i predupređuju problemi vezani za neplanirane prekide rada u procesu proizvodnje.

Integrisana komunikacija u fabričkim postrojenjima bazira se na Motorola MOTOTRBO digitalnoj dvosmernoj radio platformi. MOTOTRBO povezuje zaposlene i opremu kako bi proizvodnja u fabričkim postrojenjima bila učinkovitija, procesi automatizovani i što je najvažnije kako bi se upravljalo rizicima.

Mototrbo sistem podržava glasovnu komunikaciju, omogućava prenos podataka, tekst poruke, ima GPS, Man down, Lone worker, aplikacije i predstavlja instant, privatnu i sigurnu komunikaciju za celu organizaciju.

Jedinstvene mogućnosti motorola Mototrbo su:

‐         Kompletan nadzor nad sistemom

‐         Daljinsko podešavanje i upravljanje sistemom

‐         Daljinski nadzor statusa baterija

‐         Unutrašnje pozicioniranje i praćenje

Benefiti za korisnika su:

–        Povećana bezbednost radnika

–        Povećana produktivnost uz bolju koordinaciju ekipa

–        Smanjenje troškova poziva povezivanjem radija sa telefonskom centralom

–        Obezbeđen servis, podrška i delovi

Predstavnicima kompanija koje su bile prisutne na radnom doručku pružena je mogućnost besplatnog testiranja savremenih Motorola radio stanica u realnim uslovima njihovih poslovnih okruženja.

]]>
Wed, 23 May 2018 12:54:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27774/motorola-pametna-komunikaciona-resenja-za-proizvodnju.html
Izlazak na berzu kao mehanizam za rast i razvoj kompanija u Srbiji http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27762/izlazak-na-berzu-kao-mehanizam-za-rast-i-razvoj-kompanija-u-srbiji.html Tema novog Business Talk-a koji je u saradnji sa Fintel Energijom organizovao SAM za svoje članove, bila je "Kako pametno investirati". ]]> Kako pametno investirati i doneti odluku o investiranju, šta će značiti izlazak kompanije Fintel energija na Beogradsku berzu za Srbiju, zašto je bitno za svaku kompaniju da sagleda mogućnost izlaska na berzu kao sredstva za rast, kao i investiranje na Berzi iz ugla fizičkih lica i ugla kompanije – bile su glavne teme panela „Kako pametno investirati?“ koji je održan u četvrtak, 17. maja u hotelu Hilton.

U diskusiji su učestvovali Tiziano Giovannetti, izvršni direktor kompanije Fintel Energija, Rade Rakočević, član SAMa i vlasnik investicione kompanije Senzal Capital, Slobodan Đinović, član UO SAMa i generalni direktor Orion Telekom kompanije, Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, a razgovor je vodila Ivana Stanković, menadžer u PwC-u.

„Organizovali smo diskusiju na temu investiranja na Berzi sa ciljem podizanja svesti poslovne zajednice na ovu temu i podsticanja naših članova da razmišljaju o ulaganju na Berzi kao o jednom potencijalnom načinu sticanja dodatnih prihoda, kao i da podstaknemo i domaće privatne i porodične firme da razmišljaju o „otvaranju“ ka potencijalnim investitorima, kao mehanizmu za rast i razvoj svojih kompanija. Smatramo da je ovaj trenutak istorijski za Beogradsku berzu, jer ćemo posle 80 godina imati kompaniju koja će izaći na Beogradsku berzu i želimo da ovu činjenicu promovišemo u javnosti“, naglasila je Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a i istakla zahvalnost g. Tiziano Giovannettiju iz Fintel Energije koji je došao da predstavi svoja razmišljanja i razloge za ovaj korak.

Izlazak neke kompanije na berzu treba pre svega posmatrati iz ugla strateških interesa same kompanije.

„Inicijalna javna ponuda predstavlja kompleksnu aktivnost prikupljanja kapitala na tržištu kojim se finansira rast i razvoj kompanije. Taj čin je u tržišnim ekonomijama uobičajen strateški potez proaktivnih kompanija, i predstavlja alternativu sopstvenim ili pozajmljenim izvorima finansiranja. Sa makro aspekta, inicijalne javne utiču na konkurentnost, pre svega privatnog sektora, dok sa druge strane finansijski sistem zemlje čine robusnijim i otpornijim na spoljne šokove. Odsustvo inicijalnih javnih ponuda u Srbiji tokom proteklih 8 decenija u velikoj meri objašnjava i aktuelnu konkurentnost srpskog privatnog sektora. Strateško opredeljenje i napori Beogradske berze usmereni su na motivaciju i edukaciju kojom bi se podstakla serija inicijalnih javnih ponuda iz privatnog sektora, čime bi se kompletiralo srpsko finansijsko tržište u funkciji rasta i razvoja privatnog sektora, kao i nacionalne ekonomije u celini“,  objašnjava Siniša Krneta, direktor Beogradske berze.

Kompanija Fintel Energija a.d. trebalo bi u narednom periodu na Beogradskoj berzi da realizuje inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO).  

„Matična kompanija Fintel Energije je listirana na italijanskoj berzi, koja je deo Londonske berze, pa smo želeli da primenimo svoje pozitivno iskustvo na lokalnom tržištu. Ideja listiranja našeg pravnog subjekta u Srbiji se javila pre godinu dana i nedavno smo završili sve neophodne procedure da bismo konačno mogli da izađemo na berzu, nadam se, početkom juna. Do sada smo investirali 150 miliona evra u obnovljive izvore energije u Srbiji, a izlaskom na berzu, ne bismo prodavali udeo, već bismo prikupljali kapital od potencijalnih investitora, da bismo dalje investirali u Srbiji. “, objašnjava Tiziano.

U uslovima niskih kamatnih stopa na štednju i stope inflacije od tri odsto u Srbiji, investitori su suočeni sa potrebom da moraju da se okrenu drugim investicionim opcijama, kako ne bi gubili držeći novac u bankama.

„I dalje su nekretnine prvi izbor za investiranje, iako prinos od 5-7 odsto kroz rentu nije dovoljno visok za nelikvidnu imovinu koja dosta brzo gubi svoju vrednost, dok su ulaganja na Berzi u zemlji i inostranstvu i u privatne i start-up kompanije još uvek u drugom planu, iako mogu doneti značajnije veće prinose. Investiranje na Berzi je stvar opšte kulture širom sveta i očekujem više investitora iz Srbije u trgovini akcijama u narednim godinama“, rekao je Rade Rakočević, član SAMa i vlasnik investicione kompanije Senzal Capital.

„Pametno investiranje je kad investirate u skladu sa rizikom za koji imate apetit. U mom slučaju to znači da investirate dugoročno, da se oslanjate na poslove koje poznajete, odnosno firme bliske onome što znate i da pre svega verujete sami sebi, a na osnovu učenja, ponašanja berze u momentima i u periodu u kom vi investirate. To što sami zaključujete oko same berze i same akcije najviše će vam reći kako treba da se ponašate. Kad sumiramo, onda je to rizik, poznavanje industrije u koju ulazite i dugoročno investiranje – to je pametno investiranje“, kaže Slobodan Đinović, član UO SAMa i generalni direktor Orion Telekom kompanije.

Zajedno sa Beogradskom berzom, PwC uzeo je učešće u projektu modernizacije berze, a time i razvoja samog tržišta kapitala u Srbiji.

„Želimo da podignemo svest među kompanijama, građanima i ostalim zainteresovanim stranama o samom tržištu kapitala, javnoj ponudi akcija, kao i koristima i rizicima u tom procesu. PwC će edukovati zainteresovane kompanije o tome šta je sve potrebno uzeti u obzir, analizirati i naučiti, kako bi se donela takozvana informisana, odnosno svesna odluka o izlasku na berzu. Onima sa najviše ambicija i šansi biće pružena određena podrška na putu do berze“, izjavila je Ivana Stanković, menadžer PwC-a.

Business Talk predstavlja format Srpske asocijacije menadžera u okviru koga vodeće kompanije prenose svoja iskustva i dobru poslovnu praksu na teme od važnosti za podsticanje napretka poslovanja, ali i unapređenja zajednice i društva u celini.

]]>
Thu, 17 May 2018 14:19:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27762/izlazak-na-berzu-kao-mehanizam-za-rast-i-razvoj-kompanija-u-srbiji.html
Mentorska konferencija - 30. maj http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27758/mentorska-konferencija---30-maj.html Prva Mentorska konferencija održaće se u sredu, 30. maja, u hotelu Hyatt sa početkom od 14 do 18 časova. ]]> Učesnici najbrojnije mentorske generacije MenProSAM 2017, predstaviće svoja iskustva pred više od 60 gostiju! Kroz zanimljive teme kojim su se bavili tokom programa, mentorski parovi izneće svoje zaključke, uvide i rezultate do kojih su došli u prethodnih 9 meseci.

MenProSAM 2017 je treća generacija mentora i mentija i okupila je 58 profesionalnih menadžera.

MenProSAM je ekskluzivan mentorski program koji povezuje članove Srpske asocijacije menadžera - mlade menadžere i preduzetnike sa iskusnim poslovnim liderima, rukovodiocima i menadžerima uspešnih srpskih kompanija.

Program MenProSAM, pokrenut je 2015. godine sa ciljem intenziviranja razmene znanja, iskustva i mišljenja kako bi se članovima obezbedio profesionalni i lični razvoj uz podršku uspešnih lidera i eksperata, takođe članova naše asocijacije.

Organizacioni partner MenProSAM je kompanija Atria Group koja pruža ekspertsku podršku u edukaciji učesnika i podršci mentorskom procesu kako bi bio što uspešniji. Sponzor programa je ManpowerGroup.

Detaljan program Mentorske konferencije biće uskoro najavljen!

]]>
Mon, 14 May 2018 16:09:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27758/mentorska-konferencija---30-maj.html
Homemade Coaching - Koučing na naš način http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27757/homemade-coaching---koucing-na-nas-nacin.html Kako preispitati vrednosti, postaviti očekivanja i rukovoditi u raznim situacijama, zahteva kombinaciju globalnih coaching iskustava uz neophodno uzimanje u obzir lokalnih specifičnosti! Svoja iskustva na ovu temu predstavili su predstavnici kompanije Actavis Srbija. ]]> U vremenima turbulentnih primena coaching metodologija može da bude jedna od spasonosnih pilula za stabilizaciju tima i bolju komunikaciju. Uvođenje coaching kulture ne zahteva  budžetska sredstva ali zahteva dobru energiju ekipe rukovodilaca.

U kompaniji Actavis Srbija aktivno su uključili u svoje poslovanje metode homemade coaching-a. Članovima SAM-a predstavljeno je zašto se Actavis odlučio da uvede coaching u svoj sistem poslovanja i na koji način je proces tekao i teče još dalje. Izuzetno zanimljivo i dinamično predavanje održali su predstavnici Actavisa:

Pavle Marjanović – Generalni direktor

Lidija Vuletić - Regionalni rukovodilac stručnih saradnika farmacije

Romanca Pekurari  - Regionalni rukovodilac stručnih saradnika OTC

Miloš Trikić - Regionalni rukovodilac stručnih saradnika farmacije

Dejan Ilić - Regionalni rukovodilac  saradnika prodaje

U Radni doručak "Homemade Coaching" uvela je Tanja Lazarević, Operation manager Srpske asocijacije menadžera. Pozdravljajući prisutne Tanja je u uvodnom izlaganju naznačila da će tema biti najvažnija komponenta jedne kompanije, a to su njeni ljudi:  "Homemade metodologija koju je generalni direktor kompanije Actavis, Pavle Marjanović, uveo u poslovanje, pomogla im je pre svega da podignu motivaciju kod zaposlenih ali i da izvrše stabilizaciju tima". - naznačila je Tanja Lazarević i predstavila zatim učesnike ovog Radnog doručka.

Šta ga je navelo da počne da primeni coaching i na koji način ga sprovodi, izneo je Pavle Marjanović, generalni direktor Actavisa.

U nastavku prenosimo deo Pavlovog izlaganja:

Vreme u kojem živimo nas uči da je jedina konstanta -  promena. Takođe, te promene su sve brže i sve manje predvidljve. Upravljanje firmom u takvim okolnostima zahteva od menadžera nova znanja i veštine i drugačiji odnos prema zaposlenima nego ranije. Dakle, posao menadžera nije samo da kontroliše tim. Nije više dovoljno pitati saradnika da objasni zašto su mu rezultati ispod planiranih i kako će da dostigne plan prodaje do kraja godine ! Ili zašto su troškovi veći ili manji? U vrtlogu promena doba u kojem živimo, shvatiš da su ljudi jedini bitan resurs. Svi mi koji radimo u praksi gde prolazimo kroz scile i haribde stalnih promena to jako dobro shvatamo! Od zaposlenih se traži neuporedivo više znanja i veština nego ranije dok je stepen sigurnosti  da će  imati posao sve manji.

Jedan od ključnih motivatora je ulaganje u razvoj.  Kad kažem razvoj, mislim na iskrenu posvećenost menadžera kao i na kontinuitet rada na razvoju.  Menadžeri koji razvijaju svoje zaposlene dokazano dobijaju zauzvrat bolje rezultate!

Koučing je u osnovi razvoj ljudi. Ne možemo očekivati da zaposleni dodju u firmu u potpunosti pripremljeni za sve izazove. Potrebno je strpljivo i u kontinuitetu raditi na njihovom razvoju. Pažljivije slušati, biti tolerantniji, biti spreman da posvetiš vreme za koučing.

Stav i ponašanje menadžera diktiraju klimu u firmi. Ako su svi u firmi komforni sa davanjem i primanjem feedback-a i ako polaze od toga da je feedback pomoć u učenju i razvoju a ne pretnja, tada se polako gradi coaching atmosfera. Za građenje dobre klime potreban je i konzistentan sistem individualnih sastanaka u celoj firmi. Pre sastanka je neophodna obostrana priprema. Tokom razgovora menadžer postavlja pitanja, pažljivo sluša i prepušta sagovorniku da donese odluku koja je najbolja u tom momentu. U ovakvoj komunikaciji je bitno da pođemo od činjenice a ne od interpretacije iste. Svako "bojenje"  činjenice od strane menadžera odvlači diskusiju u nepoželjnom pravcu.

Pažljivom komunikacijom dovesti da zaposleni sam shvati šta treba da uradi u određenoj situaciji. Ne pecati ribu za zaposlene već im obezbediti štap za pecanje i pustiti ih da sami pecaju.

Ponekad ljudima koji nam raportiraju nedostaje poznavanje nekih veština. Ukoliko postoji dobra volja kod zaposlenog, ta vrsta koučinga je najmanje zahtevna i pre može da se nazove trening. Ukoliko postoji neuklapanje zaposlenog/zaposlene po pitanju ponašanja to već predstavlja koučing zadatak kome se treba posvetiti ozbiljnije. 

Koučing nam pomaže da da ne shvatimo negativni feedback kao kraj sveta, niti da je pozitivni feedback šansa da „dignemo nos“. Da na dobar način rešimo situaciju sa saradnikom koji, na primer, godinama ima izvrsne rezultate, ali je u prethodna dva kvartala ispod plana prodaje? Kako da pomognemo saradniku koji nikad ne završava zadati posao na vreme? Koučing sa saradnicima je važan i u pozitivnim situacijama, na primer kada su rezultati redovno iznad očekivanja? Pokazalo se da je koučing koristan i sa zaposlenima koji, na primer, godinama daju prosečne,  ali zadovoljavajuće rezultate.

Velike promene kroz koje kompanije prolaze globalno nose sa sobom optimizacije, sinergije, restruktuiranja. U prevodu na naš jezik – dramatično smanjivanje budžeta za treninge! 

Ako bi kao menadžeri to prihvatili „zdravo za gotovo“, svaka investicija u razvoj se svodi na minimum. O kontinuitetu ovde nema ni govora.

Drugačiji pristup je da pođemo od blagodeti globalizacije koja svima omogućava pristup znanju, samo ako to želimo! Na jedan klik miša su nam dostupna znanja, treninzi, radovi, razmišljanja svetskih eksperata. Sve to uglavnom besplatno. Ukoliko zaista postoji dobra volja po pitanju razvoja, mogućnosti su beskonačne.  Niko bolje ne poznaje potrebe organizacije za treningom od samih zaposlenih.  Uloga menadžera kao kouča  je da prioritizuje, prilagodi globalne izvore znanja lokalnim potrebama i da „udara ritam“ koučing sastancima na kojima se otvoreno govori o promenama, problemima, šansama, vrednostima i na kojima se formira vremenom nova kultura ! A pomak kulture na bolje donosi redovno i bolje rezultate poslovanja.  

]]>
Fri, 11 May 2018 12:50:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27757/homemade-coaching---koucing-na-nas-nacin.html
“Zašto" do beskonačnosti - Mastermind treća sesija http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27754/zasto-do-beskonacnosti---mastermind-treca-sesija.html Mastermind grupa održala je svoju treću sesiju u prostorijama Blumen Grupe. ]]> Članica Mastermind grupe, Nataša Bujas Pavlović, direktorka i osnivač Blumen Grupe, predstavila je ostalim učesnicima svoju firmu i opisala događaje i iskustvo koji su je doveli do uspeha.

Grupa je vodila aktivnu diskusiju u vezi dinamike preduzetničkih firmi, ličnih iskušenja i poslovnih odluka, konflikta, rezultata i slično.

Članovi su prošli kroz vežbu “Why To The Infinity” koja se sastoji iz postavljanja pitanja ”zašto” na svaki odgovor, sve dok se ne dobije jasan odgovor. Dobijanjem jasnog odgovora, postiže se bolja slika i lakše prave odluke da li je potrebno nastaviti bitku ili usmeriti napor na novu. Članovi su primali različite sugestije od svojih kolega u grupi i razmatrali ih zajedno kako bi došli do rešenja trenutnih izazova zajednički praveći sledeće korake i odluke.

Mastermind SAM grupu čine: Dragana Milanović, Ervin Pašanović, Milutin Svirčev, Nataša Pavlović Bujas, Nikola Lazić i Tamara Stančev.

Grupu vodi Milica Pićurić, Executive coach, Mili Coaching co i članica SAM-a.

Sledeća sesija održaće se 23. maja.

MASTERMIND SAM program startovao je od marta i okuplja šest preduzetnika sa različitim profesionalnim iskustvima. Mastermind nudi kombinaciju brainstorminga, edukacije, jednake odgovornosti i podrške u grupnom okruženju kako bi vam se poboljšale poslovne i lične veštine. Mastermind pomaže svim članovima grupe ostvarivanje uspeha. Kroz grupni mastermind proces, prvo kreirate cilj, a zatim i plan da ga ostvarite. Članovi grupe vam pružaju podršku kreativnim idejama i pomažu u mudrom donošenju odluka.

]]>
Thu, 10 May 2018 11:51:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27754/zasto-do-beskonacnosti---mastermind-treca-sesija.html
Veče sa Dragoljubom Damljanovićem u Crowne Plazi http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27753/vece-sa-dragoljubom-damljanovicem-u-crowne-plazi.html Menadžer godine Srpske asocijacije menadžera, otkrio je članovima svoje početke, zanimljive detalje iz studentskih dana, izazove u karijeri kao i čemu treba da teži svaki menadžer da bi bio uspešan ali i u čemu se ogleda budućnost Srbije. ]]> Razgovor sa Dragoljubom Damljanovićem, Energy & Field Services VP SEE Europe Operations, Schneider Electric, vodio je Dejan Ranđić, generalni direktor DNA Communications.

Dragoljub Damljanović od februara 2016. godine rukovodi poslovima sektora energetike i servisa za oblast Jugoistočne Evrope kompanije Schneider Electric. Imenovanje na ovu visoku regionalnu poziciju rezultat je petnaestogodišnje posvećenosti kompaniji i njenim vrednostima kao i stalnim težnjama da kompanija bude lider u energetici i automatizaciji na tržištu Srbije i Crne Gore.

Prisutne je pozdravila Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a zahvalivši se Dragoljubu Damljanoviću zato što je iz svog bogato ispunjenog radnog rasporeda, izdvojio vreme da sa članovima SAM-a podeli delove svog uspeha.

 „Ja sam prvo tata, muž, brat, kolega, drugar, pa sve ostalo.“ – započeo je odgovor na pitanje „ko je zapravo Dragoljub Damljanović“ i dodao: „Ja sam elektro inženjer po obrazovanju, Zemunac po rođenju, Šumadinac po poreklu. U Šnajderu sam proteklih 14 godina, pre toga sam proveo 9 godina u EPS-u, završio sam energetiku na ETF-u.“

Dragoljubov doprinos ogleda se i u uspostavljanju strateškog opredeljenja kompanije da postane promoter obrazovanja i predvodnik digitalne transformacije. Kreiranjem partnerstava sa najeminentnijim obrazovnim ustanovama u Srbiji, poput ETF-a u i FTN-a u Novom Sadu, stvorena je baza za angažovanje inženjera za potrebe razvojnog centra Schneider Electric-a u Novom Sadu, jednom od četiri na svetu.

„Smatram da je ETF kao i svaki drugi inženjerski fakultet, jako dobra škola koja uči ljude da rešavaju kompleksne probleme. Uče nas kako da sagledamo jako kompleksu priču, tehničku, tehnološku, elektrotehničku, prožetu sa drugim sistemima. To je izuetno dobra škola za život. Ono što je meni posebno pomoglo je socijalni momenat. Iako svi ETF-ovce vide kao gigkse koje rešavaju kompleksne jednačine, na ETF-u postoji 50 ispita i 51 ispit koji se zvao preferans, koji je svaki dobar inženjer morao da nauči u Klubu studenata tehnike koji se nalazio u podrumu. Pri tome dobijete i jako zanimljiv socijalni momenat sa raznom ekipom koja je kružila oko ETF-a. S te strane ETF jako pomaže. S druge strane, ETF nije spremao ljude za realan život. Mi smo svi spremani da budemo obični asistenti.“ – rekao je Draža Damljanović o tome kako mu je školovanje pomoglo da bude dobar menadžer.

Gde vidi Srbiju u budućnosti, Draža je preneo svoje mišljenje da vidi tri velike šanse za razvoj. „Prva je poljoprivreda jer ako uspemo da napravimo iskorak i odmah krenemo u proizvodnju organske hrane, jer u dobrom delu Srbije još nismo industrijalizovali proizvodnju hrane za razliku od ostalih evropskih zemalja, to je ogromna šansa. Nismo zagadili svoje resurse. Ako iskoristimo i odmah krenemo, uštedeli smo generaciju vremena da to napravimo.“

Drugu veliku šansu, Draža vidi u razvoju IT stručnjaka. „Suština je da mi budemo neko ko prodaje kreativne ideje! To je ogromna šansa za Srbiju zato što imamo odlične stručnjake. Moj region je 14 zemalja Jugoistočne Evrope. Tu sam video zapanjujuće razlike u pristupu. Prvi problem je jezik. Mogu da tvrdim da mi imamo mnogo kvalitetniju jezičku školu nego ostali. To je ogromna prednost za rad na svetskom tržištu. Zato imate ogroman broj call centara koji se hostuju u Srbiji. Isto mislim da je naš obrazovni sistem uvek bio jako dobar miks između dobrog teorijskog znanja i prakse koja je mogla da se lakše nađe u zemljama Jugoistočne Evrope, a to je izuzetno važno za dobre programere.“ – rekao je i dodao da naši ljudi nisu inferiorni prema zapadnom svetu kao ostali i da upravo zbog toga mnogo bolje vode pregovore.

Treću stvar od ključnog značaja za razvoj Srbije, Dragoljub Damljanović vidi u turizmu, naročito u sportskom turizmu. „Definitno Srbija postaje velika turistička destinacija. Ako bi mi uspeli da obeležimo treking staze za bajsove, planinare, dobili bismo svašta.“

Za zaposlene u kompaniji u Srbiji, Dragoljub je ostao omiljeni kolega i sagovornik na različite teme od istorije do muzike. Pobornik je stava da u privatnom i poslovnom svetu treba uspostaviti balans, da kompaniju čine ljudi i da od njihovog ličnog zadovoljstva zavisi poslovni uspeh kompanije.

„Ako se svako zaista trudi da doprinese svom radnom mestu, da to shvati odgovorno i da ima širu sliku kako sve zaista radi, samo takva firma može da uspe. Imao sam sreću mnogo puta da uspem da dođem do tog nivoa, da to krene da radi samo. To je savršenstvo.“

„Što je firma veća, to je ranjiva na jednu grešku u karici. Pogotovo sada kada u načinu na koji se upravlja firmama ne postoji više piramida, već postoji matriks. Neko ima na šest, sedam povezanih strana po raznim odgovornostima. U matriksu se u roku od 5 minuta vidi svaka slaba karika.“

A kako prevazići slabe karike, Draža je mišljenja da se ona može prevazići samo pravim izborom i pravilnim motivisanjem i edukacijom ljudi: „Sad je svaki čovek ključan, više ne postoji manje važan zato što je svako u lancu. Ako neko ne razume kakve su posledice kad on ne uradi svojih 5 minuta posla, onda smo u velikom problemu.“

Odgovarajući na pitanje ko može da bude uspešan CEO, Dragoljub Damljanović je rekao: „CEO je neko ko ima odgovornost ali mora da ima i empatiju jer ako nema te ljudske empatije, nema ništa. Cifre, KPI-evi, rezultati su uvek samo posledice. Ako nema hemije među ekipom, nema ništa. Možda bude godinu, dve dobro, slomiće se treću sigurno. Uvek sam se trudio da se prvo izborim za svoju slobodu, da budem kreativan, a onda da tu slobodu dam svojoj ekipi da oni mogu da se razigravaju dalje.“

Članovi SAM-a, Dragoljuba Damljanovića su izabrali za „Menadžera godine 2017“ ne samo zbog njegovih poslovnih rezultata, nego i zbog načina rada sa ljudima.

„Mislim da dobar menadžer ima tri odlike – prva je timovi koje pravi i ostavlja za sobom“ – obrazložio je Draža svoj stav upravljanja ljudima i nastavio: „Zatim, naslednici koje formira i treba da ga nadrastu i budu bolji, i treći su biznis rezultati ali smatram da su rezultati samo posledica, ne svrha. Samo ako dobro upravljaš ljudima, ako dobro napraviš tim, ako ga dobro motivišeš i postavite zajedno svi dobru strategiju i povučete svi kao jedan, sve će biti u redu. Uvek se trudim da okupim bolje oko sebe. Uvek želim da oni koji idu iza mene, budu bolji od mene. To je ključ uspeha. Moj glavni „legacy“ je da oni koji hodaju iza mene treba da me prevaziđu. Ja sam tad najsrećniji.“

]]>
Tue, 8 May 2018 11:12:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27753/vece-sa-dragoljubom-damljanovicem-u-crowne-plazi.html
SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA NA SASTANKU ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKE SARADNJE U REGIONU http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27749/srpska-asocijacija-menadzera-na-sastanku-za-unapredjenje-ekonomske-saradnje-u-regionu.html Predstavnici SAMa prisustvovali sastanku Asocijacije menadžera JIE i dodeli nagrada najuspešnijim menadžerima i preduzetnicima Crne Gore ]]> Unapređenje ekonomske saradnje u regionu i osnaživanje Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope (AMSEE) najvažniji su zaključcci sastanka u Podgorici, a kojem su prisustvovali i predstavnici Srpske asocijacije menadžera. 

Tokom posete glavnom gradu Crne Gore, predstavnici SAM-a prisustvovali su i svečanoj ceremoniji Asocijacije menadžera Crne Gore na kojoj su uručene nagrade najuspešnijim menadžerima i preduzetnicima Crne Gore za 2017. godinu, u deset kategorija.

Stanka Pejanović, predsednica SAM-a, prilikom zvaničnog obraćanja zvanicama, istakla je značaj promovisanja najboljih sa ciljem jačanja percepcije o značaju menadžerske profesije i negovanja profesionalne etike.

Ceremoniji dodele nagrada, pored najuspešnijih privrednika i predstavnika javnog sektora,  prisustvovali su i ambasadori i drugi visoki predstavnici diplomatskog kora zemalja regiona, EU, Turske i SAD-a. Pokrovitelj događaja i ove godine bila je Vlada Crne Gore.

]]>
Mon, 30 Apr 2018 16:47:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27749/srpska-asocijacija-menadzera-na-sastanku-za-unapredjenje-ekonomske-saradnje-u-regionu.html
Tradicionalni sastanak Srpske asocijacije menadžera i Fiskalnog saveta http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27743/tradicionalni-sastanak-srpske-asocijacije-menadzera-i-fiskalnog-saveta.html Kakva su fiskalna kretanja i koji su očekivani trendovi u 2018. godini, šta utiče na makroekonomsku stabilnost u Srbiji, koje reforme predstoje i da li će se i kada završiti sa restrukturiranjem i privatizacijom državnih preduzeća – bile su glavne teme tradicionalnog sastanka Srpske asocijacije menadžera i Fiskalnog saveta Srbije. ]]> Prisutne je pozdravila Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a, naglasivši da je ova vrsta dijaloga korisna i neophodna kako bi se stvari u Srbiji i dalje pomerale unapred. "Fiskalni savet ima integritet i intrigantnost u svojim nalazima, mišljenjima i razmišljanjima i predstavlja veoma poštovanu i cenjenu ustanovu koja utiče na način na koji privreda vidi stvari i na način na koji Vlada ocenjuje svoj rad i dalje postupke“ - rekla je Jelena Bulatović.

Sastanak sa Fiskalnim savetom organizovan je u saradnji sa USAID Projektom Saradnja za ekonomski razvoj, a u razgovor je uvela Dragana Stanojević, zamenica direktora, USAID Saradnja za ekonomski razvoj.

Na sastanku na kom su učestvovali Stanka Pejanović, predsednica SAMa, Nikola Altiparmarkov i Vladimir Vučković članovi Fiskalnog saveta Srbije, Branko Greganović, član UO SAMa i predsednik IO NLB banke i dr. Goran Pitić, član UO SAMa i profesor fakulteta FEFA, govorilo se i o tome šta je potrebno da Srbija dostinge visoke stope privrednog rasta, šta su bili pokretači privrednog rasta u prethodnom periodu i umanjenja fiskalnog deficita, kao i šta je potrebno da bi se u Srbiji više investiralo i na koji način podstaći i privatne i javne investicije.

Razgovaralo se i o tome da li postoji fiskalni prostor za poresku kombinatoriku, a donet je i zaključak da je potrebno da postoji i širi dijalog  sa predstavnicima i ostalih državnih struktura.

„Tradicionalni susreti srpskih menadžera i Fiskalnog saveta su važni, jer predstavljaju dobar način da razmenimo mišljenje i čujemo najvažnije informacije o fiskalnim kretanjima, trendovima, koje su stope rasta predviđene do kraja godine, kao i koliko kao menadžeri možemo da doprinesemo razvoju“, kaže Stanka Pejanović, predsednica SAMa.

Prema Fiskalnom savetu, u 2017. godini, dostignuti su najvažniji kvantitativni ciljevi fiskalne konsolidacije. Prvi put od 2005. godine ostvariće se fiskalni suficit, a javni dug će, posle deset godina, ponovo imati osetan pad. U 2018. godini mogu se postaviti, kako ističu, temelji za trajno održive i zdrave javne finansije i za ubrzanje privrednog rasta.

„Dostignuta makroekonomska stabilnost treba da se sačuva odgovornom fiskalnom i ekonomskom politikom, a najvažnije pitanje je pitanje privrednog rasta gde zaostajemo za regionom. Dve su poluge rasta na kojima treba raditi – s jedne strane to je povećanje investicija i to države i malih i srednjih preduzeća, kao i sređivanje privrednog ambijenta kroz manje birokratije i efikasnije sudstvo“, kaže Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta Srbije.

Kroz razgovor je istaknuta nužnost daljeg unapređenja poslovnog ambijenta u cilju povećanja investicija i većeg privrednog rasta, kao i potreba za daljim jačanjem privatnog sektora, posebno MSP.

]]>
Fri, 27 Apr 2018 15:03:00 +0100 Aktivnosti http://sam.org.rs/dogadjaji/aktivnosti/27743/tradicionalni-sastanak-srpske-asocijacije-menadzera-i-fiskalnog-saveta.html