Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Aktuelno  ::  Biznis u izazovnim vremenima  ::  PwC Mini MBA program sa popustom za članove SAM-a

Biznis u izazovnim vremenima

06. 02. 2020.

PwC Mini MBA program sa popustom za članove SAM-a

Članovi SAM-a imaju priliku da učestvuju u PwC Mini MBA program i iskoriste specijalni popust. Specijalna ponuda za članove SAM-a: 1.650 evra + PDV Članovi mogu da prenesu svoje pravo na jednog zaposlenog u okviru kompanije.

Šta je to PwC Mini MBAprogram?

PWC Mini MBA je program obuka koji je fokusiran na najvažnija poslovna znanja i veštine.

Suštinski, on pruža polaznicima jasniju sliku o organizacijama, njihovoj strukturi i metodologiji rukovođenja. Mi nudimo znanje koje vredi i koje se može upotrebiti u svakodnevnom poslovanju.

Kome je namenjen izašto?

Menadžerima iz svih segmenata i nivoa jedne organizacije, vlasnicima malih i srednjih preduzeća i onima koji započinju sopstveni posao.

Za rukovođenjejednom organizacijom ili nekim njenim delom potrebnasu određena i vrlo često različita znanja. Zbog toga je veoma važno da menadžeri steknu znanja o poslovanju organizacije – njenoj strategiji, strukturi, ljudskim resursima, marketingu i ostalim poslovnim izazovima. Moć brzog i adekvatnogprosuđivanja je od velike važnosti, naročito danas, u vreme čestih promena.

Naš način rada:

PwC Mini MBA program koristi niz od 9  povezanih sesija sa temama kojepolaznicima daju uvid u uspešno savremeno poslovanje.

Kroz ove sesije pokušaćemoda upravljanju jednom organizacijom damo sistematičan okvir i jasnu strukturu koja će polaznicima pomoći da znanja koja su stekli praktično primene u organizacijama iz kojih dolaze.

Naši predavači:

Iskusni strani i domaći stručnjaci iz različitih oblasti.

Jezik:

Predavanja i materijali su na engleskom jeziku.

Trajanje obuke

PwC Mini MBA program traje ukupno 15 dana (100 sati obuke) i 2,5 sata za završni rad na temu studije slučaja.

Kako da se prijavite?

Za više informacija o programu i registracioni formular, molimo Vas kontaktirajte: theacademy@rs.pwc.com ; Tel: +381113302100

Za više informacija kliknite na link.