Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Politika o privatnosti

Politika o privatnosti

Ovo obaveštenje odnosi se na zaštitu ličnih podataka koje SAM dobija preko svoje veb-stranice.

Popunjavanjem upita na kontakt stranici, dajete nam svoje lične podatke i saglasnost da ih obrađujemo, koristimo i čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08) i ovim obaveštenjem.

SAM prikuplja podatke o Vašem imenu i prezimenu i adresi elektronske pošte, samo kada nam se dobrovoljno dostave na ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije i isključivo u svrhe udovoljenja Vašim zahtevima.

SAM takođe prikuplja podatke o hard disku ili softveru Vašeg računara (IP adresa, pretraživač, domen, vreme pristupa) koji nam omogućavaju da pružimo korisnički prilagođen pristup sajtu. 

Prikupljeni podaci predstavljaju minimum potrebnih informacija i koriste se isključivo radi postupanja po Vašim zahtevima.

SAM preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08) i srodnim propisima.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka, niti razmenjivati sa licima izvan sistema pripreme i uređivanja ovog sajta.

Oni su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

Naš softver može sadržati linkove ka drugim veb stranicama.

SAM nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih veb stranica.

Saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korišćenjem Vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate preko adrese Srpska asocijacija menadžera, Smiljanićeva br. 24, 11 000 Beograd, Srbija, ili putem elektronske pošte na office@sam.org.rs.

Svako korišćenje sajta SAM podleže opisanim uslovima i pravilima.

Sadržaj Politike o privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme, bez prethodne najave i saglasnosti korisnika.

Svaka promena Politike o privatnosti biće objavljena na ovoj veb stranici.

Politika o privatnosti