Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktivnosti  ::  Aktivnosti  ::  Panel ‘’Women4entrepreneurship’’

Aktivnosti

22. 06. 2017.

Panel ‘’Women4entrepreneurship’’

Panel „Women4enterpreneurship“ održan je u organizaciji Impact Hub-a. Na panelu se govorilo o ličnim i profesionalnim iskustvima u preduzetništvu i liderstvu, o tome šta najviše podstiče i ujedno sprečava žene da sebe razvijaju kao preduzetnice i uspešne poslovne žene

Fokus panela bio je na preduzetništvu, kako podsticati žene da pokrenu i razvijaju sopstvene biznise, kako da se žene ohrabre, da budu samouverenije, da se bolje međusobno povezuju, ali i kako da njihovi biznisi budu prepoznati od strane potencijalnih investitora kao dobre prilike za ulaganje.

Izvršna direktorka SAM-a Jelena Bulatović predstavila je iskustva žena preduzetnica i menadžerki, članica SAM-a. Kako SAM svojim primerom podstiče žene da preuzimaju inicijativu i rukovodeće uloge u biznisu (SAM u upravnom odboru ima 40% žena, u ukupnom članstvu ima 35% žena, na čelu SAMa je predsednica) i da kroz svoje programe, poput mentorskog programa, podstiče prenos i razmenu znanja, umrežavanje menadžera i promociju dobrih i uspešnih biznis praksi.

Na panelu je učestvovala i članica UO SAM-a Vanda Kučera, direktorka korporativnih poslova I&F McCann grupe koja je predstavila istraživanje koje je McCann uradio na globalnom nivou i koje daje uvid u razmišljanja mladih, pre svega milenijalaca na teme rodne ravnopravnosti, odnosa muškaraca i žena u poslu i porodici i slično. 

Impact Hub je identifikovao određene obrasce ponašanja tokom svojih programa podrške ženama preduzetnicama:

  • „Mi smo sjajne inovatorke, lakše pokrećemo biznis, teže ga razvijamo“;
  • „Žene su odlične u start-upu, lako preuzimaju odgovornost u rešavanju problema“;
  • „Žene odlično prepoznaju potrebe potošača zbog svoje empatije“;
  • “Žene se suočavaju se sa poteškoćama u rastu prihoda, razvoju biznisa, novih rizika i građenju imidža u javnosti”.