Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Aktivnosti  ::  Novi programi Srpske asocijacije menadžera

Aktivnosti

14. 03. 2018.

Novi programi Srpske asocijacije menadžera

Upravni odbor SAM-a u kome se nalazi 25 uspešnih menadžera u 2017. godini formirao je programski savet koji se bavio smerom aktivnosti SAM-a za period 4 godine. Programski savet okupio se u maju 2017. i iz svog rada koji se odvijao u tri grupe: vizija, razvoj i uticaj, kreirao 12 radnih grupa usmerenih ka osnaživanju asocijacije. Ove radne grupe su se tokom 2017. godine bavile osmišljavanjem i preciziranjem programa za 2018. godinu.

Radne grupe su funkcionisale pod nazivima i oblastima: EtičanSAM, OnlineSAM, UsklađenSAM, DrugarSAM, MenproSAM, NisamSAM, VolonterSAM, PartnerSAM, EdukovanSAM,

Radna grupa za mlade, Radna grupa za godišnju nagradu SAM-a, Radna grupa za Samit100. U radne grupe uključilo se blizu 100 članova SAM-a. Zahvaljujući ekspertskom pristupu radnih grupa, SAM će za svoje članove u 2018. godine pokrenuti više novih programa.

Radna grupa EdukovanSAM prepoznala je da je poželjno pokretanje edukativnih programa koji na duži vremenski period povezuju članove u manjim grupama. Iz te potrebe, izašla su dva formata koja će tokom 2018. godine biti predstavljana u vidu pilot projekata.

Mastermind SAM nudi kombinaciju brainstorminga, edukacije, jednake odgovornosti i podrške u grupnom okruženju kako bi se menadžerima unapredile poslovne i lične veštine. Mastermind pomaže članovima grupe da ostvarive uspeh. Mastermind SAM je program napravljen po uzoru na Mastermind grupe kojim su se tokom istorije služili mnogi uspešni preduzetnici, od Billa Gatesa do Pata Flinna, kako bi unapredili svoje poslovanje i svoj lični razvoj.

Više informacija o programu pročitajte na linku.

Business Hub inicijativa nastala je iz konstantne potrebe za modelom uzajamnog povezivanja članova kroz međusobne konsultacije u vezi sa poslovnim izazovima i predstavlja jedinstvenu platformu za podršku. Član SAM-a koji se susreće sa određenim izazovom u svom poslovanju, preko Business Hub baze može zatražiti stručnu podršku. U Business Hub bazi nalazi se 65 članova koji poseduju ekspertize iz 46 oblasti i spremni su da svoje iskustvo razmene sa pojedincem kome je podrška potrebna.  Postoji veći broj članova koji su naveli da mogu da pomognu u više oblasti. Više informacija na linku.

Takođe, radna grupa NisamSAM koja je razradila program Business Hub, pripremila je i dokument „Menadžerski ugovor“ koji uključuje elemente menadžerskog ugovora sa poreskog, finansijskog i aspekt osiguranja, a koji će svim članovima biti na raspolaganju.

Program radnog naziva “Domaćin SAM” ove godine obuhvata četiri događaja na kojima bi se razgovaralo o četiri osnovne funkcije menadžmenta: planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrola. Svaki događaj/sastanak bi bio organizovan pod jednom krovnom temom, odnosno jednom funkcijom menadžmenta. Predavanja bi vodili članovi SAM-a, eksperti iz navedenih oblasti.

EDU Talks program kreirala je Radna grupa za mlade. Program čini serija predavanja-radionica koje drže senior menadžeri (članovi SAM-a, ali i posebni motivacioni govornici) na određene, aktuelne teme uz interaktivni deo kroz diskusiju. Namenjen je edukaciji mladih članova sa ciljem jačanja liderskih potencijala mladih menadžera, korporativne kulture/preduzetničke odgovornosti, pregovaračkih i komunikacionih veština, pružajući im mogućnost da kroz edukaciju od strane zainteresovanih iskusnih menadžera, prošire svoja znanja iz određenih oblasti.

Sample TRENDOVI program nastao je takođe iz inicijative Radne grupe za mlade koja je prepoznala promene koje su već uveliko počele sa digitalizacijom koju donosi Četvrta industrijska revolucija. Sample TRENDOVI predstavljaće “Nova zanimanja” koje nameću novine u oblasti genetike, robotike, nanotehnologija, veštačke inteligencije, biotehnologija pa čak i u konzervativnoj industriji finansija. Predavači će biti stručnjaci iz različitih industrija, profesori, HR menadžeri, vlasnici i rukovodioci “inovativnih” kompanija, a predavanja će se održavati jednom kvartalno.

Još jedan od noviteta, a do koje je doveo konstantan porast članova SAM-a na godišnjem nivou, jeste potreba uvođenja Buddy sistema -“dodeljenog drugara”. “Drugar/Buddy” ima zadatak da novom članu bude prva pomoć oko upoznavanja članova, networkinga i bliže ga upoznati sa korišćenjem svih benefita koje SAM obezbeđuje. “Buddy” može biti svaki član SAM-a koji želi da pomogne novim članovima u procesu upoznavanja u prvoj godini članstva. Nov član SAM-a dobija svog para “buddy-ja” odmah po pristupanju u Asocijaciju. Ono što je posebno važno jeste da Buddy nije mentor novom članu, već neko čiji je zadatak da članu pomogne da se što lakše i brže adaptira na novu sredinu, kako bi se što bolje i efikasnije uključio u SAM aktivnosti.

Integritet, odgovorno liderstvo, stručnost, kontinuirani razvoj, održivost, tolerantnost, jednakost, pozitivnost i poverenje su vrednosti koje će Srpska asocijacije menadžera promovisati i u 2018. godini.

Kao udruženje profesionalnih menadžera, SAM ima za cilj profesionalni razvoj menadžera, afirmaciju, profesionalizaciju i promociju menadžerske struke, povezivanje menadžera i promociju najboljih poslovnih praksi, kompanija i odgovornog poslovanja. Članstvo SAM-a danas broji preko 400 menadžera, rukovodilaca uspešnih firmi i timova od preko 90.000 zaposlenih koji godišnje realizuju posao vredan 12 milijardi evra. SAM je udruženjemenadžerakoje gradimo na vrednostima prijateljstva, solidarnosti, kontinuiranog napretka i odgovornog liderstva, kako bi kroz lični i profesionalni razvoj menadžera doprineli stvaranju jakih kompanija i jake Srbije.